Skip to content

Egyéni BT: a 144.000

March 6, 2012

Egyéni BT címmel új rovatot indul a blogon — ennek célja az, hogy különböző témákban segítse az önálló bibliatanulmányozást. Olyan témákat szeretnénk itt elővenni, amelyek igencsak lényegesek az Őrtorony Társulat hitrendszerében. Nem kívánunk teljesen átfogó, kimerítő elemzést írni róluk, a cél csupán az, hogy a témáról való gondolkodást és az egyén kutatást elindítsuk. Az első ilyen téma a 144.000-rel kapcsolatos.

Jehova Tanúi álláspontja: (1) A Lk 12:32-ben szereplő “kicsiny nyáj” és a Jel 7. és 14. fejezeteiben lévő 144.000 azonos csoportok. (2) A 144.000 tagjait minden nemzetből pecsételik el, hogy “szellemi Izraellé” váljanak. (3) Elpecsételésük Kr.u. 33 pünkösdjén kezdődött, és azóta folyamatosan tart — napjainkban a számuk kb. 8-10,000 fő. (4) Azért pecsételik el őket, hogy királyok, papok és Krisztus menyasszonya legyenek. Nézzük meg ezzel szemben a Szentírás tanítását!

(1) Kikre vonatkozik a kicsiny nyáj kifejezés?
“Ne félj, kicsiny nyáj, mert a ti Atyátok helyesnek látta, hogy nektek adja a királyságot” (Lk 12:32, ÚVF).
Jézus a szakaszban végig a tanítványaihoz beszél. Ezt figyelembe véve gondold át: Mitől félhettek? Miért kicsiny? Mit jelent, hogy Isten nekik adja a királyságot? Egyáltalán mi Isten királysága? (vö. Róm 14:17-18).
Ajánlott irodalom: Szalai András: Jehova és a szervezet, pp. 26-27. (a Lk 12:32 magyarázata)

(2) Kik alkotják a 144.000-et?
“És hallottam az elpecsételtek számát: száznegyvennégyezer, Izrael fiainak minden törzséből elpecsételve” (Jel 7:4, ÚVF). Ezt vesd össze a szakasz folytatásával: “Ezek után láttam, és íme, egy nagy sokaság, melyet senki nem volt képes megszámolni, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből” (Jel 7:9, vö. Jel 14:1, 6). Ha a minden nemzetet szó szerint vesszük, akkor az “Izrael fiainak minden törzsét” is szó szerint kell vennünk.
Ajánlott irodalom: Szalai András: Jehova és a szervezet, p. 27. (a Jel 7:4-8 magyarázata); Jon Mitchell: Hol szolgálja Istent a nagy sokaság?

(3) Kik lesznek a föld királyai?
“És új éneket énekelnek: ‘Méltó vagy rá, hogy elvedd a tekercset, és felnyisd a pecsétjeit, mert levágattál, s véreddel embereket vettél meg az Istennek minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és királyokként fognak uralkodni a föld felett‘” (Jel 5:9-10, ÚVF).
Ajánlott irodalom: Mt 25: 14-30, Lk 19:12-27. Jézus arról tanít, hogyminden ember el lesz számoltatva azzal kapcsolatban, ahogyan élt és sáfárkodott. Ez nem csak egy “kicsiny nyájra” vonatkozik, hanem mindenkire. A kedvező ítélet eredménye pedig a Jézussal való együtt uralkodás lesz (vö. 1Pt 2:9).

(4) A 144.000 tagjai királyok és uralkodók?
Olvasd el figyelmesen a Jel 7. és 14. fejezetét! Hány alkalommal történik utalás arra, hogy ők királyok, papok vagy uralkodók lennének?

Advertisements
10 Comments leave one →
 1. C.T.R. permalink
  March 6, 2012 6:39 pm

  “Jézus arról tanít, hogyminden ember el lesz számoltatva azzal kapcsolatban, ahogyan élt és sáfárkodott. Ez nem csak egy “kicsiny nyájra” vonatkozik, hanem mindenkire. A kedvező ítélet eredménye pedig a Jézussal való együtt uralkodás lesz (vö. 1Pt 2:9).”

  Ha mindenki uralkodhat, aki megmenekül armageddonkor, akkor kiken uralkodnak?

 2. and75 permalink
  March 6, 2012 7:35 pm

  A Jelenések 7:4 annyira egyértelműen kimondja, hogy kikből áll a 144 ezer, hogy nehézség nélkül fel lehet fogni, és ez az ÚVF- ban is tisztán érthető. Ha jól tudom erre is van magyarázata az Őrtorony Társulatnak és erről is jelent meg belső kiadványuk,amiben levezetik, hogy miért nem Izrael 14 törzsére vonatkozik ez a kijelentés. Azért kíváncsi lennék erre a kiadványra. Esetleg ismeri ezt a kiadványt valaki?

 3. infaustus permalink
  March 6, 2012 8:09 pm

  Uralkodni azok fognak, akik megtértek és újjászületnek. Azokon, akik nem tértek meg, és nem születtek újjá. Armageddont újjá nem született emberek élik majd túl.

 4. C.T.R. permalink
  March 7, 2012 5:12 am

  Isten királyságában fognak uralkodni a megtért,és újjászületett felkentek?
  De ha az Armageddont csak újjászületett emberek élik túl, akkor kiken uralkodnak?
  Vagy Armageddon előtt lesz ez az uralkodás?

 5. infaustus permalink
  March 7, 2012 6:39 am

  Armageddont olyanok élik túl, akik nem születtek újjá. A hívő keresztények más kategória, mert őket Isten elragadja Jézus fogadására a felhőkig (vö. 1Thessz), és Jézussal térnek vissza, hogy a túlélők fölött uralkodjanak 1000 évig. Ezt erősíti meg pl. Zakariás könyve is, ahol a pogányokról van szó, akik fölött uralkodik majd a Messiás a szentjeivel együtt. Ami pedig az újjászületést illeti, Jézus szerint ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg Isten országát — még a kulcslyukon keresztül sem (vö. Jn 3).

 6. Sefatias permalink
  March 8, 2012 5:55 am

  hát azért ez elég zavaros. Nem rég beszéltem a golgota gyülekezet egyik vezetőjével, aki szerint a nagy nyomorúságot 14400-en fogják túlélni a földön.És felettük fognak uralkodni azok akik elragadtatnak, de úgy hogy a nagy nyomorúság után ők is visszajöbnnek a földre. Ehhez képest a biblia azt mondja, hogy a 14400-et a földRŐL vették meg. Bár az 1914-es évet elvetem mint a királyság létrejöttét, Azért azt elképzelhetőnek tartom, hogy 14400 király uralkodjon a föld felett. Az elmúlt napokban több idézetet is olvastam a bibliában erről, és igencsak homályos és ellentmondásos. A róma 9:17-32 igen érdekes. itt azt olvassuk, hogy izraelt isten addig állitotta félre, mig be nem telik a nemzetekből valók teljes száma. Azaz egy konkrét, határozott szám, ami megegyezhet a 14400-el és miután betelt ez a szám, akkor izrael újra irgalmasságot nyer. Ez összhangban van a társulat magyarázatával, hogy az uralkodói csoport nem izraerlitákból, hanem a nemzetkből fog állni. A jelenések 7:4-8 viszont azt mondja hogy izrael minden törzséből lesznek elpecsételtek, de ez a felsorolás téves. hogy miért azt nem tudom. János zsidó létére, ráadásul ihletés alatt nem tévedhetett ekkorát. Ez a felsorolás nem egyezik izrael 12 illetve 13 törzses beosztásával. de akkor minek van felsorolva? De van még egy. a róma 9:1-5 ben azt olvassuk, hogy a zsidóké a fiúként való örökbefogadás. Szóval akkor kié? Infaustus. Azt mondod, hogy hogy a nagy nyomorúságot olyanok élik túl, akik nem születtek újjá,és nem tértek meg. De akkor mi lesz a túlélés feltétele?

 7. Sefatias permalink
  March 8, 2012 6:24 am

  Hozzátenném még hogy a jelenések könyvének magyarázatánál, nekem sem jön be az hogy egyszer szó szerint egyszer pedig jelképesen értjük a dolgokat. ime egy példa: Jelenések 14:3,4.
  “3 És amit a trón előtt és a négy élő teremtmény meg a vének előtt énekelnek, mintha új ének lenne, és senki sem volt képes megtanulni azt az éneket, csak a száznegyvennégyezer, akiket a földről vettek meg” Ezt eddig szó szerint vesszük. 14400 négy élő teremtmény, földről vették meg őket
  “Ezek azok, akik nem szennyezték be magukat asszonyokkal; igen, ők szüzek” Ezt már nem vesszük szó szerint, tehát jelképes, mert a felkentek ugye nem szüzek, mivel feleségeik vannak, és gyermekeik, illetve nők is lehetnek felkentek, bár ez a rész őket kizárja
  “. Ezek követik a Bárányt, bárhová megy is. Ezeket az emberek közül vették meg zsengéül az Istennek és a Báránynak, 5 és semmilyen hazugság nem találtatott a szájukban; szeplő nélküliek ők” Ezt a részt pedig már megint szó szerint vesszük.

  Szóval mitől függ az, hogy melyiket értjük szó szerint, és melyiket jelképesen? Russel ha jól emlékszem szűz házasságban élt, azaz nem élt nemi életet a feleségével, hogy megfeleljen ezen vers szó szerinti értelmezésének.Ám mások akik felkentnek érezték magukat, nem érezték ennek szükségét.

 8. infaustus permalink
  March 8, 2012 7:15 am

  Sefatias, ez elég összetett téma. Nehéz lenne néhány kommentben megbeszélni. És a kereszténység sem egységes abban a kérdésben, hogy mi lesz a pontos forgatókönyv. Egy dolgon viszont érdemes elgondolkodni… A példázataiban Jézus mindenkihez szól, amikor a sáfárságról, és a hűséges szolgálatot követő uralkodásról beszél. Vagyis ha a követői hűségesek a kevésen, ami rájuk bízatott, többet fognak feladatul kapni az örökkévalóságban.

  A Lk 12:41-48-ban elmondja az okos sáfárról szóló példázatát. Péter ezt kérdezi: “Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek?” (Lk 12:41). A válasz — érdekes módon — nem Lukácsnál van feljegyezve, hanem Márknál: “Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” (Mk 13:37). Itt nincs szó egy felkent osztályról, sem hű és bölcs szolga kicsiny csoportjáról. Jézus példázata mindenkinek szól: Vigyázzunk! Miért? Azért, mert nem tudjuk, hogy mikor jön vissza. A vésszatéréséig pedig helyesen kell felhasználnunk mindazt, amit tőle kaptunk. Ha így teszünk, jutalmat kapunk, és vele együtt fogunk uralkodni: “Jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad tíz város fölött… [A másikhoz] pedig így szólt: Uralkodj te is öt városon” (Lk 19:17-19, vö. Jel 2:26-27).

  Jézus tehát mindenkihez intézi ezeket a példázatokat, és a hűség mindenkinek azt eredményezi majd, hogy fele fognak uralkodni a pogányok és a túlélők fölött. Ma a világban van több százmillió hűséges, megtért, újjászületett keresztény. Közülük 144.000-re lekorlátozni azok számát, akik Jézussal együtt lennének majd, nem túl biblikus. Az uralkodás a pogányok fölött történik majd, amiről a próféta így nyilatkozott: “Azután mindazok, akik megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, évről évre elmennek, és leborulnak a Király, a Seregek URa előtt, és megünneplik a sátoros ünnepet. Ha pedig a föld népei közül valamelyik nem megy el Jeruzsálembe, hogy leboruljon a Király, a Seregek URa előtt, az nem kap esőt” (Zak 14:16-17). Lesznek tehát pogányok, akik a Millennium alatt kezdik majd el Isten imádatát megélni. Fölöttük uralkodnak azok, akik már ebben az életben is Jézushoz tartoztak. Az uralkodás pedig nem a mennyből történik majd, hanem a földről: “Megveti majd lábát azon a napon az Olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van… Mert eljön az ÚR, az én Istenem, szentjeivel együtt” (Zak 14:4, 5, vö. Jel 1:7).

 9. Sefatias permalink
  March 8, 2012 6:39 pm

  én is úgy látom hogy elég összetett. nem lehet kategorikusan kijelenteni a tutit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: