Skip to content

A Társulat és a “felülről való bölcsesség”

April 1, 2012

Még mindig a Közeledj Jehovához! című kiadványból idéznék. Ennek a 22. fejezete ezt a címet viseli: Megmutatkozik-e az életedben “a felülről való bölcsesség”? A 14. bekezdésben arról írnak, hogy az őszinte gondolkodású keresztényeknek mindig alá kell rendelniük magukat a Szentírás tekintélyének és igazságának — még akkor is, ha ennek érdekében kiigazításra szorul egy korábbi elképzelésük. Így fogalmaz a könyv:

“Akit a felülről való bölcsesség vezet, az szívesen alárendeli magát a Szentírásnak. Nem arról ismerik, hogyha egyszer elhatároz valamit, akkor utána már semmiféle ténytől nem hagyja magát befolyásolni, amely ellentmond a véleményének. Sőt, inkább gyorsan alkalmazkodik, ha nyilvánvaló bibliai bizonyítékot mutatnak neki, amely szerint helytelen az álláspontja, vagy téves következtetésekre jutott. Így ismernek téged mások?” (Közeledj Jehovához!, p. 224.)

Ezzel a gondolattal az Őrtorony Társulat megint magasra helyezi a mércét saját maga számára is. A tények azt mutatják, hogy Jehova Tanúi vezetői nem erről a fajta bölcsességről ismertek. Bizonyos alaptanításaikban ugyanis már szembesültek “nyilvánvaló bibliai bizonyítékkal”, mégsem voltak hajlandók az álláspontjukat kiigazítani. Sőt, inkább ragaszkodnak a nyilvánvalóan téves elképzelésükhöz, és minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy azt alátámasszák, Jehova Tanúit pedig elzárják a tanításukat ért kritikától. Az alábbi két idézet jól szemlélteti azt, hogy a Társulat egy ilyen helyzetben nem hajlandó bölcsen eljárni, és nem teljesíti azt a mércét, amit felállított. Az idézetek az 1914-es tanítással kapcsolatosak.

Carl Olof Jonsson (volt vén) alaposan tanulmányozta a bibliai és történelmi bizonyítékokat az 1914-es dátummal kapcsolatban. Az eredményeit egy könyvben is összefoglalta, melyben így ír:

“A kérdés tanulmányozását 1968-ban kezdtem el. Akkoriban mint buzgó Jehova Tanúja, ‘úttörő szolgálatot’ végeztem, vagyis teljes idejű evangélizátor voltam. Szolgálatom során egy ember, akivel bibliatanulmányozást folytattam, felszólított, hogy bizonyítsam az Őrtorony Társulat által képviselt álláspontot, ti., hogy Jeruzsálem babiloniak általi elpusztítása i.e. 607-ben történt. Arra hivatkozott, hogy a történészek szerint ez az esemény i.e. 587-ben vagy 586-ban történt. E felszólítás nyomán kezdtem el a kutatást, amely 1975 végéig tartott, amikor is az i.e. 607-es dátum elleni bizonyítékok növekvő terhe arra kényszerített, hogy vonakodva bár, belássam: az Őrtorony Társulat tévedett. 1975 után még egy ideig néhány közeli, kutató hajlamú barátommal megvitattuk a bizonyítékokat. Mivel egyikőjük sem tudta megcáfolni az általam összegyűjtött adatokat, úgy döntöttem, hogy erről az egész témáról egy szisztematikusan felépített tanulmányt írok, hogy elküldhessem azt Brooklynba (New York) az Őrtorony Társulat Főhivatalába. Az a bizonyos tanulmány el is készült, és 1977-ben elküldtem Jehova Tanúi Vezető Testületének.” (A pogányok ideje — vajon véget ért?, p. 17.)

Itt volt a lehetőség a Vezető Testület számára, hogy beismerje tévedését. Bölcsen eljárhattak volna, és kiigazíthatták volna téves tanításukat — ezzel igazolták volna, hogy “felülről való bölcsesség” van bennük. Ehelyett azonban a Vezető Testület úgy döntött, hogy a történelmi és bibliai bizonyítékok ellenére kitart tévedésében, és fenntartja az 1914-re vonatkozó tanítását. Egyetlen kivétel volt a Vezető Testület tagjai között, a Társulat elnökének, F. W. Franznak az unokaöccse, Raymond Franz. Ő nem osztotta a többi vezető testületi tag álláspontját, és hangot adott különvéleményének. Maga is tanulmányozta a bibliai kronológia kérdését, hiszen az Aid to Bible Understanding című bibliai lexikon kapcsolódó szócikkének ő volt a szerzője (ez a könyv az Insight on the Scriptures elődje). Miután lemondott a Vezető Testületben betöltött tagságáról, majd távozni kényszerült a szervezetből, ezt írta:

“…ez a magyarázat [ti. 1914-re vonatkozóan] egy olyan dátum igazolásának vágyából született, melyre egyszerűen nincs történelmi bizonyíték. Ha a történelmi bizonyítékok valóban ellentmondanának a Biblia néhány világos kijelentésének, nem haboznék ragaszkodni a bibliai feljegyzéshez, mint megbízhatóbb forráshoz. Úgy látom azonban, hogy azok nem a Biblia világos kijelentéseivel állnak ellentétben, hanem a Biblia egyes részeinek olyan értelmezésével, melyet maga a Biblia sem támogat.”

A Társulat tehát elszalasztotta a lehetőséget, hogy a bibliai igazsághoz való hűség érdekében kiigazítsa téves tanítását. A fentiek fényében a következtetés levonását rád bízom: Igazolta az Őrtorony Társulat eljárása, hogy “felülről való bölcsességgel” cselekszik? Ha nem, miért kellene őket követnie bárkinek is?

Advertisements
6 Comments leave one →
 1. Sefatias permalink
  April 1, 2012 11:22 am

  gratulálok! Tiszta, érthető írás. Tökéletesen egyezik a tényekkel. (sajnos 😦 )

 2. zsotza permalink
  April 1, 2012 12:56 pm

  >>” A Társulat tehát elszalasztotta a lehetőséget, hogy a bibliai igazsághoz való hűség érdekében kiigazítsa téves tanítását. “<<

  Talán még van remény,ha a Vezető Testület tagjai nyitottak lesznek a Szent Szellem munkájára, Ő vezet el a teljes Igazságra.
  Emlékezzünk Jónás ninivei szolgálatára… Esélytelen misszió volt. Mind Jónás,mind a niniveiek engedetlenek voltak,- és én sem voltam jobb.
  Az Őrtorony Társulat abszolút tekintélye az 1914-ről szóló teológián alapul, ha beismerik a valóságot,hogy az egész tan megbukott,akkor evvel azt is be kell(ene) ismerniük: 1919-ben nem nevezte ki őket Jézus "minden vagyona fölé".
  Kívánom,hogy készek legyenek Brooklynban,-és szerte az egész Világon Jehova Tanúi a bűnbánatra, a beismerésre,a bocsánatkérésre és a teljes megújulásra!

  • Sefatias permalink
   April 1, 2012 1:45 pm

   🙂 egyetértek. bárcsak igy történne. hány millió ember szabadulna fel egy számára teljesen érthetetlen szellemi tehertől

 3. infaustus permalink
  April 1, 2012 6:59 pm

  Gondolkodtam, hogy mi lenne, ha megváltoznának, és a hamis tanításaikat megbánnák. De már akkor se tudnék visszamenni. Egyrészt a jelenlegi gyülekezetem és a felelősségem miatt. Másrészt viszont amiatt a szervezeti struktúra miatt, ami JT között uralkodik. Annyira más, annyival szabadabb a keresztény élet, hogy nem tudnám az uniformizáltságot ismét vállalni a Szervezetben. De azért nem reménytelenek, ha mernek vallomást tenni a tévedésről.

  • Sefatias permalink
   April 1, 2012 7:31 pm

   johnny blogján pont erről volt ma szó. nem sok esély van rá 😦

 4. April 1, 2012 7:38 pm

  Így érzem,és látom én is,Infaustus!
  Én is otthonra találtam abban a közösségben,ahová 16 éve tartozok,mint tag.
  Bár messze nem tökéletes társaság,-főleg mert én is ott vagyok,-de megtapasztaltam én is a krisztusi szabadságot.
  Egy közösségben,ahol a kegyelem még fogalomként sem sincs otthon,ott milyen helye lenne az Úr Jézus Krisztusnak?

  Ha megtörténik a Ninivei Csoda Jehova Tanúinál,akkor az ex-tagok felé szóló esztelen kommunikációs bojkott is megszűnik, leomlik a “Virtuális Berlini Fal”.
  Ahogy a diktatúra által szétszakított német családok egyesültek,úgy a sok családi,baráti,rokoni kapcsolat meggyógyulhat,
  amelyet megnyomorított a teokratikusnak titulált szellemi diktatúra.
  Végre beszélgethetnék a hitről Édesanyámmal,akit ma is példaképemnek tartok,és sok más kiváló Testvérrel… Testvéreinkkel az Úr Jézus Krisztusban,akik szintén átélték a bűnbánatot a szabadítást, a bűnbocsánatot, és megismerik Istent, aki nem csak “Vagyok,aki Vagyok”,-hanem Mennyei Atya!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: