Skip to content

“Valóban így vannak-e ezek a dolgok?”

April 3, 2012

A Hirdetők könyv az egyéni tanulmányozás, ill. az igazságról való meggyőződés fontosságát hangsúlyozza, és így ír erről Russell testvérrel kapcsolatban:

“Arra ösztönzött másokat, hogy gondosan ellenőrizzék írásait Isten ihletett Szavával összevetve, hogy meggyőződjenek róla, amit tanultak, teljesen összhangban van azzal. Valakinek, aki levélben kérdéseket tett fel, Russell testvér ezt válaszolta: ‘Ha helyénvaló volt a korai keresztények részéről megbizonyosodni arról, amit az apostoloktól elfogadtak, akik azt állították, hogy ihletés alatt állnak, és ez igaz is volt, mennyivel fontosabb neked teljesen meggyőződnöd arról, hogy ezek a tanítások teljesen az apostolok és Urunk utasításainak alapjaival összhangban maradnak — mivel szerzőjük nem állítja, hogy ihletés alatt áll, csupán az Úr vezetése alatt, mint valaki, akit felhasznál nyájának táplálására.'” (Jehova Tanúi — Isten Királyságának hirdetői, p. 622.)

Russell az Apostolok cselekedetei egyik megjegyzésére utal, mely így hangzik: “Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok” (ApCsel 17:11). Érdemes megfogadni mind Russell, mind pedig a Biblia tanácsát az egyéni kutatásról és az egyes tantételek Bibliával való összevetéséről. Ehhez forrásanyagnak javasolnám neked a Prédikáló táska oldalon található anyagokat, valamint Szalai András Jehova és a szervezet című dokumentumkötetét, melynek alcíme pontosan az egyéni utánajárásra buzdít: Győződjetek meg minden dologról! Kész vagy eleget tenni a Szentírás és a Társulat javaslatának?

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: