Skip to content

Jézus visszajövetelének kiszámítása

April 27, 2012

“A millerita gyökerekből érthető módon a társulat történetét végigkísérték az armageddoni csatáról és az Ezeréves Királyság paradicsomi korszakának eljöveteléről szóló hamis próféciák. Russell 1914-re jövendölte Krisztus látható visszatérését, majd 1915-re (1916-ban Russell elhunyt). Rutherford új dátumokat adott meg: 1918, majd 1925 (‘Milliók, akik ma élnek, sohasem halnak meg!’), végül 1942 (Rutherford elhunyt). 1966-tól újabb kampány készítette elő 1975-öt, de az armageddoni csata és a paradicsom megint nem jött el. Azóta konkrét számot nem adtak meg, csak hogy ‘még a 20. században’) befejeződik a prédikálás, illetve 2000 óta azt olvashatjuk, hogy ‘nemsokára’ jön az új világ.

— Ha Krisztus visszajövetelét a Bibliából ki lehetett volna számolni, mint ahogy Miller próbálta, ez valószínű Jézusnak is sikerült volna.
— A társulat aktuálpolitikai történésekre és természeti csapásokra hivatkozva már 130 éve hirdeti, hogy a Királyság ‘nemsokára’ itt van.
— Azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az angyalok, sem a Fiú, csak az Atya (Mt 24:36). Az Atya pedig az időpontokat a maga hatalmába helyezte (ApCsel 1:7), ezért már ezek kutatása is engedetlenség, nemhogy konkrét időpontok bejelentése.
— Krisztus egyfelől mindenki számára váratlanul jön vissza: nem tudhatjuk ‘az óráját’ (Mt 24:42, 44, 50), másfelől olyan nyilvánvalóan, amilyen látható a villám az égen (Mt 24:27, 30; 2Thessz 2. fejezet). A hívők pedig ennek tudatában nem fognak úgy meglepődni, mint a nem hívők (1Thessz 5:1-5; Mt 24:37-39).”

(Szalai András: Más Jézus, más lélek, más evangélium, Harmat-Apológia, Bp. 2011. pp. 104-105.)

Advertisements
4 Comments leave one →
 1. June 18, 2012 4:23 am

  Nagyon jó a Post,-és az egész könyv!
  Köszi,hogy Megosztottad!
  Ugye, lehet reménykedni újabb Postok születésében…?

 2. psfanboy3 permalink
  July 29, 2012 6:09 pm

  Jézus Krisztus második eljöveletelét elve nem lehet kiszámítani a Bibiliából, de ez nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül kell hagynia ezt az időpontot egy kereszténynek, pontosabban eseményt.

  Sőt, mivel nem tudjuk a pontos időpontot, ezért állanóan készen kell állnunk, mintha az ÚR most, ma jönne el. Erről szól, a lámpás, és a 10 szűz példázata is. Pont mivel nem ismerjük a konkrét időt, ezért állandóan várnunk kell az ÚRat és készen kell állnunk az ÚR Isten, Jézus Krisztus fogadására.

  Még annyit szeretnék ehez a témához leírni, hogy habár a pontos időt nem tudjuk, de viszont az “idők JELEIT” azt pontosan tudjuk és ismerjük. Tehát az idők jelei közvetlenül Jézus visszajövetelének az előjelei. Maguk az előkjelek világosan levannak írva a Máté 24-ben. Jézus a visszajövetelét a “szülési fájdalmakhoz” hasonlította. És az ÚR azt mondja, hogy amikor már látjuk az idők jeleiet, akkor közel van. Vagyis amikor az asszony a 9-ik hónapban van és jönnek a szülési fájdalmak, akkor azok már a gyermek világrajöttének az előjelei.

  A Máté 24-ben az ÚR Isten, ugyanigy megadta az Ő eljövetelének a közvetlen JELEIT. Lesznek földrengeséek, és árvízek, és betegségek, és nemzet támad nemzetre, és járványok leszenek, és hallanotak kell majd a háborúkról (1), és a háborúk HÍREIRŐL (2); vagyis Jézus Krisztus egyértelműen megjövendőlte a mai modern távközlési média létrejövetelét, ahol a világ egy kis falúvá zsugorodik össze.

  Jézus beszél még arról, hogy amíg az igaz próféta a nyomorúságokat az igazi érvekkel magyarázza és a világ figyelmét a Teremtője visszajövetelére hívja fel; mert tudniillik a világ halálra van ítélve Jézus Krisztus és az Atya és a Szentlélek Isten nélkül; addig a hamis próféta álnokul szól és félvezeti az emberiséget.

  Pál írásaiból tudjuk, hogy a hamis próféta az idők jeleit, és a szülési fájdalmakat nem az igazi okokkal magyarázza, hanem a hamis próféták azt hírdetik, hogy fogjuk össze, mert mi emberek, a magunk erejéből, Isten nélkül élhetünk és boldogulhatunk. Ez egy óriási nagy hazugság.

  Pál mondja, hogy amikor az összefogás megkezdődik, mindenki azt fogja monadani, hogy BÉKE és BIZTONSÁG, és ekkor jön rájuk az isteni igazságszolgáltatás.

  Jézus Krisztus visszajövetele a küszöbön van, és az embereknek a megtérésre kell jutniuk, és a kapcsolatukat Istenük, Jézus felé fordatani. Ez az igazi üzenet hiányzik, ma a hamis keresztény médiákból és hamis egyházi szervezetekből.

  Eddig, érdemben csak az adventisták foglalkoztak, Jézus visszajövetelével, és a világ végével. Ezt azért mondom így, mert a jehovista csűrés-csavarásoknak köze nincs az igazsághoz. Mert akik eleve tagadják, Jézus személyes visszajövetelét és a Szentlélek személyét, azok csak hamis próféták lehetnek.

 3. psfanboy3 permalink
  April 16, 2013 4:48 am

  Kedves Látogatók!

  A fentebb közzétett hozzászólásomat részben vissza kell, hogy mondjam; ugyanis a Szent Szellem megmutatta nekem, hogy az adventista felekezetű egyházak ugyanolyan szekták, mint a Jehova Tanúi kis”egyház”!

  Az ugyanis tény, hogy Russel egy szakadár adventista csoportból vált ki, és részben vagy egészben tőlük vette át azokat a tévtanításokat, amik mind Isten és Biblia ellenes tanítások!

  Ami a legnagyobb szégyen és a Bibliával való visszaélés, az pont az, hogy amit a Biblia kijelent bizonyos dolgokról egyértelműen, azt ezek a szekták elkezdik agyon allegórizálni; mert a teljes igazságot nem tudják befogadni, mert Jézustól és nem a Szent Szellemtől vannak (sajnos)! Mondok két példát! Jehova Tanúi ezt mondják: “Hát hogyan jöhetne el Jézus láthatóan és főleg, hogyan láthatná mindenki egyszerre Jézus Krisztus eljövetelét?! Nem így van, kedves testvérek? De igen, így van! Ez a logikus magyarázat!”

  Csakhogy nekik azt üzenném, hogy a Biblia nem téved! Ja, mert a jehovisták, azzal érvelnek a Szent Biblia ezen passzusa ellen (Jel 1:7-8); “hogy hogyan tudná mindenki egyszerre meglátni Jézust, főleg úgy, hogy valaki Ausztráliából nézné, egy másik ember pedig meg Európából! Ugye testvérek, ez így logikus? Igen!!!”

  Üzenném nekik, hogy az ÚR Jézus, aki az Izrael Istene, Ő egy mindenható Isten! Sem a tér, sem az idő nem tudja Őt korlátozni semmiben sem!

  Adventsiták:
  Hát hogyan lehetne tűzes Pokol? Ennyire gonosz vagy, hogy azt feltételezed Istenről, hogy amíg a Megváltottak a Menny leírhatatlan gyönyörében és békességében vannak és lesznek, addig mások meg a Pokolban a kínok között szenvednek! Te hogy tudnád magad jól érezni a Mennyben úgy, hogy közben tudod, hogy valamelyik rokonod a Pokolban szenved!

  Ezért, innen ered az a csűrés-csavarás, hogy ami örökké lángol, az csak ideiglenes lesz, és nem örökké szenved, hanem örökre elég! Ezt a Krisztus ellenes tanítást vették át a Jehova Tanúi, az adventistáktól!

  Csak az evangéliumnak higyjetek, és ne a szektáknak! Vegyétek szóról szóra a Biblia kijelentéseit, mert akkor kerültök a legközelebb az igazsághoz, és Jézus Krisztushoz, aki Maga az Igazság!

 4. psfanboy3 permalink
  April 16, 2013 4:55 am

  JAVÍTÁS:

  Kedves Látogatók!

  A fentebb közzétett hozzászólásomat részben vissza kell, hogy mondjam; ugyanis a Szent Szellem megmutatta nekem, hogy az adventista felekezetű egyházak ugyanolyan szekták, mint a Jehova Tanúi kis”egyház”!

  Az ugyanis tény, hogy Russel egy szakadár adventista csoportból vált ki, és részben vagy egészben tőlük vette át azokat a tévtanításokat, amik mind Isten és Biblia ellenes tanítások!

  Ami a legnagyobb szégyen és a Bibliával való visszaélés és kontárokodás, az pont az, hogy amit a Biblia kijelent bizonyos dolgokról egyértelműen, azt ezek a szekták elkezdik agyon allegórizálni; mert a teljes igazságot nem tudják befogadni, mert nem Jézustól és nem a Szent Szellemtől vannak (sajnos)! Mondok két példát! Jehova Tanúi ezt mondják: “Hát hogyan jöhetne el Jézus láthatóan és főleg, hogyan láthatná mindenki egyszerre Jézus Krisztus eljövetelét?! Nem így van, kedves testvérek? De igen, így van! Ez a logikus magyarázat!”

  Csakhogy nekik azt üzenném, hogy a Biblia nem téved! Ja, mert a jehovisták, azzal érvelnek a Szent Biblia ezen passzusa ellen (Jel 1:7-8); “hogy hogyan tudná mindenki egyszerre meglátni Jézust, főleg úgy, hogy valaki Ausztráliából nézné, egy másik ember pedig Európából! Ugye testvérek, ez így logikus? Igen!!!”

  Üzenném nekik, hogy az ÚR Jézus, aki az Izrael Istene, Ő egy mindenható Isten! Sem a tér, sem az idő nem tudja Őt korlátozni semmiben sem!

  Adventsiták:
  Hát hogyan lehetne tűzes Pokol? Ennyire gonosz vagy, hogy azt feltételezed Istenről, hogy amíg a Megváltottak a Menny leírhatatlan gyönyörében és békességében vannak és lesznek, addig mások meg a Pokolban a kínok között szenvednek! Te hogy tudnád magad jól érezni a Mennyben úgy, hogy közben tudod, hogy valamelyik rokonod a Pokolban szenved!

  Ezért, innen ered az a csűrés-csavarás, hogy ami örökké lángol, az csak ideiglenes lesz, és nem örökké szenved, hanem örökre elég! Ezt a Krisztus ellenes tanítást vették át a Jehova Tanúi, az adventistáktól!

  Csak az evangéliumnak higyjetek, és ne a szektáknak! Vegyétek szóról szóra a Biblia kijelentéseit, mert akkor kerültök a legközelebb az igazsághoz, és Jézus Krisztushoz, aki Maga az Igazság!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: