Skip to content

A “rabszolga” valóban hű és bölcs?

February 21, 2014

A Társulat örömmel beszél arról, hogy Jézus Krisztus száz éve megkezdte láthatatlan messiási uralmát. Ezt a több mint száz éves történelmet azonban más szempontból is áttekinthetjük. A következő összeállítás olyan idézeteket mutat be, melyet a mindenkori Hű és Bölcs Rabszolga tanított, hirdetett, könyvek millióiban sok-sok nyelven terjesztett. Mára bebizonyosodott róluk, hogy nem váltak valóra — annak ellenére, hogy akkoriban a Szervezet azt állította, hogy magától Istentől származnak a dátumok.

Ha tárgyilagosak akarunk lenni, akkor két választ kell mérlegelnünk:

 1. Jehova Tanúi soha nem állították, hogy tévedhetetlenek. Ez esetben azonban miért kellene őket követni? Miért kellene inkább az ő értelmezésüket elfogadni, mint a saját józan eszünkre hallgatni, és követni a Bibliát?
 2. Azt állították, hogy próféták, és Jehova üzenetét közvetítik. Azonban nem történt meg az, amit megjövendöltek, így hamis prófétának bizonyulnak. Miért kellene bárkinek is egy hamis prófétát követnie?

Most pedig vegyük sorra az Őrtorony Társulat hamis próféciáit:

 • Az 1799-es év határozottan jelzi a végidő kezdetét. (Creation, pp. 294, 298)
 • Krisztus ezeréves királysága 1873-ban kezdődött. (The Time is at Hand, p. 2)
 • Szentírási bizonyíték van arra, hogy az Úr Jézus Krisztus második jelenléte i. sz. 1874-ben kezdődött. (Prophecy, p. 76)
 • A nagy nap csatájának kezdete 1874 októberében lesz. (Az Őrtorony, 1892/1/15. p. 1355)
 • Isten Királysága 1878-ban fogja elkezdeni gyakorolni hatalmát. (The Time is at Hand, p. 101)
 • Krisztus formális beiktatása királyi hatalmába 1878 áprilisában történt (The Day of Vengeance, p. 621)
 • Krisztus láthatatlanul jelen van 1884 októbere óta. (The Day of Vengeance, p. 621)
 • A Mindenható Isten nagy napjának csatája 1886-ban elkezdődött. (Az Őrtorony, 1886/1. vol. 7. pp. 816-817)
 • A zűrzavar nyomása 1910 és 1912 között fog bekövetkezni. (The New Creation, p. 77)
 • Az I. világháború Armageddon csatájához vezet. (Az Őrtorony, 1915/1/15. p. 102)
 • 1914 végére a test szerinti Izrael vaksága kezd elvétetni. (The Time is at Hand, p. 77)
 • A nagy nap csatájának pontos időpontjaként az Írás 1914 októberét jelöli meg. (Az Őrtorony, 1892/1/15. p. 1355)
 • Armageddon valószínűleg elkezdődik 1915 tavaszán. (Az Őrtorony, 1914/9/1)
 • 1918-ban Isten el fogja pusztítani az egyházakat és egyháztagok millióit. Azok, akik megmenekülnek, Russell Pásztor munkáihoz fognak jönni, hogy megértsék a “kereszténység” leomlását. (The Finished Mystery, p. 485)
 • Az 1925-ös év határozottabban van megjelölve az Írások által, mint 1914, és 1925 előtt elkezdődik a nagy nyomorúság, és talán el is múlik. (Az Őrtorony, 1922/9/1)
 • Ábrahám, Izsák, Jákob és a régi hűséges próféták 1925-ben fel fognak támadni, és helyre lesznek állítva tökéletes emberként. (Millions Now Living Will Never Die, pp. 88-90)
 • Nem sokkal 1925 utánra várjuk, hogy meglássuk Ábel, Énók, Nóé, Ábrahám, Izsák, Jákob, Melkisédek, Jób, Mózes, Sámuel, Dávid, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, Keresztelő János és mások felébredését, akik a Zsidók 11. fejezetében vannak említve. (The Way to Paradise, p. 224)
 • …a hátralévő hónapok Armageddon előtt. (The New World, 1942. p. 104)
 • Azok a hűséges régi férfiak talán feltámadnak a halálból nemsokára. (The New World, 1942. p. 104)
 • Az ember teremtésétől számított 6000 év 1975-ben fog letelni. Talán az Isten szándéka, hogy Krisztus uralma párhuzamosan fusson az ember létezésének hetedik millenniumával. (Az Őrtorony, 1968/8/15. pp. 497-501)

Akkor, amikor ezeket a tanításokat meghatározta a Hű és Bölcs Rabszolga, valóban hűek voltak Isten szavához, és bölcsen felismerték a Biblia tanítását? Ha nem, mi a garancia arra, hogy ma a Társulat tanításában nincsenek tévedések? Az Őrtorony Társulattal szemben a bibliai talajon álló kereszténység évezredek óta nem kényszerült arra, hogy megváltoztassa a tanításait.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: