Skip to content

Jézus személye és az Őrtorony

April 4, 2012

Az Őrtorony folyóirat 2012. április 1-i száma ezzel a főcímmel jelent meg: Jézus Krisztus — Hogyan ismerhetjük meg őt? Több cikk is foglalkozik a folyóiratban Jézus személyével, valószínűleg azért, mert közeledik az éves emlékünnep időpontja. A cikksorozat bibliai válaszokat kíván adni néhány Krisztus személyét érintő kérdésre. Ezeket azonban most is érdemes alaposabban megvizsgálni. Néhány gondolatot fogunk idézni belőle, és ezekre keresünk bibliai feleletet.

“Kérdés: Jézus és Isten egy és ugyanaz? Válasz: Nem. Jézus soha nem tartotta magát egyenlőnek Istennel” (p. 5.).

Az Őrtorony Társulat olyasmit igyekszik megcáfolni, melyet a keresztények sem tartanak igaznak. Jézus és az Atya nem ugyanaz a személy — egymástól megkülönböztethetők, egymással kapcsolatban állnak (pl. beszélnek egymással, vö. Mt 3:16-17, Jn 14:26, 2Kor 13:13). Az egység és az egyenlőség azonban egy másik kérdés, melyről a Szentírásnak van egy konkrét véleménye. Jézus az Atyával való egységét így fejezte ki: “Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 10:30). Itt az Újszövetség a görög ἕν (en) semleges nemű névelőt használja, mely arra világít rá, hogy Jézus Atyával való egysége nem a személyiségük egyezését jelenti, hanem a természetükben megnyilvánuló egységet. Ezen kívül Pál apostol is hangsúlyozta Jézus és az Atya egyenlőségét, mely ismételten a természetükre vonatkozik: “…mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel…” (Fil 2:6). Máshol pedig erre utalt az apostol: “Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg” (Kol 2:9). Nem kevesebbet állít a Biblia, mint hogy Jézus és az Atya a természetüket tekintve egyek, hogy Jézus Isten formájában volt, és egyenlő volt Istennel, és hogy benne lakott az istenség egész teljessége. 

“[Jézus] az Istenének és az egyedüli igaz Istennek nevezte Jehovát.”

Ez természetesen igaz, azonban a tények egyoldalú bemutatásának tűnik. Figyelmen kívül hagyja ugyanis azokat a Biblia szakaszokat, amelyek Jézust tisztán és világosan Istennek nevezik (pl. Mt 1:23, Jn 1:1, 18, 10:30, 20:28, Róm 9:5, Fil 2:6, Kol 2:9, Tit 2:13, 2Pt 1:1). Odáig elmegy az Újszövetség, hogy Jézust az igaz Istennek nevezi: “De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet” (1Jn 5:20).

“Sőt, többször is kifejezte, hogy alá van rendelve Jehovának.”

Az Őrtorony Társulat ismét annak adja tanújelét, hogy félreérti a Szentírás tanítását, és magát a háromság-tant is. Minden keresztény elismeri, hogy Jézus alárendelt helyzetben van az Atyával személyét tekintve. Maga a Biblia mondja ezt ki: “Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten” 1Kor 11:3). Fontos felismernünk, hogy Jézus Istennel szembeni alárendeltsége a feleség alárendeltségéhez van hasonlítva a férjével kapcsolatban. Személyét és feladatait tekintve ugyanis a férj a családfő (és a vezető a gyülekezeti életben), ennek megfelelően a feleség és a nők alárendelik magukat nekik. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy természetüket tekinve mindketten emberek, akiket Isten a maga képmására teremtett meg (1Móz 1:26-27, 5:1-2). Hasonló a helyzet az Atyával és Jézussal is. Személyét, ill. az üdvösség rendjében betöltött feladatait tekintve Jézus mindig alárendelte magát az Atyának, és engedelmeskedett neki. Ettől azonban a természetét, azaz istenségét tekintve nem alacsonyabb rendű Istennél. Ha a főség elve alapján azt állítjuk, hogy Jézus alacsonyabb rendő lenne a természetét tekintve, mint az Atya, akkor az 1Kor 11:3 alapján azt is el kell fogadnunk, hogy a nő is alacsonyabb rendű, mint a férfi. Tudjuk azonban, hogy ez nem igaz, mert Isten egyenlőnek teremtette őket. Természetüket tekintve egyenlők, személyüket tekintve azonban különbözők — ez igaz a férfi-nő és az Atya-Fiú kapcsolatra egyaránt.

A bibliai bizonyítékok alapján úgy tűnik, hogy az Őrtorony Társulat Jézusról alkotott elképzelése nem teljesen fedi a valóságot.

Advertisements
20 Comments leave one →
 1. Sefatias permalink
  April 5, 2012 5:33 am

  “Természetüket tekintve egyenlők, személyüket tekintve azonban különbözők ”
  Szóval van három különböző személy. Az Atya, A Fiú, és szent szellem. Ezek hárman különböző személyek, de természetüket tekintve egyek. és ez a szentháromság. Én kezdem azt hinni hogy mi ugyanabban hiszünk, csak ti úgy hívjátok hogy szentháromság mi meg nem. Ebben a cikkben gyakorlatilag ugyanazt fogalmaztad meg amit én is elfogadok. Viszont korábbi beszélgetéseinkre gondolva az a kérdésem merült fel, hogy ha Jézus alárendelt szerepet játszik Jehovához viszonyítva, akkor ez mikor dőlt el? szóval ha mindketten öröktől fogva léteztek, akkor mitől függ az, hogy Jehova a fő, és Jézus pedig neki alárendelt? mi alapján van ez eldöntve? Hiszen gyakorlatilag szerintetek ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkeznek

  • psfanboy3 permalink
   June 29, 2012 7:21 am

   Hadd válaszoljak neked!

   Nem ugyanaz, a mi, konkrétan az én hitem a tietekkel. A Szentháromságban ugyanis a Szentlélek (vagy Szent Szellem) nagy betűvel íródik, ugyanis a Lélek egy valóságos szellemszemély, mint az Atya, vagy a Fiú.

   Így van, Jézus alárendelt szerepben élt a Földi szolgálata alatt. De az alárendeltségének két fő oka volt. Egy, hogy habár Isten volt a Földön is, de a Fiú a 33 év alatt MÉGIS kísérthető volt, mert az Istensége mellett felvette a megromlott edomita, emberi természetet. Ezért kellett folyamatosan Isten jelenlétében lennie, és betöltekezni a Szent Szellemmel.

   Jézus sebezhető volt. Ezért, mivel, MEGÜRESÍTETTE magát, így kísérthető lett. A másik oka, az alárendelésének, az volt, hogy megváltson bennünket. Jézus csak emberként válthatott meg minket, de ahhoz, hogy elégséges legyen a véráldozata nem lehetett kisebb, mint Isten, aki az Atyával egyenlő. Ezt Pál, nagyon szépen kifejtette, hogy mielőtt a Fiú eljött a Földre, bizony egyenlő volt Istenségében és pozíciójában az Atyával (Filippi 2:5-6).

   Tehát, ha Jézus a kiüresített helyzetében, nem rendeli alá magát teljesen az Atzyának és a Szentléleknek, akkor nagyon valószínű, hogy elbukott volna, mert az embersége sebezhetővé tette.

   Az nem igaz, hogy Jézus csak Istenként volt jelent, és nem vette fel az emberi természetet. Istent nem lehet megkísérteni. Jézusban is Sátán az emberi oldalát kísértette. Tehát Jézusban egy személyben: két különböző természet volt egyszerre jelen:
   1 Istenfia
   2 Emberfia

   Az igazság Jézusról sokkal össsztettebb, mint ahogyan azt a Jehova Tanúi leredukálták, és elferdítették.

   • psfanboy3 permalink
    June 29, 2012 7:23 am

    Tehát Jézusban egy személyben: két különböző természet volt egyszerre jelen:
    1 Isteni
    2 emberi

 2. infaustus permalink
  April 5, 2012 6:44 am

  Véleményem szerint ez nem úgy dőlt el, hogy megszavazták, hogy ki legyen a fő. Van egy elméletem, de ez tényleg csak elmélet. A Zsid 1:6 szerint volt egy pillanat, amikor az Atya bevezette az elsőszülöttet a világba, és az angyalokat arra utasította, hogy imádják őt. Szerintem ez jóval az emberi élet és a földi világ megteremtése előtt lehetett. És akkor még az angyalok sem ismerték ezt a titkot. Nem hiszem, hogy úgy látták volna Istent, ahogy mi egy másik embert látunk — csak a dicsőségét látták. És egyszer megjelent a maga valójában, és ott volt a Fiú is, az angyaloktól pedig elvárta, hogy őt is ugyanúgy imádják, ahogyan eddig tették Isten esetében. Magyarán Isten ekkor tárta fel igazi személyét a szellemvilág előtt. Talán pont ez vezetett Sátán bukásához. Isten imádata során felfuvalkodhatott, ő is imádatot akart magának. Most meg megjelent a Fiú is, és őt is imádnia kell, és ez már sok volt neki.

  Hogy mikor dőltek el az alárendeltségi viszonyok? Szerintem ezek eleve adottak voltak, a személyiségükből fakad. Viszont valamiben pontosítanék. Jézus nem Jehovához viszonyítva játszik alárendelt szerepet, hanem az Atyához. Jehova nem az Atya, hanem az egy igaz Isten, akiben mi három személyt tisztelünk. Az ószövetségi Jehova sok esetben Jézusra vagy a Szentlélekre utaló név.

 3. April 6, 2012 8:44 am

  Szeretem, ahogyan letisztázod a dolgokat infa! A JT-ról rámragadt “ez bonyolult és ők sem értik, zagyvaság, többféle magyarázat, stb” szemlélet miatt nem foglalkoztam eddig ezzel, de ahogyan letisztázod a dolgokat, az valami nagyszerű! Kezd érdekelni a dolog…

  • infaustus permalink
   April 6, 2012 8:59 am

   Örülök, johnny. Minden jót a holnaphoz! :]

   • April 6, 2012 4:47 pm

    Köszönjük, nektek is! Imádkozzuk, hogy szép idő legyen! 🙂

 4. Sefatias permalink
  April 6, 2012 6:47 pm

  hát nem igazán látom letisztázottnak. ez a háromság teljesen érthetetlen számomra, és nem is látom értelmét. képtelen vagyok ezt a keszekusza istenek alkotta isten kapcsolatot átlátni, megérteni, és ráadásul semmilyen bibliai alapját nem látom. Az hogy Jézus Atyának szólította Jehovát, az nem bizonyít semmit, csupán egy új szemléletmódot, ami addig nem volt jellemző az Isten ember kapcsolatra.

  • psfanboy3 permalink
   June 29, 2012 7:03 am

   Ha nem látod a bibliai alapjait a Szentháromságtannak, akkor annak alapvetően két fő oka lehet. Egy vagy vak vagy, vagy pedig egy olyan félrefordítást használsz, ami előszerettel eltorzítja az eredeti és ihletett szövegeket, főleg a Jézus Istenségéről és a Szentlélek személyéről szóló részeknél.

   Én csak 50 oldalt írtam, ahol mind bibliai Igék szerepelnek, és pont az Őrtorony Sátánszervezet hazugságai, kiforgatásait lepelezem le bennük. Azt ugye nem tudtad, hogy az ÚVF-et a spiritiszta, Johannes Greber segítségével fordította az Őrtorony bálványszervezet. Azt tudod, hogy egyetlen bibliatárasulat, (legyen az német, angol, amerikai vagy magyar), elutsítja az ÚVF-et.

   Remélem azt is tudod miért maradtak névtelenek az ÚVF fordítói! Telejesen egyértelműen, azért, hogy leplezzék a teljes teológiai és görög és a héber nyelv ismeretének a teljes hiányát.

 5. April 14, 2012 1:52 pm

  >>” Ha a főség elve alapján azt állítjuk, hogy Jézus alacsonyabb rendő lenne a természetét tekintve, mint az Atya, akkor az 1Kor 11:3 alapján azt is el kell fogadnunk,
  hogy a nő is alacsonyabb rendű, mint a férfi.”<<

  Nagyon jó érv, világosan Rámutatsz az Őrtorony Társulat következetlenségére!

 6. psfanboy3 permalink
  June 29, 2012 6:55 am

  @Sefatias
  Csakhogy az Írás többször nevezi a Fiú Istent is Atyának! Ezt még sdoha nem olvastad?

  1. “örökkévaló Atya” (Ézsaiás 9:5) MBT
  2. “És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:” (1Péter 1:17) Károlyi
  3. „16Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izráel nem törődik velünk. URam, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk.” (Ézsaiás 63:16) MBT

  „Hiszen Te vagy Atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, és Izráel nem ismer minket, Te, Uram, vagy a mi Atyánk, megváltónk, ez neved öröktől fogva.” (Károlyi)

  Itt az Ézsaiás 63:16-ban azt mondja az Írás, hogy az Izrael Istene, az bizony nem más, mint a Fiú, akit “ősidöktől fogva Megváltónaknak nevezünk”. Kicsoda szerinted a Megváltó, ha nem Jézus?

  A szöveg itt tovább is megy még, és azt mondja, hogy Jézus szerepe szerint Fiú, az Istensége révén, ősidőktöl fogva Ő (is) az Atya. Ezt nem azt jelenti, hogy Jézus személyében azonos a Mennyei Atyával. (Van az Izrael Attja, aki a Fiú Isten, és van a Mennyei Atya, aki az Izrael Atyjának, Jahvénak az Atyja és Istene.)

  Olvasd csak:
  „Az ÚR pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára, az ÚRtól, az égből. (1Mózes 19:24) MBT
  „Jahve pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára Jahvétól, az égből.” (1Mózes 19:24)

  Vagyis legalább kettő Jahvénk, Istenszemélyünk van.
  Ezt bizonytja még:
  „19Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:19-20) MBT

  Egy személytelen erő nevében nem lehet tanítványokat klépezni.

  A 2Kor. 2:13 is azt tanítja, hogy az egy Istenen belül három egyenlő személy él. Olvasd csak:
  “Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” MBT

  (Közösségben csak személlyel tudunk lenni, egy személytelen erővel NEM). De a Róma 8:26 is szemléetesen kifejezi, hogy a Szentlélek Isten egy valóságos személy! Ugyanis egy személytelen erő nem tud az Atya, az Isten előtt esedezni, de a Biblia szerint a Szent Szellem esedezik az Atya előtt, méghozzá kimondhatatlan fohászkodással. Olvasd csak:

  “Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Róma 8:26) MBT

  „Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten (1) és az Atya (2) előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.” (Jakab 1:27) Károlyi

  „27Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten (1) és Atya (2) előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.” (Jakab 1:27) MBT

  Jakab itt Jézust, az Urat nevezi Istennek, élesen megkülönböztetve az Atyától, a Mennyei Fenségtől.

  1Mózes 35:1-ben így szól az Isten Igéje: ”Mondta pedig az Isten(1) Jákobnak: Kelj fel, eredj fel Béthelbe és telepedjél le ott; és csinálj ott oltárt amaz Istennek(2), aki megjelenik neked, amikor a te bátyád Ézsaú előtt futsz vala.” Károlyi fordítás (kiemelés és magyarosítás tőlem)

  Itt is az egy Istenen belül megkülönböztet legalább 2 személyt! Itt a Szentlélek Isten megszólította Jákóbot, hogy Béthelnél építsen nem neki, hanem az ott megjelenő AMAZ Istennek oltárt, és imádja az ott megjelenő Istent, aki Jézus volt. Az amaz szó, eleve egy távolba mutató névmás.

  KICSODA AZ IZRAEL ISTENE?

  „24De mozdulatlan marad íja, feszülnek izmos kezei Jákób erősségének kezétől, onnan, Izráel pásztorától, kősziklájától, 25atyád Istenétől, ki megsegít téged, a Mindenhatótól, aki megáld téged az ég áldásával felülről, a lent elterülő mélység áldásaival, az emlők és anyaméh áldásaival.” (1Mózes 49:24-25) MBT

  A pásztor és a kőszikla, az csak Jézus, a Fiú Isten, és nem az Atya Isten. Olvasd csak:
  “3Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, 4és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt.” (1Kor 10:4) MBT

  „Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm.” (Zsolt. 19:15) Károlyi

  Itt is egyértelműen leírja az Ige, hogy az Izrael Istene, az Ószövetségi Isten, nem más, mint a Fiú, azaz Jézus Krisztus, aki a Kőszikla (1Kor. 10:4) és Ő egyszemélyben a Megváltó is!

  „35Meggondolták, hogy Isten a kősziklájuk, a felséges Isten a megváltójuk.” (Zsoltárok 78:35) MBT

  Itt is azt mondja az Írás, hogy az Ószövetségi Isten, az nem más, mint a Megváltó, a Fiú.

  „Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.” (Ézsaiás 54:5) Károlyi

  Ezek után, nem csoda, hogy a Szent Szellemtől ihletve így szólalt meg Zakariás:

  “67És Zakariás, az ő atyja beteljesedék Szent Lélekkel, és prófétála mondván: 68Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét,”

  Nos, az Újszövetség is azt tanítja, hogy Jézusban az Ószövetségi Isten, (a Kőszikla, az Alfa és Omega, a Megváltó, az örökkévaló Atya,) a Fiú öltött testet.

  • Kutató permalink
   January 28, 2015 1:55 pm

   Talán ez is érdekes lehet! Isten az Ószövetségben mint Atya, Evangéliumban Fiú a levelekben mint Szent Szellem jelenik meg ill, nyilatkoztatja ki önmagát.
   Várom a kritikát!

 7. tivi65 permalink
  July 3, 2012 6:52 am

  A Mindenható (ez a cím senki mást nem illet!) Isten mindöröktől fogva mindörökké létezik. Ez annyit tesz, hogy isten felfoghatatlan ideje élt már amikor felmerült benne a teremtés gondolata. Ő boldog volt a maga teljességében, de egy idő után vágyott rá, hogy megossza a létezés, az élet örömét mással is. Így hát sajátkezűleg, az ő létezési formájához hasonló szellem teremtményt alkotott. Ő az akit az emberek nagy töbsége “csak” Jézusként ismer.
  Jézus nyílván elmondta, hogy ez mennyire jó, hogy mennyire jó élni, Mivel Isten is személy és vannak érzései, nyílván örömét lelte a teremtésben, és abban, hogy másnak is örömet okozott. A többit ismerjük: még több szellem teremtmény, aztán az anyagi világ és benne mi emberek. A katolikus egyház (márpedig kétséget nemtűrően) jogutódnak nevezi magát, és ők igen is a három isteni személyt teljessen egylényegűnek tekintik minden értelemben! Más történelmi egyházak nem így gondolják? Jé, akkor ez szakadás, szekta. Hol van itt az egység. 37 ezer keresztény gyülekezet létezik akik többé-kevésbé ellentmondanak egy másnak “A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások,”(1Kor 1,10) Millió kérdést tehetnék fel, de most csak kettőt: Isten elpusztíthatná Jézust? Jézus elpusztíthatná Istent? A szent szellem pedig teljesen más. Az Isten tevékeny ereje. Kb, mint a mi akarat erőnk, de Isten képes vele bármit megtettni. Lehet alkotó erő, de lehet az embereket különleges képeségekkel felruházó erő is, pl nyelveken szólás. És “Bizony, mondom néktek, minden bűn meg fog bocsáttatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlást szólnak, de ha valaki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké.”.?????
  “Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,” Megy itt az okoskodás, az agyalás, de jelenleg mi van a világban? Az emberek többsége nem tudja mi Isten neve (aminek megszentelését Jézus az első helyre tette!), nem tudják mi Isten országa (pontosabban Királysága), és nem tudják mi az akarata. Akiknek ezeket az alapvető(!) igazságokat meg kellene ismertetniük az emberekkel, nem teszik. “Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt: ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni.” Teszik mindent a pogány vallásokból átvett hagyományaikkal, a dogmáikkal, hamis tanítások tömkelegével.
  Jahova Tanúi már 130 éve hírdetik, hogy közel a vég… Már az Apostolok korában is közel volt, ember!!!!! Vagyis közel 2000 éve közel van. Hány bibliaversben lelhető fel a sürgetés érzése, ne lankadjatok, legyetek buzgók, ne aludjatok el.
  Valaki azt írta, jól látható lesz, mint villámlás az égen. Igen, amikor már eljött! Akkor már nyilvánvaló lesz, de hogy jönel? Mint a tolvaj. Ennyi. Jó éccakát!

  • psfanboy3 permalink
   July 4, 2012 1:51 pm

   @tivi65
   Ennyi eretnekséget már régen láttam egy helyen. Abban teljesen meg vagyok győzödve, hogy Jehova Tanúi egyáltalán nem értik a Szent Biblia egyetemes tasnításait, mivel nem az egyetemes igazságra töredeknek, [nem a teljes Írás tanulmányozása után levont konklúziókról van szó], hanem Jehova Tanúi szektások. Csak kiragadnak eltorzított Bibliaverseket, és azokat úgy akarják beállítani, mintha az volna az egyetemes igazság. Tehát nem a teljes Bibliát tekintik zsinórmértéknek, hanem a torzszülött “Új Világ Fordítás”-ból kiragadnak verseket, amik teljesen szubjektívek, és kontra orientáltak, de nem az egyetemes igazságot tanítják, Istenről, és Jézus Krisztusról, aki “az igaz Isten és az örök élet.” (1János 5:20) MBT

   Annak érdekében, hogy az Őrtorony a spiritiszta és sátáni, hazug tanításait Bibliainak tudja feltűntetni, még odáig is vetemedett, hogy egy saját kiadású Bibliaferdítást szerksztettek, a Johannes Greber spiritiszta segítségvel.

   A Szentháromság igaz. Mindig is az volt, és örökké az is lesz.
   Akik tagadják, a Szentháromságot, azok mind az Ördögtől vannak. Jehova Tanúi közel 130 éve szellemi paráznaságban élnek, a hamis vallásuk irányadó mértékei szerint.

   A valóság azonban az, hogy Jehova Tanúi tanításai és a Szent Biblián alapuló evangéliumi kereszténység tanításai teljesen ellentétesek. Jehova Tanúi tanításai pár kivételellel, mind az Ördög Attyjuktól van.

   Pár Ószövetségi Ige, arra vonatkozóan, hogy az Isten egyszerre egy Isten, de egyszerre 3 isteni személy együttese.

   Olvasd csak:
   1. csak egy Isten van
   „4Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR!” (5Mózes 6:4) MBT
   „Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!” (5Mózes 6:4) Károlyi

   „Mivelhogy egy az Isten, aki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által.” (Róma 3:30) Károlyi

   „Jézus pedig felelte néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izrael: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.” (Márk 12:29) Károlyi
   „Akkor monda néki az írástudó: Jól van, Mester, igazán mondád, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más.” (Márk 12:32) Károlyi

   „19Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek.” (Jakab 2:19) MBT

   2. az egy Istenen belül több személy létezik
   „19Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:19-20) MBT

   „13Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Korintus 13:13) MBT

   „Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, enge-delmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.” (1Péter 1:2) Károlyi

   „A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nékünk.” (Róma 5:5) Károlyi

   „Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.” (Jakab 1:27) Károlyi

   „27Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.” (Jakab 1:27) MBT

   Az Isten egy, de 3 is egyben:
   1. Az Isten egységét bemutató, tanító versek a Bibliában:
   1.) „Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR.” (5Mózes 6:4)
   2.) „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.” (1Mózes 1:1)
   3.) „Én, az ÚR, alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet.” (Ézsaiás 44:24)
   4.) „Isten Lelke lebegett a vizek felett.” (1Mózes 1:2)
   5.) „Ezt mondja az ÚR, Izrael királya és megváltója, a Seregek URa: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs isten.” (Ézsaiás 44:6)
   6.) „Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz.” (Ézsaiás 43:10)

   2. Az Isten háromságát bemutató Bibliaversek:
   1.) „Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá” (1Mózes 1:26)
   2.) „Azután ezt mondta az ÚR Isten: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz.” (1Mózes 3:22)
   3.) „Az ÚR pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára, az ÚRtól, az égből. (1Mózes 19:24)
   „Jahve pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára Jahvétól, az égből.” (1Mózes 19:24)
   4.) „Ezért szálljunk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!” (1Mózes 11:7)
   5.) „Aztán hallottam az Úr szavát, amint így szólt: “Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?”” (Ézsaiás 6:8) Katolikus fordítás

  • psfanboy3 permalink
   July 4, 2012 2:12 pm

   A Tivi65-nek! Remélem végig is olvassa!

   Hazudsz és rágalmazol, amikor úgy akarod beállítani, hogy a különböző keresztény felekezetek között ellentmondás van a Szentháromság Isten interpretációját illetően. Akik keresztények (metóditák, baptisták, adventisták, és a többi történelmi egyházakra is igaz ez,), azokban a személyekben nincs ellentmondás Isten lényével és Isten személyével kapcsolatban. Az igazi keresztények, a bibliai Atya, Fiú és Szentlélek nevében keresztelkednek meg (lásd: Máté 28:19) MBT.

   Az meg egyenesen röhej, te akarod meg mondani, mi a Szent Szellem káromlás, amikor annak pont az lenne a lényege, hogy a Szent Szellem egy valóságos szellemszemély, csakúgy mint az Atya és a Fiú Isten.

   Olvasd csak, hitetlen:
   A 2Korintus 13:13-ban a Biblia azt tanítja a Szentlélekről, hogy kapocslatban lehetünk vele, azaz pontosabban, hogy közösségben lehetünk Vele. Közösség mindig csak személyek között alakulhat ki.

   “13Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Korintus 13:13) MBT

   A Róma 8:26 is egy erőteljes érv a Szentlélek Isten személye mellett. Ott ugyanis azt olvasod a Szent Szellemről, egyfolytában könyörög az Atya Isten előtt “kimondhatatlan fohászkodásokkal” a mi bűneikrért. Márpedig egy személytelen erő nem esedezhet az Atya előtt az emberiség bűneiért. Viszont a Szentlélek esedezik az Atya előtt, ergo a Szentléleknek személynek kell lennie.

   Olvasd csak egy normális fordításból:
   “26Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Róma 8:26) MBT

   Természetesen az Őrtorony sátánbibliája meghamisította az erdeteti ihletett bibliai szövegeket, a saját dogmatikájukhoz csiszoltan (főleg ott, ahol Jézus Istenségéről van szó, illetve ahol a Szentlélek személyéről van szó.)

   Ezek után nem neked kéne a Bibliára mutogatnod, hanem neked kéne sürgösen és alázatosan bűnbánatot tartanod az Istenkáromlásaidra. Te vagy az, aki Szent Szellemet káromlod, és közben arról tartasz kielőadást, hogyan te tegyük. Na, ez a kétszínűség jellemzi az Őrtorony bálványszervezetet a működéstől fogva.

  • psfanboy3 permalink
   July 4, 2012 2:32 pm

   “Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt: ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni.”

   Azt ugye tudod, hogy Jézust ezt rátok mondta, és az akkortájt élt farizeusokra. De Jézus egy másik példázatában úgy jellemezte Jehova Tanúit, mint akik hasonlatosak a meszelt sírokhoz, amelyek ugyan kívülről szépnek látszanbak, de belül tele vannak undorságokkal. Gondolok, itt a pedofilbotrányokra Jehova Tanúi berkein belül, illetve az erkölcstelen és alkolholista vének kicsapongó viselkedésére. Az, hogy ez a szervezet Isten szervezete, vagy hogy egyáltalán köze van Istenhez, az kész röhej, és az évezred vicce.

   Isten maga mutatta be, hogy semmi erkölcsi, sem szellemi viszont nem tart fent a Jehova Tanúi szektával, amikor, engedte, a szekta morálisan lebukjon, mint hamis próféta (lásd, a világvége eljön 1914-ben, majd 25-ben, végül 1975-ben is tettetek egy hamis próféciát Isten nevében. A Biblia a Mózes 5-ik könyvében viszont azt tanítja, hogy aki az Úr nevében hamisan prófétál, azt ölessék meg.

   Mi az Isten neve?
   Már hogyne tudnák az igaz keresztények, hiszen közel 2000 éve “Isten megjelent testben és megigazított lélekben” (1Timótheus 3:16) Károlyi. Ez a személy pedig a názáreti Jézus Krisztus volt, aki egyenlő az Atyával.

   A Lukács 1:68-ban azt olvashatod az eredeti fordításban, hogy az Izrael Isten nem a hamis jehova, hanem az ÚR Jézus Krisztus.

   OLvasd csak:
   És Zakariás, az ő atyja beteljesedék Szent Lélekkel, és prófétála mondván: 68″Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét,” (Lukács 1:68) Károlyi

   Nos, ha ebből nem egyértelmű, kicsoda Jézus, akkor kutasd mélyebben az Írást, de ne a hamis “Új Világ Félrefordítást”, hacsak nem szellemi örökese akarsz lenni Johannes Grebernek, aki spiritiszta szeánszokat tartott. Ő, az elmondása alapján a fordítását a szellemvilágból kapta. Gondolom kitalálod, kitől.

   Ebből a pár Igeversből is egyértelmű, hogy miért kellett Jehova Tanúinak egy saját bibliafordítás; mert a Károlyi és a King James és a Luther fordítások kulcsversei leleplezték Jehova Tanúi tévtanításait.

 8. tivi65 permalink
  July 3, 2012 6:58 am

  Mielőtt félreértene valaki, nem vitatkoztam senkivel, csak keresgélés közben betévedtem ide. És van amit nem hagyhat szó nélkül az ember. Többet itt nem kívánok (le)szerepelni 🙂
  Aki olvasta, annak köszönöm, hogy “meghallgatott”. Sziasztok, és további szép napot!

  • May 27, 2013 9:37 am

   Csodálatos dolgot olvastam pár napja a “Mit tanít valójában a Biblia?” című Jehova Tanúi kiadványból, amit szeretnék megosztani mindenkivel. Valószínűleg ez az egyik legigazabb tanítás, ami valaha tőlük származott…!

   “Maga Isten magyarázta meg nevének a jelentését hűséges szolgájának Mózesnek. Amikor Mózes a nevéről kérdezte Jehovát, ő így válaszolt: “Azzá válok, amivé válni akarok” (2Mózes 3:14). Jehova tehát képes bármivé válni, amire szükség van a szándékai valóra váltásához. Tegyük fel, hogy bármivé tudnál válni, amivé akarsz. Mit tennél a barátaidért? Ha valamelyikük súlyosan megbetegedne, hozzáértő orvossá válnál, és meggyógyítanád. (….) A Bibliát tanulmányozva el fogsz csodálkozni, hogy miként válik Jehova bármivé, ami ahhoz kell, hogy teljesítse az ígéreteit.” (197. old.)

   Ez annyira csodálatos tanítás, hogy azt gondolom minden egyes Jehova Tanúja barátunknak meg kellene mutatnunk!!

   “Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás.” (János 17:11-12) (MBT minden idézetnél)

   Jézus maga mondja el nekünk, hogy az ő neve Jehova. Kétszer is elmondja nekünk, hogy biztosan megértsük.
   Jézus Krisztus a testté lett Jehova.

   “Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.” Jel 1:8
   “Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: “Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” Jel 1:17-18
   “Ezt mondja az Úr, Izráel királya és megváltója, a Seregek Ura: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs isten.” Ézs 44:6

   Jézus Krisztus eljövetelével kapcsolatban pedig az ApCsel 1 fejezetét érdemes figyelmesen elolvasni.
   “Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: “Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?” Így válaszolt: “Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.” ApCsel 1:6-7
   (….)
   “Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: “Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.” Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre.” ApCsel 1:9-12

   “Eljön az Úrnak a napja, amikor osztozkodnak a tőled elvett zsákmányon. Mert összegyűjtök minden népet, hogy harcoljanak Jeruzsálem ellen. Elfoglalják a várost, kifosztják a házakat, és meggyalázzák az asszonyokat. A város fele fogságba megy, a megmaradt népet azonban nem űzik ki a városból. De az Úr harcba száll majd azokkal a népekkel, ahogyan harcolt egykor, a csata napján. Megveti majd lábát azon a napon az Olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van. Az Olajfák hegye pedig középen kettéhasad; kelet-nyugati irányban egy igen nagy völgy lesz, mert a hegy egyik fele északra, a másik fele délre mozdul el. Akkor meneküljetek a hegyek szakadékaiba, mert a hegyek között a szakadék Ácalig ér. Úgy fussatok, ahogyan Uzzijjának, Júda királyának az idejében futottatok a földrengés elől! Mert eljön az Úr, az én Istenem, szentjeivel együtt.” Zakariás 14:1-5

   Ebben az utóbbi idézetben Zakariásnál kétszer is a tetragramma szerepel. Tehát Jehova jön el és ő veti meg a “lábát” az Olajfák hegyén azon a napon. Úgy jön majd el újra ahogyan felment a mennybe, ezt olvassuk az Apostolok Cselekedeteiben. Pontosan úgy, ahogyan látták őt felmenni….

   Ennek időpontját pedig az Atya a maga hatalmába helyezte, tehát számolni sincs rajta semmit. Innentől kezdve az 1914-es dátum, amire olyan büszkék a tanúk, ez kellene legyen számukra a legnagyobb felismerés: nem csak, hogy éppen az ellenkezője valósult meg Russell isteni tekintéllyel hirdetett próféciájának (béke és ezeréves királyság helyett háború és pusztulás következett be), hanem ráadásul még időpontot sem lett volna szabad megadni.

   Áldást és békességet kívánok mindenkinek!

   • infaustus permalink
    May 27, 2013 9:56 am

    Jó gondolatok, és tetszett a lelkesedésed. 🙂

 9. kota ildi permalink
  May 27, 2013 6:20 pm

  Columba, ez nagyon tuti volt!!! Ezzel a következtetéssel ki is rúgtad a tanús tanítás alapjait. :o)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: