Skip to content

Már 106 nyelven!

February 19, 2012

A 2012-es Évkönyv 24-26. oldalán közli az olvasóval az Őrtorony Társulat, hogy a saját kiadású Bibliája, az Új világ fordítás már 106 nyelven elérhető. Ebből 62 nyelven a teljes bibliafordítás, míg 44 nyelven csak az újszövetségi rész, a Keresztény Görög Iratok jelent meg. Ez a tény azért megdöbbentő, mert a Társulat fordítói hatvan év alatt több mint száz nyelvre fordították le a saját Bibliájukat. Így az Évkönyvben megjelent statisztika szerint az ÚVF már a világ népességének 76%-a számára hozzáférhető. A Társulat vezetői támogatják a fordítói munkát, hiszen a saját fordításból a saját ideológiájukat tudják alátámasztani. Könnyebb egy egységes vallásszervezetet fenntartani, ha nem kell energiát fordítaniuk a nemzeti nyelvű (egyébként keresztény szemmel nézve teljesen korrekt) bibliafordítások eltérő fordítási módjának kompenzálására. Biztosan felismerték ennek előnyeit, ami kiderül a hozzáállásukból is: “Az elmúlt hét évben a Vezető Testület kiemelt fontosságot tulajdonított a bibliafordításnak. Ennek eredményeként az Új világ fordítást ma már kétszer annyi nyelven adják ki, mint 2004-ben. És a fordítók szerte a földön továbbra is keményen dolgoznak, hogy még több nyelven megjelenhessen” (p. 24.).

2012-ben az éviszöveg ez: “A te szavad igazság” (Jn 17:17). Ezért fontos, hogy Isten Szavának helyes fordításáról is elgondolkodjunk. Ha az Évkönyv tudósítását elolvassuk, és a mellékelt képeket megnézzük, azt látjuk, hogy Jehova Tanúi mennyire örülnek az ÚVF terjedésének. Mindenütt mosolygó arcokat látunk, amint a saját példányukat tartják a kezükben, és hálás szavakkal ecsetelik, mennyire értékelik az anyanyelvükön megjelent fordítást. De ha teljesen őszinték akarunk lenni, akkor szemügyre kell vennünk a Társulat fordítását ért kritikákat is. Ez olyan személyek részéről érkezett, akik valóban értenek a bibliafordításhoz és a bibliai nyelvekhez, szemben a Társulat fordítóival. A továbbiakban idézünk néhány véleményt A Szentírás új világ fordításával kapcsolatban.

“Az általuk [a Társulat fordítói által] használt zsargon valójában aligha nevezhető angolnak, és nem emlékeztet másra, mint arra a fájdalmas kezdetre, ahogy egy iskolás fiú latinból angolra fordít. (…) Ez a kötet az elejétől a végéig ragyogó példája annak, hogy hogyan nem szabad Bibliát fordítani.” (H. H. Rowley professzor)

“A fentiek csupán néhány példa arra, ahogyan az Őrtorony félrefordítja és eltorzítja Isten Igéjét.” (Julius R. Mantey professzor)

“…habár látszólag tudományos, sok esetben ennek éppen az ellenkezője igaz. A célja az, hogy Jehova Tanúi hibáit belevigye Isten Igéjébe. Ez a fordítás nem bír tekintéllyel, hacsak nem a szerzők és hűséges követőik számára. El kell vetnünk, mint Isten Igéjének elferdítését.” (Edmund C. Gruss professzor)

“A Magyar Bibliatársulat az általa képviselt tizenkét tagegyház és a megfigyelő státusú intézmények nevében felelősséget érez a Biblia magyar nyelvű fordítása iránt, ezért ettől a bibliatudomány és a bibliafordítás nemzetközi, valamint hazai szinten elért eredményeit ignoráló fordítástól — amely a Jehova tanúi tanításait hivatott megalapozni — elhatárolja magát, és felhívja tagegyházai figyelmét arra, hogy terjesztését ne támogassák.” (A Magyar Bibliatársulat Alapítvány Kuratóriumának nyilatkozata)

Néhány kritikai megjegyzés Szalai András részéről, aki az Apológia Kutatóközpont vezetője: “Az Új Világ fordítás több szempontból is nagyon eltér minden más közhasználatban lévő fordítástól. Sajátosságainak egy része azonban egyáltalán nem új. A Társulat előbb volt bibliakiadó, mint bibliafordító, azaz már kezdetben rátalált néhány olyan bibliafordításra, amely a saját teológiai elképzeléseit tükrözte. (…) A Társulat idővel úgy érezte, hogy túl kell lépnie ezeken a fordításokon, és saját fordítást kellett kiadnia. A NWT [Új világ fordítás] a különlegességei miatt azonban sok magyarázatra és igazolásra szorul. Mivel a Társulat nem rendelkezett szakmailag elismert tudósgárdával, kénytelen volt mások fordításaira hivatkozni. Óriási, és a jelek szerint a mai napig tartó folyamatos kutatómunkára volt (van) szüksége ahhoz, hogy legalább a legfontosabb részleteket illetően sikerüljön másokra hivatkozni. (…) A Társulat mindamellett a tanításbeli szempontból döntő helyeken alig, vagy egyáltalán nem idézi a világszerte közismert és közhasználatban levő fordítások tucatjait, amelyek néhány eset kivételével mindig ellentmondanak a saját verziójának.”

A Szalai Andrástól vett idézet a Jehova és a szervezet című könyvből származik (Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2001.). Ennek egy teljes fejezete foglalkozik azzal, hogy mennyire megbízható az Új világ fordítás (6. fejezet: Helyreálltotta a Bibliát?, pp. 129-226.). Hogy teljes képet kapj az ÚVF elfogadottságával kapcsolatban, javaslom, hogy olvasd el a könyv erről szóló fejezetét!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: