Skip to content

Imádat és hódolat – van különbség?

March 20, 2014

Nézzünk meg két történetet az Új világ fordításból, utána pedig próbáljunk meg együtt gondolkodva a versek mélyére ásni:

 1. “Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: ‘Kicsinyhitű, miért adtál helyet a kételynek?’ És miután beszálltak a csónakba, elült a szélvihar. A csónakban levők ekkor hódoltak neki, és ezt mondták: ‘Valóban Isten Fia vagy'” (Mt 14:31-33, ÚVF).
 2. “Az angyalok pedig mind ott álltak a trón, a vének és a négy élő teremtmény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent, 12 és ezt mondták: ‘Ámen! Az áldás, dicsőség, bölcsesség, hálaadás, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünké legyen örökkön-örökké! Ámen'” (Jel 7:11-12, ÚVF).

Mielőtt bármiben is elmélyednénk, emlékezzünk arra, amit előszavában az ÚVF első magyar kiadása (Keresztény Görög Iratok) megígért: “Az Új világ fordítás igyekszik a lehető legszószerintibben fordítani a görög szöveget, és ez a magyar nyelvű fordítás is igyekszik ugyanezt a szószerintiséget nyújtani… Amennyire csak ésszerű keretek között lehetséges, az Új világ fordítás minden eredeti görög szót igyekszik következetesen egy-egy magyar szóval visszaadni ennek a fordításnak a nyelvezetében” (p. 5.).

Az első történet arról szól, hogy a tanítványok hódolnak Jézus előtt, a másodikban pedig a teremtmények Istent imádják. Ha fellapozzuk az Őrtorony Társulat sorközi fordítását (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, 1969, 1985), akkor azt fogjuk látni, hogy minkét helyet ugyanaz a görög szó szerepel, mégpedig a προσκυνέω (proszküneó) kifejezés (nyelvtani elemzése: Activum, indicativus, aoristos, pluralis 3).

A két vers összevetéséből kiderül, hogy ugyanaz a kifejezés szerepel a Mt 14:32-ben és a Jel 7:11-ben. A Jézus felé és a Jehova felé bemutatott imádat/hódolat ugyanazt a cselekedetet jelentette. Egyszerűbben megfogalmazva: a tanítványok ugyanazt tették Jézussal, mint az angyalok és más teremtmények Jehovával.

Miért nem akarja a Társulat elfogadni, hogy a Biblia szerint Jézusnak is kijár az imádat? Miért hamisítja meg a Biblia szövegét is azért, hogy ezt a tényt elferdítse?

kit_mt_jel

Advertisements
5 Comments leave one →
 1. psfanboy3 permalink
  February 13, 2015 8:19 am

  Az Őrtorony egy velejéig korrupt társaság és azok is azok, akik minden erejükkel védik. Ezt jól mutatja, hogy a Szentlélek Istent egy személytelen erőnek nevezik, Jézust, aki az Ószövetségi Jahve Isten, pedig egy tereménnynek csufolják. Ez vérlázító! Forog tőlük a szemem!

  Az egyik jehovás a saját topicomban azt írta, hogy a Szentlélek nem létezik. Hát ez Szentlélek káromlás bűne. Utálom őket! Sajnálom!

 2. psfanboy3 permalink
  February 13, 2015 8:34 am

  Igen, Jézust imádták sok helyen, amint azt a Biblia írja, mert Ő az Isten, sőt János tovább megy, és az “igaz Istennek” nevezi Őt, (1János 5:20). Jézust, az Istent (Isten Fiát) imádták/-ják a Mennyben az angyalok, és a Földön is az emberek.

  1. Mennyben:
  „7A Bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből; 8és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt” (Jelenések 5:7-8) MBT

  „6Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól: “Imádja őt az Isten minden angyala!”” (Zsidók 1:6) MBT

  2. A Földön:
  „45Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, 46és így szólt nekik: “Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, 47és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. 48Ti vagytok erre a tanúk. 49És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.”  50Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. 51És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. 52Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe; 53mindig a templomban voltak, és áldották Istent.” (Lukács 24:45-53) MBT

  „8Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. 9És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: “Legyetek üdvözölve!” Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte.” (Máté 28:8-9) MBT

  „16A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. 17Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket.” (Máté 28:16-17) MBT

  „35Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: “Hiszel te az Emberfiában?” 36Ő így válaszolt: “Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” 37Jézus így felelt neki: “Látod őt, és aki veled beszél, ő az.” 38Erre az ember így szólt: “Hiszek, Uram.” És leborulva imádta őt.” (János 9:38) MBT

  Mária, Mária Magdolna, a 11 tanítvány és még sokan mások is imádták Jézus Krisztust, az Istent! Ezt a sátánista és spiritiszta szektások vonják kétségbe!

 3. psfanboy3 permalink
  February 13, 2015 8:47 am

  Infaustus, te milyen keresztény vagy, amikor megtudtad, hogy mentális beteg vagyok, és annyit sem tudtál mondani, hogy például: “sajnálom”. Ellenben azt számonkérted tőelm, hogy miért nem tudom szeretni valamelyik, szektás (jehovás) haverod? Az ilyen álkeresztényekből nem kérek, és biztos ezeket a kommenteket is törölni fogod.

  Engem a betegségem miatt vádoltál, hogy hogyan viselkedek egy olyan szektával szemben, akiket ha nem ismerek meg, nincs a betegségem sem. Te magadat nem vádoltad, hogy ítélkeztél felettem, úgy, hogy az okokat és háttérinfókat nem is tudtad RÓLAM! Most tudod! Megint ítélkezhetsz, a megértés és a szeretet helyett vagy ismét törölhetsz, te állítod ki magadról, hogy milyen keresztény vagy! Ha igaz szívű vagy, akkor bocsánatot kérsz minimum, és együttérzésed fejezed ki; ha nem vagy az, akkor egy kitérő dumával véglegesen kitíltasz innen. Bárhogy is legyen, ez sokat fog jelentei nekem. Én is ítélkezhetnék feletted, de nem teszem, mert akkor hozzád hasonló hazug, álkereszténnyé lennék.

 4. August 23, 2015 8:50 pm

  Pont erről van szó! Gátlás nélkül átirják a bibliai szöveget, hogy a saját állitásaikat igazolják. Gyakorlatilag az egész újszövetséget durván meghamisitották, azzal hogy teljesen önkényesen belecsempészték a jehova múnevet, ami soha sehol egyetlen fennmaradt szövegben nem szerepelt.

 5. lvm permalink
  March 3, 2016 6:55 pm

  Elgondolkodtató írás, jó a felvetés, izgalmas a téma. Más fordításokban „leborultak” fordítást használnak (προσεκύνησαν – leborultak), mint például a Károli. Szerintem ez az értelmen nem sokat változtat, szinte semmit, mert a szótári alak, a προσκυνέω jelentése: hódol, alázatosan és/vagy mélyen tisztel, imád. Egy valamit viszont soha nem szabad elfelejtenünk. Máté szerinti evangélium keletkezésének idejét egyes források 40 körülire, más források 80 körülire, megint mások 40 és 80 közé helyezik. Igen nagy a szórás, az egyetértés igen kicsiny. Akár hogy is, ezen evangélium mai formája, benne a Mt 14,33 is, valószínűleg már nem az eredeti Máté (sem az ősforrás, „ősevangélium”, az ún. „Urevangelium”, de lehet, hogy már a Q dokumentumok) korának sem megfeleltethető egyház, sem Jézus apostolai, hanem inkább már a későbbi (40-80 közötti, 80 utáni?) egyház hitvallását jelképezik. Persze ez is csak egy feltevés/felvetés, bizonyosat csak akkor tudhatnánk, ha már végre előkerülnének olyan korai, nem (pl. gnózissal) „fertőzött” dokumentumok, melyek erősebben megközelítik az eredeti forrást/forrásokat. Most ez van, ami van, hála Istennek, hogy van! Legyen áldott Isten! Ebből kell „gazdálkodnunk” és építenünk elsősorban magunkat, másodsorban másokat. Az Örökkévaló legyen segítségünkre!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: