Skip to content

Sorközi fordítás

February 21, 2012

Ha szót ejtünk az Új világ fordításról, akkor érdemes megemlíteni a Társulat saját sorközi fordítását is, a The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturest is (1969, 1985). Ez a kiadvány az elmélyült bibliatanulmányozás hatékony eszköze lehet azok számára, akik az ÚVF-t szeretnék összehasonlítani a felhasznált görög szöveggel (Westcott és Hort). A kötet jelentőségéről így ír a Hirdetők könyv:

“Az Új Világ Bibliafordító Bizottság komoly törekévseinek részeként, hogy segítse az Isten Szavát szeretőket megismerkedni a Keresztény Görög Iratok eredeti koiné nyelvű (görög köznyelv) szövegének tartalmával, a bizottság elkészítette a The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (A Görög Iratok Királyság sorközi fordítása) kiadást. A Watch Tower Society először 1969-ben adta ki ezt, majd 1985-ben korszerűsítette. Ez a The New Testament in the Original Greek (Új Testamentum az eredeti görög nyelven) szövegét tartalmazza, amiként azt B. F. Westcott és F. J. A. Hort összeállította. A lap jobb oldalán található a New World Translation szövege (az 1984-es javítás szerint, az időszerű kiadásban). Ám a görög szöveg sorai között ott található egy másik fordítás is, egy szinte szó szerinti, szavankénti visszaadása annak, amit a görög tulajdonképpen az alapjelentés szerint mond, ezenkívül minden szó nyelvtani alakja is. Ez lehetővé teszi még azoknak a kutatóknak is, akik nem értik a görög szöveget, hogy megállapítsák, mi áll tulajdonképpen az eredeti görög szövegben.” [1]

Ennek az Újszövetség-kiadásnak komoly jelentősége van, ahogyan azt az Őrtorony Társulat is elismeri (és talán éppen emiatt lehet a legnagyobb öngóljuk). A Társulat ugyanis saját bibliafordításával kapcsolatban több dolgot is ígért. Ugyancsak a Hirdetők könyvben leírja a Társulat, hogy milyen fordítást szerettek volna kiadni: “…olyat, amelyet nem színeztek ki a kereszténység hitvallásai és hagyományai; egy szó szerinti fordítást, amely hűségesen jeleníti meg azt, ami az eredeti írásokban áll, így pedig alapul szolgálhat az isteni igazság ismeretében való további növekedésre…” [2] Hasonló dolgot ígér a 2000-ben megjelent újszövetségi kiadás előszava is: “Az Új világ fordítás igyekszik a lehető legszószerintibben fordítani a görög szöveget, és ez a magyar nyelvű fordítás is igyekszik ugyanezt a szószerintiséget nyújtani. (…) Amennyire csak ésszerű keretek között lehetséges, az Új világ fordítás minden eredeti görög szót igyekszik következetesen egy-egy megfelelő szóval visszaadni ennek a fordításnak a nyelvezetében.” [3]

Mivel a magyar olvasó nehezen tudná az ÚVF-ból ellenőrizni ezt a szószerintiséget, hatékony eszköz lehet a sorközi fordítás. Ennek segítségével ellenőrizni tudjuk, hogy az Új Világ Bibliafordító Bizottság teljesítette-e a saját maga által felállított célt. Azt fogjuk tapasztalni, hogy a Társulat a saját tanításainak alátámasztása érdekében sok esetben eltért a görög szövegtől, és belevitte a fordításba saját hagyományát, elképzelését.

Ebben a bejegyzésben csak egyetlen példával szeretnénk illusztrálni ezt a tényt. A Jn 14:14 így hangzik az ÚVF szerint: “Ha valamit kértek az én nevemben, meg fogom tenni.” A magyar fordításból az derül ki, hogy Jézus nevében kell imádkoznunk, és teljesíteni fogja — az imádságunk megszólítottja pedig Isten legyen. De ne álljunk meg itt, és nézzük meg a sorközi fordításból a görög szöveget, és amit az ténylegesen mond:

Itt azt vehetjük észre, hogy a magyar (és az angol) fordítás kihagyja a görög με kifejezést, melynek jelentése: engem. A vers helyes fordítása tehát így hangzik: “ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem” (MBT). Érthető, hogy az ÚVF nem fordítja le helyesen a verset, hiszen saját teológiájuk szerint csak Jehovához lehet imádkozni. Jézus itt mégis azt mondja, hogy tőle kérjünk, és ő megteszi. Ha a rendelkezésedre áll a Társulat sorközi fordítása, kezdd el összehasonlítani a görög szöveggel az ÚVF szövegét, és azt fogod tapasztalni, hogy eltérés van a kettő között. A Társulat csak beszél a szószószerintiségről és a hagyományoktól, teológiai látásoktól mentes fordításról. Ő azonban a saját elképzeléseit viszi bele a szövegbe, és ahol a görög eltér az Őrtorony nézeteitől, ott a Biblia szövegét egyszerűen átírja. Erre bőséges és meggyőző bizonyítékot szolgáltat éppen az Őrtorony Társulat a sorközi fordításával. Ettől az összehasonlítástól nem kell megijednünk, hiszen erre buzdít minket maga a sorközi fordítás is…

[1] Jehova Tanúi Isten Krályságának hirdetői, WTB&TS, Brooklyn, 1997. p. 610.
[2] Uo. pp. 608-609.
[3] A Keresztény Görög Iratok új világ fordítása, WTB&TS, Brooklyn, 2000. p. 5.

Advertisements
3 Comments leave one →
 1. Sefatias permalink
  February 26, 2012 8:56 am

  megnéztem szószerint fordításban( 🙂 egész pontosan én fordítottam a neten :DDD)
  ez a vers igy szól: ha valamire kértek (engem) az én nevemben, ezt meg fogom tenni.
  az engem szó zárójelben van, hogy miért azt nem tudom. viszont igy egy kicsit értelmetlennek tűnikkérjetek engem(tőlem) az én nevemben. ez olyan mint amikor egy befolyásos ember segíteni akar, és elküld saját magához, mert tudja magáról, hogy neki megvan a hatalma segíteni. de hogy biztos sikerüljön a dolog, arra kér hogy hivatkozz rá, és akkor biztos sikerülni fog

 2. infaustus permalink
  February 26, 2012 9:51 am

  Azért van zárójelben, mert a http://www.ujszov.hu oldal ezzel tesz különbséget a Westcott és Hort szöveg és a Nestle-Aland között. Ami zárójelben van, az a NA27-ben nem szerepel, csak a WH-ban. Így a zárójelnek a fordítás szempontjából nincs jelentősége. Pl. a Magyar Bibliatársulat fordítását érdemes figyelembe venni, mert az helyesen fordítja: “Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem”. Ez egész mondat lényege annyi, hogy Jézus bíátorítja a követőit: bízzanak benne, és kérjenek tőle bármit a nevében (szavával és személyiségével összhangban), mert ő meg fogja tenni.

 3. -a- permalink
  January 31, 2014 2:24 pm

  „Azért van zárójelben, mert a http://www.ujszov.hu oldal ezzel tesz különbséget a Westcott és Hort szöveg és a Nestle-Aland között. Ami zárójelben van, az a NA27-ben nem szerepel, csak a WH-ban. Így a zárójelnek a fordítás szempontjából nincs jelentősége.”

  Ami zárójelben van ,-a με (engem, tőlem)-, a W&H-ban az ujszov.hu oldalon, a lábjegyzete szerint benne van az NA27-ben, zárójel nélkül. (Lábjegyzet: GNT27: nincs [] között.)
  Az NA28-ban, és az UBS GNT-ben is benne van zárójel nélkül, ezek tükrözik leginkább a mai általánosabban elfogadott szövegkritika eredményét:
  http://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/novum-testamentum-graece-na-28/lesen-im-bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/53/140001/149999/ch/50ac29b0cf30fa3c5ce58b69dfc60929/

  Nem az ujszov.hu specialitása a zárójel, ha megnézed megjelenik más kiadásoknál is a W&H-féle szövegben, de nem mindben kiadásnál, van ahol nincs.

  Valaki úgy magyarázta, hogy a szimla zárójel a W&H-ban azt jelöli, hogy ők is az eredeti szöveghez tartozónak ítélik, mivel a megbízhatóbb és régebbi kéziratokban benne van, de ezzel utalnak a 2. variánsra, olvasatra, vagyis hogy vannak olyan „kisebb értékű” kéziratok is, amelyekből hiányzik. Amikor pedig dupla zárójelet használnak [[]], azzal jelzik, hogy szerintük nem tartozik az eredeti szöveghez.(Ezt azért nem árt ellenőrizni.)

  Ezt a magyarázatot erősítheti az, amit Bruce M Metzger ír:
  Wescotték kijelentik:
  „Azt gondoljuk, hogy az א (C.Sinaiticus) és a B (C.Vaticanus) szövegváltozatát kell elfogadnunk a hiteles szövegnek mindaddig, amíg nem találunk olyan megbízható bizonyítékot, amely ennek ellenkezőjét támasztja alá; és hogy az א és aB egyetlen olvasatát sem utasíthatjuk el kizárólagosan és teljes bizonyossággal, noha egyes esetekben helyénvalónak tűnik annak egyes szövegváltozatait csak másodlagosnak tekinteni, különösen is akkor, ha azokat egyetlen fordítás vagy egyházatyától származó idézet sem támasztja alá.”(B.M.Metzger: Az Újszövetség szövege 205.)

  Metzger az utóbbihoz példákat is hoz, a Mt 27. és a Lk 22.23.24. részeit, ahol Wescotték több szakaszról is úgy ítélték, hogy az általuk használt Codex Vaticanus és Codex Sinaiticus az eredetihez képest betoldásokkal rendelkezik, amelyeket csak „másodlagosnak” kell tekinteni, és ezeket jelölik is.
  (Az ujszov.hu-n megnézve, meg is vannak a dupla zárójelek [[]]. Mt27,49/b; Lk22,19/b-20; 43-44; 23,34/a; 24,3/a; 6/a; 12.; 36/b; 40.; 51/b; 52/a-részben .)

  A με (engem, tőlem)-et a Wescotték által alapként használt א és B is tartalmazza:
  Codex Vaticanus (4.sz első fele) http://images.csntm.org/Manuscripts/GA_03/GA03_071b.jpg
  Codex Sinaiticus (4.sz második fele) http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=36&chapter=14&lid=en&side=r&verse=14&zoomSlider=0
  Ezt megerősítette a később felfedezett :
  p66 (~200. körül) ται μαι-variánssal http://www.earlybible.com/manuscripts/p66-Joh-102.html
  p75 (~175-225)
  Továbbá az 5.sz-ig, például:
  W(Codex Washingtonianus, 4.sz.vége-5.sz.eleje), a latin Vulgata fordítás(4.sz.vége), a szír Pesitta(5.sz.eleje).

  Nem tartalmazza:
  C. Alexandrinus (5.sz), D(Codex Bazae, 5.sz).

  Talán utalhat a versre és a με (engem, tőlem)-re (vagy legalábbis annak Ireneusz általi értelmezésére.):
  Ireneusz(185 után):
  „Jézus Krisztus nevének segítségül hívásával, akit Pontius Pilátus alatt keresztre feszítettek, a Sátán el van különítve az emberektől, mindenütt, ahol valaki azok közül, akik hisznek benne, segítségül hívja ezt a nevet és megteszi akaratát, (Jézus) mindent megtesz az őt kérőnek, teljesíti azoknak kéréseit, akik szívük tisztaságában hívják segítségül.” (Az apostoli igehírdetés feltárása 97. Ókeresztény írók 8/629 f-Németh L)

  ———–
  Itt a bővebb felsorolása annak, hogy mely kéziratok tartalmazzák, ill. nem tartalmazzák. Az 5.sz-ig fentebb jelöltem, a többi általában jóval későbbi (8-10.sz és még későbbiek):
  p66 p75vid ‭א B E H S U W Δ Θ 060 f13 28 33 579 700 892 1006 1230vid 1242 1342 1646 Byzpt Byz2005 l64 l184(1/2) l219 l514 l547 l672 l673(1/2) l813 l890(1/2) l1231 itc itf vg syrp syrh goth Fulgentius [WH] NR CEI TILC Nv

  nem tartalmazza:
  A D G K L M Q Π Ψ 180 597 (1010) 1071 1079 1195 1216 1241 1243 1292 1344 1424 1505 1546 2148 2174 Byzpt Lect ita itaur itd ite itq itr1 vgmss copsa coppbo copbo copach2 copfay eth slav Diatessaron Victorinus-Rome Augustine2/3 Cyrillem Euthymius ς ND Riv Dio NM

  Bővebben:
  http://evangelicaluniversalist.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=4948
  http://haqol.wordpress.com/2011/10/28/may-we-pray-to-jesus-a-critical-analysis-of-john-1414a/
  http://www.jehovahs-witness.net/watchtower/bible/173813/1/John-14-14-Ask-me-anything-in-my-name-or-ask-anything-in-my-name#.UuaheHq6pkh
  http://www.biblestudytools.com/commentaries/robertsons-word-pictures/john/john-14-14.html
  http://bible-translation.net/page/1b-fundamentals-of-textual-criticism1
  http://www.forananswer.org/John/Jn14_14.htm
  http://testimonidigeova.freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=9052620&p=3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: