Skip to content

Jehova vagy Jahve?

April 2, 2013

scrollAz Őrtorony Társulat készített egy saját bibliafordítást A Szentírás új világ fordítása néven, mely megjelenése óta Jehova Tanúi hivatalos fordítása. A fordítók — saját elmondásuk szerint — arra törekedtek, hogy munkájuk mindenféle emberi hagyománytól mentes legyen, és csak a Biblia igazságait tartalmazza. Az újszövetségi részről készült kiadás egyik függeléke a kereszt témájáról szól, és azt hivatott bizonyítani — bár nem sikerül neki –, hogy Jézus nem kereszten, hanem egy függőleges oszlopon halt meg. Az erről szóló eszmefuttatás zárásaként ezt írják: “Semmit sem akarunk hozzátenni Isten írott szavához azzal, hogy a keresztről alkotott pogány elképzelést visszük bele az ihletett Szentírásba; ehelyett inkább a legvilágosabb jelentésnek megfelelően adjuk vissza [görög szavakat]” (p. 419.). Ez igaz sok más téma esetében is: a kialakult fordítói- és egyházi hagyomány helyett azt akarták leírni a Bibliájukba, ami az eredeti szövegben benne van. Ez szép elv, azonban ők maguk sem feleltek meg saját elvárásaiknak.

 

Az egyik lényeges jellemzője az Új világ fordításnak, hogy az Újszövetségben is 237 alkalommal használja a Jehova nevet. Egyetlen hiteles szöveg sem tartalmazza a Tetragrammát — ennek ellenére az Őrtorony Társulat fordítói nem a leghitelesebb és legkorábbi forrásokra támaszkodnak, hanem késői fordításokra, melyek eleve héber nyelven készültek (az Újszövetséget fordították le héberre), és az ebben szereplő isteni nevet hozzák fel érvként arra, hogy az eredeti görög szövegben évszázadokkal korábban is benne volt.

Egy másik tévedésük a Jehova alakhoz való görcsös ragaszkodás. Ezt pedig éppen a hagyomány táplálja, melyet ők annyira elutasítanak. Maga a Biblia ugyanis, valamint az egyháztörténet megerősíti, hogy a Jehova hangalak nem helyes kiejtése a héber JHVH betűknek. Ha teljesen őszinték akarunk lenni, akkor be kell vallanunk, hogy nem tudjuk a pontos kiejtést. Egy dolgot azonban biztosan tudunk: nem a Jehova a helyes alak. Azt ugyanis a középkorban alkották meg a JHVH betűk és az Elohim és Adonaj szavak magánhangzói segítségével — vagyis egy teológiai megalkotott kifejezésről van szó.

A Szentírás tartalmaz némi támpontot, hogy elindulhassunk. A közismert Hallelujah kifejezés az isteni név rövidebb alakját, a Jah-ot tartalmazza. Illés neve (Elijah) sok más személynévhez hasonlóan ezt a rövidebb Jah alakot foglalja magába. Ebből pedig arra következtethetünk, hogy a teljes név kiejtése semmiképpen sem lehetett JEHova, hanem sokkal inkább JAHve. A modern bibliafordítók, és még a Szentírás is inkább a Jahve alakot támogatná, semmint a teljes bizonyossággal művi hangzású Jehovát. Hogy miért használják mégis a Jehova alakot, erről ezt írják: “A magyar nyelvhasználatban az elmúlt évszázadok során a ‘Jehova’ alak terjedt el” (Érveljünk az Írásokból, p. 190.).

Ha a hagyomány és az elterjedtség kedvéért képesek felülírni a Jahve alak mellett szóló érveket, és a Jehova (helytelen) alakot használják, akkor más témák esetében miért nem teszik ezt? Miért nem követik a kialakult fordítói és egyházi hagyományt, és használják a kereszt szót a gr. sztaurosz visszaadására? Alapvetően ezek nem tűnnek lényeges kérdéseknek. Fontosságukat akkor nyerik el, ha rájövünk, hogy Jehova Tanúi maguk sem felelnek meg a saját maguk által támasztott követelményeknek.

Advertisements
One Comment leave one →
  1. April 7, 2013 4:19 am

    >>” Jehova Tanúi maguk sem felelnek meg a saját maguk által támasztott követelményeknek. “<< A végén a kulcs-mondat! Ha legalább sok "Jehova Tanú" ezen elgondolkodna,és alázatra jutna,felismerhetné, hogy egy valódi szellemi alap,és tekintély nélküli Vezető Testület tanúi voltak. Hála Jahveh ÚR Istennek, van kiút a lelki labirintusból!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: