Skip to content

Az evangélium Jehova Tanúinak

March 7, 2012

Íme két idézet, melyen érdemes elgondolkodni az evangéliummal kapcsolatban. Ha a kettő között különbséget vélsz felfedezni, akkor kattints ide, hogy meglásd a hátterét!

“Akik magukat őszinte embernek tartják, hasonlítsák össze azt, amit a kereszténység vallásos közösségei évszázadokon át a Királyság evangéliumaként prédikáltak azzal, amit Jehova Tanúi az első világháború vége, vagyis 1918 óta hirdettek. Ez nem egy és ugyanaz. Amit Jehova Tanúi hirdettek, az valóban ‘evangélium’ vagy ‘jó hír’ Isten mennyei királyságáról, amely az Ő fiának, Jézus Krisztusnak a trónraemelésével, a pogányok idejének végén, 1914-ben létrejött.” (Az Őrtorony, 1981/05/01. p. 17.)

“Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és — ugyancsak az Írások szerint — feltámadt a harmadik napon.” (1Kor 15:1-5)

Advertisements
7 Comments leave one →
 1. March 8, 2012 4:49 am

  Az Őrtorony Társulat “elszólta magát”- felfedve a lényeget!
  Pál apostol szerint:
  >>”Csodálkozom, hogy Attól, aki Krisztus ki nem érdemelt kedvességével elhívott benneteket, ilyen gyorsan átpártoltok egy másfajta jó hírhez.
  De az nem egy másik; csak vannak egyesek, akik nyugtalanságot okoznak nektek,
  és ki akarják forgatni a Krisztusról szóló jó hírt.

  De még ha mi vagy egy angyal az égből hirdetne is nektek jó hírként valamit azon túl,
  amit mi jó hírként hirdettünk nektek, átkozott legyen!
  Amint a fentiekben mondtuk, most ismét mondom: akárki is az,
  aki nektek jó hírként hirdet valamit azon túl,
  amit elfogadtatok, átkozott legyen! “<< (Pál apostol levele a Galatabeliekhez 1.:6-9 "Új Világ fordítás")

  Nem lehet egyszerre tekintély a Biblia, és a "Hű és értelmes/bölcs Rabszolgaosztály"!
  Ezért is határozottam el kell utasítani az "Őrtorony-evangéliumot"!

 2. kaunn permalink
  February 18, 2014 9:19 am

  “Nem lehet egyszerre tekintély a Biblia, és a “Hű és értelmes/bölcs Rabszolgaosztály”!
  Ezért is határozottam el kell utasítani az “Őrtorony-evangéliumot”!”

  Egyszerre lehet tekintély a Biblia és a gyülekezet elöljárói (Zsid 13:17). A Rabszolgaosztály sem más, mint elöljárók, akiknek engedelmeskedni tanít a Biblia a fenti helyen!

  A Zsotza nevű kritikus (és a hasonszőrűek) tengernyi kárt okoznak felelőtlen nyilatkozataikkal, amelyek ellenséges érzületből, emberi dühből erednek, nem a Szentírás szeretetéből és tiszteletéből.

  • infaustus permalink
   February 18, 2014 9:22 am

   Kedves Kaunn,

   Annyiban lehet egyszerre tekintély és a gyülekezet vezetője, hogy az utóbbinak összhangban kell lennie az előzővel. A vezető köteles magát alárendelni a Bibliának. Ha nem teszi, akkor tévtanítóként el kell utasítani. Ugyanez a helyzet a “Hű és Bölcs Rabszolgával” is. Ha azt látjuk, hogy túlhaladnak a Biblia tanításán, és nincsenek vele összhangban, akkor inkább a Bibliának kell engedelmeskedni, semmint az embereknek.

 3. kaunn permalink
  February 20, 2014 6:44 pm

  ” Ha azt látjuk, hogy túlhaladnak a Biblia tanításán, és nincsenek vele összhangban, akkor inkább a Bibliának kell engedelmeskedni, semmint az embereknek.”

  Ez vonatkozik azokra az egyházakra is, amelyek kritizálják J. tanúi egyházát is, tehát a Baptistákra, r. katolikusokra, reformátusokra, stb. Ezt itt nem látom, hanem csak egyoldalú és hibás kritikákat!

 4. infaustus permalink
  February 21, 2014 10:48 am

  Mert ez az oldal nem a katolikusokról, sem másról nem szól, csupán Jehova Tanúiról. Kenyeret ne a porcelánboltban akarj venni.

 5. kaunn permalink
  February 21, 2014 2:01 pm

  Előbb takarítsál a magad háza előtt, mielőtt mások portájánál toporogsz!

 6. infaustus permalink
  February 21, 2014 2:06 pm

  Látom, nem megy neked a párbeszéd. Azon ajtók előtt is így viselkedsz, ahová bekopogsz az Őrtoronnyal? Ez költői kérdés volt…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: