Skip to content

A megváltás módja

March 9, 2012

Vajon Mihály arkangyal, azaz egy teremtmény megválthatja az embert a bűnéből?

Mivel Ádám és Éva bűnt követett el, az emberiség Istentől távol él, és nem veszi figyelembe Isten tervét az életére vonatkozólag. A bűn következménye a halál (Róm 6:23), és mindenkinek felelnie kell az életéért: el kell szenvednünk a bűnünk következményét. Amikor Ádám és Éva fellázadt, nem emberek ellen, hanem Isten ellen követett el bűnt. Mivel Isten a károsult, ezért Ő rendelkezik: vagy végrehajtja rajtunk az ítéletet, vagy megkegyelmez nekünk. Ha megkegyelmez, akkor Ő maga viseli el a bűnünk következményét.

Az igazságossága miatt lehetetlen, hogy a bűn büntetlenül maradjon. “A törvény szerint ajdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat” (Zsid 9:22). Ahhoz, hogy a bűnünk bűnbocsánatot nyerjen, vért kellett ontani. Azzal, hogy Isten kegyelmet ad nekünk, magára vállalta a büntetés elszenvedését. Neki magának kellett elszenvednie azt a büntetést, amit nekünk kellett volna. Ha csak egy angyal, egy teremtmény halt meg a kereszten (ahogy a háromság-tan számos kritikusa állítja), akkor Isten igazságtalan, mert egy ártatlant büntetett a mi bűnünkért, és az ő halála árán gyakorol kegyelmet, és olyan színben tetszeleg, ami valójában nem igaz. Szemléltesse ezt egy példa:

Tegyük fel, hogy bűnt követtem el ellened, neked pedig meg van minden jogod, hogy vérbosszút állj. Te dönthetsz úgy, hogy végrehajtod ezt, és akkor meglakolok a bűnömért. De úgy is dönthetsz, hogy megbocsátasz. Ekkor azonban neked kell elviselned a bűn következményét, amit én követtem el. Más lehetőséged nincs. Azt nem teheted meg, hogy megbocsátod az én bűnömet, és másvalakin, egy ártatlan emberen végrehajtod a vérbosszút. Ez esetben igazságtalan lennél, mert olyasvalakit büntetnél meg az én bűnöm miatt, aki ártatlan, a bűnösnek pedig megbocsátanál. Ha ezt tennéd, én nem neked lennék hálás, hanem annak az ártatlannak, aki meghalt az én bűnöm miatt, rólad pedig az lenne a véleményem, hogy igazságtalan vagy.

Pontosan ezt látjuk a megváltás tervének kimunkálásában is. Ha egy angyal halt meg a bűneinkért, aki ráadásul ártatlan volt, és semmi köze nem volt a mi ügyünkhöz Istennel szemben, akkor Isten igazságtalan, mi pedig hálával tartozunk annak az angyalnak.

De Istentől távol áll az igazságtalanság (Róm 3:5, 9:14, Zsid 6:10). Soha nem gyakorol kegyelmet egy ártatlan teremtménye kárára. Amikor Jézus meghalt értünk, akkor magának Istennek kellett a kereszten meghalnia, ellenkező esetben érvénytelen lenne a megváltásunk, és nem lenne rendezve a bűn kérdése. De Jézusban akkor maga Isten halt meg értünk. Isten a saját vérén vásárolt meg minket (Csel 20:28, Zsid 9:12), így valóban, egyszer és mindenkorra rendezte a bűn kérdését, miközben egyszerre érvényesült a szeretete és az igazságossága. Nem egy teremtménynek tartozunk hálával, mivel nem állat, ember vagy egy angyal halála mentett meg minket, hanem a Fiú Istené. Ezért amikor előtte leborulunk, Istennek vagyunk hálásak, és Neki köszönjük meg a bűnbocsánatot.

Advertisements
One Comment leave one →
  1. March 10, 2012 6:46 pm

    >>” Ha egy angyal halt meg a bűneinkért, aki ráadásul ártatlan volt, és semmi köze nem volt a mi ügyünkhöz Istennel szemben, akkor Isten igazságtalan, mi pedig hálával tartozunk annak az angyalnak. “<<

    Igen, erről van szó. Sőt: ha Jézus nem Isten, akkor Jehova nem megváltó, rászorult a megváltáskor "külső segítségre", vagyis Jézus Krisztus beavatkozására.

    "Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket: szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva." (Ézsaiás 63:9)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: