Skip to content

Ki a hű és bölcs rabszolga?

April 15, 2012

“Ki valójában a hű és értelmes rabszolga, akit az ura kinevezett a háziszolgái fölé, hogy megadja nekik eledelüket a kellő időben? Boldog az a rabszolga, ha az ura, amikor megérkezik, ilyen munkában találja őt! Bizony mondom nektek, mindene fölé kinevezi” (Mt 24:45-47, ÚVF).

Jehova Tanúi vallása azon alapul, hogy Jézus láthatatlanul visszatért 1914-ben, és megkezdte uralmát. Ezt követően kinevezte a “hű és bölcs rabszolga osztályt”, akik olyan Tanúk (akkoriban még Bibliakutatók) voltak, akiket minden más vallással és felekezettel szemben hűségesnek talált. A probléma azonban ott kezdődik, hogy a szóban forgó bibliai szakaszt az egyháztörténelem során mindenki példázatként, nem pedig próféciaként kezelte. Ha megvizsgáljuk magát a szakaszt és annak szövegkörnyezetét, sikerül majd eldöntenünk, helyesen értelmezi-e a Társulat Jézus szavait.

Máté evangéliumának 24. és 25. fejezetében Jézus válaszol a tanítványok kérdésére, és további instrukciókkal szolgál számukra. Jézus elmondta, hogy a Templomot és Jeruzsálemet le fogják rombolni. Ezt követően a tanítványok kérdése így hangzott: “Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?” (Mt 24:3, MBT). Jézus pedig válaszul elmondja apokaliptikus beszédét az akkori judaista rendszer és a világ végéről. Egy fontos igazságot azonban leszögez: “Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül” (Mt 24:36, MBT). Senki sem tudja a pontos időpontot arra nézve, hogy mikor ér véget ez a világrend. Épp ezért a 42. versben Jézus erre int: “Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!” Apokaliptikus beszédét egy figyelmeztetéssel zárja: “Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” (Mt 24:44). Jézus eddigi üzenete világos: vannak árulkodó jelek, melyből tudhatjuk, hogy a vég már közel van. A pontos időpontot azonban egyikünk sem tudhatja, azt nem lehet bibliai próféciákból kiszámítani. Ezért fontos, hogy vigyázzunk, legyünk éberek, mert ha nem ügyelünk, váratlanul, felkészületlenül érhet bennünket Krisztus visszatérése.

A továbbiakban pedig elmond egy példázat sorozatot, melyben a vigyázásra, virrasztásra, felkészülésre, a feladatunk teljesítésére ösztönöz. A sorban az első a Mt 24:45-51-ben szereplő példázat az okos és gonosz szolgáról. Ennek üzenete ez: attól, hogy nem tudjuk, mikor tér vissza az Úr, hűségesen teljesítenünk kell a feladatunkat, amit ránk bízott. Ellenkező esetben számolnunk kell lusta és haszontalan életünk következményeivel. Ezt követi a Mt 25:1-13-ban a tíz szűz példázata. Más szemszögből, de ugyanazt emeli ki: nem tudjuk az időt, amikor visszatér a Vőlegény, de ettől függetlenül készen kell őt várnunk, hogy amikor megérkezik, bemehessünk vele a menyegzőre. Végül a Mt 25:14-30-ban szerepel a talentumok példázata. Ebben az Úr mindegyikszolgáját megbízza valamivel képességeinek megfelelően, és elvárja tőlük, hogy hűségesen elvégezzék a feladatukat. Attól függően kapnak jutalmat vagy büntetést, hogy hogyan sáfárkodtak azzal, ami rájuk lett bízva. A történetek üzenete azonos: várjuk Jézust, és közben végezzük a dolgunkat.

Ez pedig nem csupán néhány kiváltságos személyre vonatkozik, hanem minden egyes keresztényre. Mindannyiunk kötelessége, hogy a ránk bízott talentumokkal megfelelően sáfárkodjunk. Mindannyiunk kötelessége, hogy a Vőlegényt készen várjuk, és bemenjünk vele a menyegzőre. Mindannyiunk kötelessége, hogy olyan szolgák legyünk, akik elvégzik feladatukat, és munka közben talál bennünket a visszatérő Úr. A tanítványok számára is kérdés volt, hogy kire vonatkoznak ezek a történetek. Ezért Péter apostol meg is kérdezte: “Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek?” (Lk 12:41). Jézus pedig válaszolt a kérdésére: “Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” (Mk 13:37). Jézus szavai mindannyiunkra vonatkoznak: vigyáznunk kell, mert nem tudjuk, mikor tér vissza az Úr.

Az Őrtorony Társulat szövegmagyarázati hibát követett el, amikor kiragadta a történetet a szövegkörnyezetéből, és a példázatot elkezdte próféciaként értelmezni, és önmagára vonatkoztatni. Nem a Vezető Testület, és nem is a felkentek a hű és bölcs rabszolga. Minden egyes kereszténynek hűnek és bölcsnek, okos szűznek és a talentumaival jól sáfárkodó szolgának kell lennie. Ez Jézus üzenete minden követőjének. Hogyan is vonatkozhatna ez a példázat egy szűk rétegre a Társulaton belül? Hogyan lehetnének ők a hű és bölcs szolga, ha az akkoriban vallott nézeteiket már elvetette a Társulat? Nem logikusabb következtetés, ha elfogadjuk Jézus szavainak valódi értelmét, és törekszünk arra, hogy hűségesnek és értelmesnek bizonyuljunk mindannyian, miközben várjuk vissza Jézust?

Advertisements
11 Comments leave one →
 1. zsotza permalink
  April 15, 2012 12:23 pm

  >>” Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet.”<< (1.Kor. 4:15)

  Szomorú,és tragi-komikus,hogy a "Hű,és értelmes/bölcs Rabszolgaosztály" önmagát nevezte ki,pl.: a fenti Bibliavers ellenére.
  Nagyon jó a Wikipédiás cikk is a témával kapcsolatban: http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%B1_%C3%A9s_%C3%A9rtelmes_rabszolga

 2. Sefatias permalink
  April 15, 2012 4:10 pm

  én kérdeznék valamit. több helyen olvastam már erről, és tudod, 1914-et nem fogadom el. De akkor mit jelent a hű és okos szolga, aki enni ad, és mit a háznép akit etetni kell? És kit a hitvány szolga aki ütni verni kezdi a többi szolgát? Tehát részleteiben mit jelent ez a példázat? hiszen egy konkrét történet van benne, ami teljesen más, mint a tíz szűz példázata.

 3. infaustus permalink
  April 15, 2012 6:33 pm

  A példázatnak pont az a lényege, hogy nem kell minden egyes elemét beazonosítani. Nem az az üzenete, hogy mely szereplő mit tesz benne, hanem a központi gondolatot kell megérteni. Klasszikus példa erre az irgalmas szamaritánus, ahol minden egyes szereplőt és mozzanatot beazonosítottak egy üdvtörténetileg jelentős személlyel vagy eseménnyel. Pl. a fogadós lett Pál apostol. De ez alapvetően hibs írásmagyarázási módszer, mert figyelmen kívül hagyja a példázatot, mint műfajt.

  Javaslom, hogy tanulmányozd Jézus példázatait, pl. a Mt 13-ban találhatókat. Ott sem szabad minden egyes elemet beazonosítani, mert akkor elvész a lényeg, a központi üzenet.

  Amint írtam, a tíz szűz, a talentumok és az okos sáfár történetében egy közös központi igazság van: nem tudjuk, mikor jön vissza Jézus, ezért vigyáznunk kell, és tenni kell a dolgunkat. Az étel kiosztása helyett teljesen más keretet is választhatott volna Jézus, mert nem ezen van a hangsúly.

  A hű szolga az, aki végzi a dolgát, amivel az Ura megbízta. A gonosz szolga pedig az, aki ahelyett, hogy végezné a dolgát, és az Urát képviselné, visszaél a rábízott feladattal, és hűtlenül viselkedik.

  • Sefatias permalink
   April 17, 2012 7:42 pm

   oké értem. köszi 🙂

  • Sefatias permalink
   April 19, 2012 5:51 pm

   közben gondolkoztam más példázatokon is, és a legtöbbnek akkor van értelme ha beazonosítod. Pl tékozló fiú, meg a máté 13-ban a sok példázat

 4. infaustus permalink
  April 20, 2012 5:43 am

  Egy központi igazságot igen, de minden egyes elemet nem szabad. Most ismerkedsz az írásmagyarázat őrtorony-mentes szabályával. Olvass utána, hogy 2000 év kereszténysége ezt hogyan művelte. Ajánlom pl. az Érted is, amit olvasol I-II c. könyveket, ami a bibliatanulmányozás különböző módjairól, írásértelmezési segédletekről szól.

  • Sefatias permalink
   April 20, 2012 7:15 pm

   most rendeltem két könyvet az apológiától, meg vettem két különböző fordítású Bibliát. úgyhogy el vagyok látva olvasnivalóval egy ideig

 5. infaustus permalink
  April 21, 2012 7:03 am

  A Mt 13-ban szereplő példázatokat hogyan azonosítod be? Ki az asszony, aki a tésztát gyúrja? Mi a tészta? Mi a kovász? Mi a háló? Mik a halak? Kik a halászok? Mi a hajó? Stb. stb. stb. Elég nehéz lenne minden elemet beazonosítani, és nincs is értelme, mert nem ezek a hangsúlyos elemek. Még mindig azt mondom, hogy a központi igazságra kell figyelni, mert erről szól a példázatok műfaja.

 6. April 23, 2012 4:12 am

  Sziasztok! Üdv mindenkinek! 🙂 Ami fontos lenne, hogy kérdezz! Ne csak másokat, az Urat, hogy személyesen mit akar Neked üzenni ma! Istenben az a jó, hogy naprakész. Változhatatlan és mégis személyes. Szeretem…

 7. Jocó permalink
  January 19, 2013 5:17 am

  A kurva anyátok….

 8. February 5, 2013 5:59 pm

  A 10. vers nagyon fontos gondolatot fogalmaz meg: amíg van idõnk tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig a mi testvéreikkel. Jót tenni valakivel azt jelenti, hogy olyan módon segíteni a másikon, hogy annak az élete jobb, boldogabb legyen. Ismerni kell azokat a lelki törvényszerûségeket, amelyekkel Isten megteremtette az embert. Mi az, ami az ember javát szolgálja és mi az ami nem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: