Skip to content

Függetlenség és hadiipar

February 18, 2012

Az Érveljünk az Írásokból című társulati könyvet lapozgatva azApostoli utódlás szócikkben (pp. 30-37.) két érdekes részletet találtam. Az író próbál a kereszténység egyes részei ellen érvelni, kiemelve, hogy Jehova Tanúi azok, akik Jézus és az apostolok igaz tanításának letéteményesei. Eközben két fontos tényezőt hangsúlyoz: a világtól való elkülönülést, ill. a harci eszközök igénybevételét. Amikor 1985-ben angolul kiadták ezt a könyvet, a Társulat még feltehetőleg nem gondolta, hogy mindkét pont miatt magyarázkodnia kell majd.

A 36. oldalon VI. Pál pápa 1965-ben elhangzott szavait idézi az ENSZ-szel kapcsolatban: “A föld népei mint az egyetértés és a béke utolsó reménységéhez, az Egyesült Nemzetekhez fordulnak…” Majd megemlíti a Jn 15:19 és Jak 4:4 verseket annak hangsúlyozása végett, hogy az igaz keresztényeknek távol kell tartaniuk magukat a világtól, és azzal semmiféle szövetséget nem köthetnek. A Jelenések nagyszerű csúcspontja közel! (1989) címmel megjelent, a Jelenések könyvéről szóló sajátos társulati kommentár a Jel 13:14-15 magyarázatában a vadállat képmását a Népszövetséggel, majd ennek jogutódjával, az ENSZ-szel azonosítja be: “A történelem segít azonosítani ezt a képmást mint Anglia és az Egyesült Államok által javasolt, előmozdított és támogatott szervezetet, amelyet eredetileg mint Népszövetséget ismert az emberiség” (p. 194-195.). Jehova Tanúi kiadványai tehát világossá teszik: a keresztényeknek távol kell tartaniuk magukat a világtól, a politikától, legfőképpen pedig az ENSZ-től, ami Sátán földi szervezetének központi alakja.

A kérdés azért kiemelt fontosságú, ugyanis Jehova Tanúi azt gondolják magukról, hogy ők az egyetlen igaz vallás a földön, vagyis ők Jehova Isten igaz szervezete. Néhány évvel ezelőtt azonban kiderült, hogy az Őrtorony Társulat 1992-2001 között tagsággal bírt az ENSZ-ben, mint Nem Kormányzati Szervezet (NGO). A tagság feltételeiről Paul Hoeffel, a DPI NGO részleg vezetője adott tájékoztatást levélben, mely a következőket tartalmazta: (1) az NGO osztozik az ENSZ Alapokmány eszméiben, (2) elkötelezetten hatékony információs programot folytat az ENSZ tevékenységéről újságok kiadásával, hírlevelekkel, füzetkékkel, konferenciák szervezésével, szemináriumokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel, és a média támogatásának megnyerésével. Amikor kiderült a Társulat ENSZ-tagsága, azonnal kezdeményezték annak megszüntetését, és közreadtak egy magyarázkodó levelet, melyben olyan indokot hoztak fel, ami nem állja meg a helyét. De bármi is legyen az indok, vajon eleget tett a Társulat a politikai függetlenség terén támasztott saját követelményének akkor, amikor a “fenevad képmásával”, vagyis az ENSZ-szel szövetkezett?

A másik kritikus kérdés a hadviseléssel kapcsolatos. Ismeretes, hogy Jehova Tanúi számára tiltott a sorkatonai szolgálat. Így érthető, hogy a háborúkban való aktív részvételt is elutasítják, legalábbis ezt mások esetében kritizálják. Épp ezt teszi az Érveljünk könyv is a 37. oldalán, miközben a Katolikus Egyházról ír, és E. I. Watkin katolikus történészt idézi: “Bármennyire fájdalmas is a beismerés, nem tudjuk helytelenül értelmezett nevelő szándékkal vagy tisztességtelen lojalitással eltagadni, vagy szándékosan figyelmen kívül hagyni azt a történelmi tényt, hogy a püspökök következetesen támogatták a kormányaik által folytatott úgyszólván valamennyi háborút. Az igazság az, hogy nem ismerek egyetlen olyan esetet sem, amikor a nemzeti klérus jogtalannak bélyegzett volna bármilyen háborút… A hangoztatott alapelvektől függetlenül, a gyakorlatban ez volt a katolikus püspökök jelszava háborús időkben: ‘Az én országomnak mindig igaza van.'” Ezt követően pedig idézi a Mt 26:52 és 1Jn 3:10-12 verseket, hogy a békességre és a testvéri szeretetre buzdítson.

Ezzel szemben érdekes ellentmondást fedezhetünk fel, ha megvizsgáljuk az Őrtorony Társulat befektetési ügyeit. Azt fogjuk tapasztalni, hogy a Társulatnak hadiipari érdekeltségű befektetései vannak, mellyel mind a pacifizmusra való törekvését, mind pedig szervezete nonprofit voltát cáfolja.

Tanú olvasó, arra bátorítalak, hogy olvasd el a belinkelt anyagokat is, és győződj meg magad mindenről. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy a Társulat teljesíti-e azokat az elvárásokat, melyeket az igaz vallás követőivel szemben támaszt?! Az Érveljünk könyv ezzel fejezi be a már idézett témát: “A fenti megvilágításban az apostoli utódlást magukénak valló személyek valóban úgy tanítottak és úgy viselkedtek, mint Krisztus és az apostolai?” (p. 37.). Válaszold meg te is ezt a kérdést az Őrtorony Társulattal és Jehova Tanúival kapcsolatban! Végezetül pedig kérlek, hogy gondold át az alábbi idézetet is a fentiek fényében. Ez a ‘Terelgessétek Isten nyáját’ című könyvből származik (WTB&TS, 2010. p. 112.). Nem tűnik úgy, mintha az Őrtorony Társulat elkülönítette volna önmagát a saját törvényei alapján?!

Advertisements
3 Comments leave one →
 1. February 19, 2012 4:59 pm

  Nagyon érzékeny témát Vettél elő,Infaustus.
  Az érem egyik , -hivatalos- oldala a ENSZ-elleni tanítás:

  >>” A bibliai próféciában megjövendölt utolsó világhatalom, a nyolcadik világhatalom már itt van velünk. Az Egyesült Nemzetek alakjában jelent meg. Halálos szerepet tölt be a kereszténység ellen, amely Jeruzsálem modernkori ellenképe. Az ENSZ és elődje a Népszövetség most együttesen mintegy 60 éves fennállásnak örvend. (Jel 17:7–11) De mielőtt még megsemmisülne, cselekedni fog! “<< ( Őrtorony, 1980 június 1., 14. oldal, 5. bekezdés)

  A másik, "elhallgatott" oldal,amiről szól a Post.
  Még ma is sok Tanú pletykának, a "hitehagyottak " "rágalmának" tekintik az Őrtorony Társulat egykori ENSZ-kapcsolatát, és a fegyvebizniszeket.

  Érdemes megnézni az Őrtorony- ENSZ kapcsolatot bemutató videót: http://www.youtube.com/watch?v=yt7Yxc371TM

 2. infaustus permalink
  February 19, 2012 7:49 pm

  Köszi az idézetet, Zsotza.

 3. robert permalink
  May 4, 2012 5:26 am

  en oda adtam egy jehova baratomnak a hadiparrol szolo cikket, elkuldtem neki minden linket ahol megtalalhatja ezeket (http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/922330/000106299302000371/form10k.txt), es erre az volt a valasz hogy: “nem latom hol van az hogy jehova tanuirol lenne szo” es hogy “hamisitvany”. neha nem ertem oket.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: