Skip to content

Kell hinned a Háromságban?

October 1, 2013

trinAz Őrtorony Társulat egyik füzete a Kell hinned a Háromságban? Vajon Jézus Krisztus a Mindenható Isten? címet viseli. Ennek az a célja, hogy ellenérveket sorakoztasson fel a háromság-tannal kapcsolatban. Szalai András azonban egy nagyszerű tanulmányban elemezte, mennyire tisztességtelenül és félrevezető módon idézik a Társulat írói a szakirodalmakat. Az Apológia Kutatóközpont vezetőjének tanulmánya most innen letölthető:

Szalai András: Kell hinned a Háromságban?

Ajánlom András szintén színvonalas könyvét is, a Jehova és a szervezetet (Apológia, Bp. 2001), mely szintén foglalkozik azzal, hogy a Társulat mennyire félreérti a Szentháromság témáját, és valójában olyan dolog ellen tiltakoznak, melyet a keresztények sem hisznek. Ezen kívül a könyv elemzi az Új világ fordítást is, és sok más témát felvázolva mutatja meg “a történet másik oldalát”, mely a társulati kiadványokból nem derül ki.

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet saját tanulmányomra is, mely 2007 óta most egy átdolgozáson és ráncfelvarráson ment keresztül, és letölthető innen:

A Szentháromság titka

A háromság-tannal kapcsolatban csak annyi a kérésem, amit az Őrtorony Társulat is kér a tanításaival ismerkedő érdeklődőktől: “Meghívunk mindenkit, aki nyitott, hogy szenteljen figyelmet ennek a témakörnek. A Belief in God and Intellectual Honesty című könyv megjegyzi, hogy az ‘intellektuálisan becsületes’ személyre az a jellemző, hogy ‘amit igaznak hisz, azt kész tüzetesen megvizsgálni‘, ‘az egyéb rendelkezésre álló bizonyítékoknak pedig kész kellő figyelmet szentelni‘” (Van-eTeremtő, aki törődik veled?, WTBTS, Brooklyn, 1998.p. 9).

Advertisements
14 Comments leave one →
 1. -a- permalink
  January 23, 2014 8:20 pm

  Szalai a 4. oldalon írja:
  „A Társulat második idézetének eredetijét, miszerint Jézus “különbözik attól az Istentől, aki mindent teremtett”, Jusztinosz egyetlen művében sem lehet fellelni; maga a kijelentés különben ellentmondana Jusztinosznak és a Bibliának is (vö. Jn 1:3, Kol 1:16-17). A Társulat a harmadik idézettel, miszerint Jézus “sohasem tett és mondott mást, csak amit a Teremtő megparancsolt neki” azt akarja sugallni, hogy Jézus Jusztinosz szerint is alacsonyabb rendű teremtmény volt. Bár ennek az idézetnek a forrását sem sikerült fellelni….”

  A társulat itt valószínűleg Jusztinosz ’Párbeszéd a zsidó Trifónnal’ LVI.11-re hivatkozik, szintén kiragadva a szövegkörnyezetből :

  „11. …Az Írásokhoz visszatérve most meg akarlak győzni benneteket arról, hogy azok róla mondják, megjelent Ábrahámnak, Izsáknak és Mózesnek, és úgy írnak róla, mint a mindenséget teremtő Istentől különböző Istenről, de én ezt számbelileg értem, és nem akaratára vonatkozóan. Állítom, hogy ő nem tett mást és nem beszélt mást, mint aminek megtételét és elmondását a világ Teremtője akarta, aki fölött nincs más Isten.”(Ókeresztény írók 8/203 for-Ladocsi G)

  A 2. hivatkozásuk kiemeli kb ezt: „a mindenséget teremtő Istentől különböző”.
  A 3. hivatkozás szintén innen.

  Különbözőnek mondja, de csak számbelileg, aminek a lényege, hogy az Atya nem a Fiú. Ugyanakkor Isten a Fiú is, -amit már nem idéznek- mégsem tanít 2-3 vagy több Istent.
  Ha csak első teremtménynek gondolná a Fiút, akkor teljesen értelmetlen lenne a következőket magyaráznia, elég lenne teremtménynek mondania, de ezt az írásaiban sehol nem teszi:
  „..az Ő akaratából és erejéből született, de nem leválásképpen mintha megosztódott volna az Atya lényege…” (Párbeszéd a zsidó Trifónnal CXXVIII.4. 8/296)

  ———–
  (Esetleg gondolhat az itt arra, hogy IstenBŐL születik, Isten „részeként” de ez nem okoz leválást, megosztódást Istenben.
  lsd:
  Nem a semmiből teremtettnek gondolja, hanem az IstenBŐL NEMZETTnek:
  „minden teremtmény előtt az Isten mint kezdetet nemzette magából az értelmes erőt…”( Párbesz. LXI.1. 8/211)

  ahogy Jusztinosz tanítványa Tatianosz fogalmazta:
  „Részként jött létre, nem szakadt le. Ami ugyanis leszakad, az elkülönül az elsőtől, ami viszont rész, az a tagolódás értelmében különböztethető meg, s nem teszi hiányossá azt, amitől elkülönül.”(Beszéd a görögök ellen 5. f-Vanyó L 8/319))

 2. kaunn permalink
  February 20, 2014 7:22 pm

  Nézd már meg, hogy kit nevez a Biblia (Ó és USZ) Legfelségesebb Istennek? Ha csak és egyedül az Atyát, akkor a szentháromság-féle papir-irományaidat miért nem dobod már ki? Meddig kell még várni, hogy kigyere a hamis imádat sötétségéből te és a hozzád hasonló evangéliumtrancsírozók, a zsotzaféle ál-illuminátorok?!

 3. infaustus permalink
  February 21, 2014 10:43 am

  kaunn, te ezt tanulod Istentől? Honnan veszed a bátorságot, hogy így beszélj? Érveket nem tudsz felhozni, ezért személyeskedsz, és ezzel leleplezed saját elfogultságod és tájékozatlanságod. A szívállapotod elárul téged, hogy rossz úton jársz, a gyümölcsök, melyeket teremsz, nem Krisztusra emlékeztetnek… Ezen elgondolkodnék a helyedben.

  • psfanboy3 permalink
   August 4, 2014 4:55 am

   Kedves Infaustus!

   Tíltsd ki innen ezt a gyökeret! Bizonygassa az Őrtorony és a saját hazugságait házról-házra, de bocsánat, ott se tegye, ugyanis csak tönkre teszik a normális családokat; ugyanis Jehova Tanúi hite a Sátán hite. Bizonygassa saját magának az eretnek hitét! Ki másnak állna érdekében, hogy tagadja az Istent, az Isteni személyekből a Fiú Istent (aki az Ó és az Újszövetség Istene) és a Szentlélek Istent? Ki másnak állna érdekében tagadni a Pokol és az örökké tartó szenvedés helyét, ha nem a Sátánnak? Kinek is áll érdekében tagadni, hogy a halottak lelke és szelleme a testük halála után azonnal Ítélet alá kerül, és annak megfelőlen kerülnek az örökkévalóságba, hogy hogyan viselkedtek ebben az életben és hogy elfogadták e Isten kegyelmét, az ÚR Jézus véráldozatát és a Fiú nevét! Vajon ezek az emberek újjá tudnak születni Szentlélektől, amikor azt is tagadják, hogy a Szentlélek személy és Isten is valójában!? Kinek állt érdekében meghamisítani a Szent Bibliát kétszer is ‘revideálás’ címszó alapján, főleg a Jézus Krisztus Istenségénél és a Szentlélek Isten személyét tárgyaló verseknél? A Sátánnak! Kitől származik az Őrtorony bálványszervezet, ha nem az Ördögtől? Lássuk csak a hamis prófétákat, (a világ vége 1914-ben eljön, majd 25-ben, majd végül 1975-re is tettek egy ilyen megjegyzést; aztán Ábrahám, Izsák és Jákób 1945-ben visszatérnek a Földre, ezért építettek egy palotát ‘nekik’ Beth Sarim néven, amely egy héber kifejezés, ami azt jelenti, hogy a “Fejedelmek háza”)! Nos a patriarchák nem jöttek vissza, ellenben 1945-ben Rutherford beköltözött Beth Sarimba (amikor mindenki szerte a világon éhezett)! Az Ördög szokott hazudni, Jehova Tanúi a történelmük első másodpercétől fogva hazudnak, soha nem álltak meg az igazságban; tehát a Jehova Tanúi szekta nem lehet a Szentlélek Istentől (lásd hamis próféciák, lásd hamis tanítások, lásd tanításbeli változtatások, lásd Istenkáromlás, lásd Bibliahamisítás), ellenben a Sátántól és a bukott anygaloktól annál inkább származnak Jehova Tanúi!

   • infaustus permalink*
    August 4, 2014 4:58 am

    Kedves psfanboy3,

    Értékelem az elszántságod a hitvédelemben. De amíg az elveszettet “gyökérnek” tekinted, nem sok eredményt fogsz elérni. Javaslom, hogy olvasd el Jézus példázatát az elveszett bárányról és a tékozló fiúról. Imádkozz értük, és az imádság által Isten megtanít majd arra, hogy szeresd őket, és ne az ellenséget, hanem az elveszett bárányt lásd meg bennük.

  • psfanboy3 permalink
   August 4, 2014 5:18 am

   Kedves Infaustus!

   Köszönöm, értékelésed, de a mi családunkon belül szakadást okoztak nekünk, és részben miattuk lettem mentális beteg. Amikor a szüleim annak idején, a volt jehovista hitem miatt kidobtak az utcára, senki nem segített rajtam a szektából. Akkor még nem voltam önelláltó, ma meg már nem tudok az lenni! Kettő, eddig azt tapasztaltam, hogy amikor az ember szépen, normálisan akar nekik bármit is elmagyarázni, addig nem értenek a szép szóból, és felettébb nagy vehemenciával válaszolnak vissza; mert szellemileg vakok és süketek. Azokat az emberket káromolják, és azt az Istent, akik és Aki meg tudná menteni a lelküket az örök kárhozattól. Sajnálom, de ez az igazság és ezt szerintem te is érzed és tudod a szíved mélyén!

   Én nem fogok hazudni, te nem ismered a történelmem, hogy mit tettek vellem Jehova Tanúi; én utálom őket, egytől egyig!

   Tudtam, hogy amit leírok, az bántani fogja a szemed! Ezért megkérnélek, a pejoratív kifejezést kérlek írd át, így: “Tíltsd ki innen ezt az embert”.

   Egyébként magánvélemény, de Jehova Tanúi annyira sötétek, hogy soha nem fogják megérteni, ki is az igazi Isten (1János 5:20) és hogy az Isten saját magán belül szenvedte el a Megváltást és nem egy tőle alacsonyabb rangú angyallal vitette el a balhét, a bűneik árát!

   Azok után meg, amit velem és a családommal tettek, ne várd el, hogy szeressem őket, mert pont a nagyképűségükből, a felsőbbrendőségük és fokozott vehemenciájuk miatt én erre teljesen képtelen vagyok!

   • infaustus permalink*
    August 4, 2014 5:28 am

    Nem én várom el, hogy szeresd őket, hanem Jézus: “Szeressétek ellenségeiteket…” Itt kezdődik a jellem és a formálódás. Akármit is gondolunk róluk, van onnan is kiút. Nekem is sikerült (Isten kegyelméből!).

    Megértem a felháborodásod, és a történeted valóban nem ismerem. De Jézus követője vagy. Ne csak akkor kövesd, amikor kényelmes, hanem akkor is, mikor a saját haragod fel kell adnod, és engedelmeskedned kell neki a nehéz parancsolataiban is.

 4. psfanboy3 permalink
  August 4, 2014 5:00 am

  Én inkább egy sokkal fontosabb kérdést tennék fel! Kell hinnetek bármiben is Jehova Tanúinak? NEM, SOHA!

 5. psfanboy3 permalink
  August 4, 2014 5:27 am

  Mit jelent ez a vörös csillag? Figyelmeztetést? Mert ha igen, akkor engem nyugodtan kitilthatsz a bloggodból! Ja és bocsáss meg, de amikor egy ember évek harcai után rájön, hogy egészen addig hazudtak neki és feleslegesen szenvedett a Főiskolán egy hamis hitért, az elég kiábrándító és szar érzés tud lenni!

  A másik, amikor Jehova Tanúi azt az Istent káromolják, aki a vérét adta az Egyházáért, akkor a pumpa nálam autómatikusan felmegy 1000-re!

  (Apostolok Cselekedetei 20:28)
  A Magyar Biblia Társulat fordítása szerint:
  „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.”

 6. psfanboy3 permalink
  August 4, 2014 5:30 am

  Várom, megtisztelő válaszodat a vörös csillaggal kapcsolatban! Ha nem válaszolsz, akkor ide soha többé nem írok semmit le!

 7. infaustus permalink*
  August 4, 2014 5:31 am

  Ha a neved melletti csillagra gondolsz, az a saját kommentjeidet jelöli. Az enyém mellett is van, csak azt te nem látod. Én meg a tiéd mellett lévőt nem.

 8. lvm permalink
  October 30, 2015 4:50 pm

  Egy időben sokat foglalkoztam a Szentháromság kérdésével és azt látom, hogy ugyanannyi érv és ellenérv szól mellette/ellene, mint a szigorú értelemben vett monoteizmus (ha úgy tetszik arianizmus vagy unitarizmus) mellett/ellen. Mindkettő kitermelte a maga szélsőséges megnyilvánulásait. A Szentháromság alapján létrejött Jézus “túlzott” kultusza (főképp a neoprotestáns, adventi-pünkösdi vonalakban (tisztelet a kivételnek, pl. amikor Jézushoz imádkoznak Jézus nevében… – és ez nem vicc!). Az unitarizmus pedig (tisztelet a kivételnek), megkérdőjelezi Jézus megváltó munkájának célját és jelentőségét. A Szentháromság dogmájának elutasítását/elfogadását arra használjuk, hogy embereket, ha úgy tetszik testvéreket, felebarátokat, közösségeket, egyházakat, szubjektív módon kirekesszünk a keresztény táborból, mint ha Isten aszerint döntene ki vehet részt a megváltásban, vagy ki “megy a levesbe”, hogy hitt-e a Szentháromságban avagy sem, és amennyiben igen, akkor annak melyik formáját fogadta el… “Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az Úr.” (És 55,8.) Nem úgy gondolkodik és ítél, mint mi, emberek. Szerencsére. “Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Mt 22,39. Lk 10,27.) Jézus nem fogalmaz meg kritériumokat, nem rekeszt ki a szeretetből sem háromság, sem unit, sem más alapon. Szerintem itt is, mint ahogy számtalan más kérdésben is (pl. szombat, böjt, úrvacsora stb. megtartása), a kereszténynek az arany középúton kellene járnia. “köztünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának; mert ha élünk az Úrnak élünk, ha meghalunk az Úrnak halunk meg” vagy “az Úréi vagyunk” vagy “mindegyikünk önmagáról fog számot adni” vagy “ne ítélgessük hát többé egymást” stb., stb. (Róma 14. fejezet) Amennyiben valamely testvéremnek hitét a Szentháromságnak valamelyik formája erősíti, hát legyen. Nem fogom ebben megingatni, sem megítélni, már csak azért sem, mert Isten nem hatalmazott fel erre engem és úgy tudom, más teremtményt sem. Ám azzal sem teszem ezt, akinek nincs szüksége Szentháromságra hitének teljes megéléséhez. Nem teszem meg, mert félem az Urat! Nem teszem, mert nem erre kaptam parancsot! Nem teszem, mert szeretem a testvéreimet és a felebarátimat! “Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

 9. lvm permalink
  October 30, 2015 5:29 pm

  Személyes hitvallásom:
  Hiszek Istenben, Örökkévaló, Mindenható Atyámban, mennynek és földnek Teremtőjében.
  Hiszek Jézus Krisztusban, Isten Fiában, Megváltó Uramban, Mesteremben, aki fogantatott Szentlélektől, született Máriától. Szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették és meghalt, eltemették és harmadnapon feltámadt. Felment a mennybe, ott ül Mindenható Atyám jobbján, onnan fog ítélni élőket és holtakat.
  Hiszek a Szentlélekben.
  Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, hiszem a bűnök bocsánatát, a feltámadást és az örök életet.
  Ámen.
  Szerintem ennél több terhet, nem kell rakni senkire sem.

 10. Gyökér permalink
  July 1, 2017 6:42 pm

  “Érveket nem tudsz felhozni, ezért személyeskedsz, és ezzel leleplezed saját elfogultságod és tájékozatlanságod.”

  Nem olvastad az érveimet? Akkor most pótolhatod: http://www.church-bg.eu/blog/2013/02/21/a-szentharomsag-cafolata/

  Majd meglátjuk, hogy Isten melyik gyökeret fogja kitiltani!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: