Skip to content

Kik a fordítók?

February 16, 2012

Sok más bibliafordítással ellentétben az Új világ fordításról nem tudhatjuk, hogy kik készítették. Az Őrtorony Társulat szerint ennek oka a következő: “Amikor az Új Világ bibliafordító bizottsága átadta a szerzői jogot, az volt a kívánságuk, hogy a bizottság tagjai maradjanak ismeretlenek. A Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania tiszteletben tartotta ezt a kérésüket. A fordítók nem a maguk dicsőségére törekedtek, hanem a Szentírás isteni Szerzőjének szándékoztak tiszteletet szerezni” (Érveljünk az Írásokból, p. 374.).

A későbbiek során azonban fény derült arra, hogy kik voltak a fordítók, és ez megmagyarázza, hogy miért akartak névtelenek maradni. (“Mivel a fordítók Ismeretlenek kívánnak maradni, képzettségükről semmi továbbit nem tudunk mondani.” — Érveljünk, p. 375.). William Cetnar levele, aki korábban a Főhivatalban szolgált, nyilvánosságra hozta a fordítók kilétét. A továbbiakban a levél ide vonatkozó részét idézzük:

“…Joan és én a Jehova Tanúi szektájába születtünk bele. Szüleink még mindig Jehova Tanúi. Naponta imádkozunk értük. 1950-től 1958-ig dolgoztam az Őrtorony főhivatalában. 1951-ben és 52-ben a ‘szolgálati osztályon’ dolgoztam. Azért voltam felelős, hogy megválaszoljam az USA egyharmadából érkező bibliai kérdéseket, amelyeket Jehova Tanúinak tettek fel. Én együtt reggeliztem, ebédeltem és vacsoráztam azokkal az úgynevezett bibliafordítókkal. Egyiküknek sem volt diplomája. Abban a könyvben, amit segítettem megírni (Jehovah’s Witnesses — A Nonprofit Organisation), a 74. oldalon ez a megállapítás található: ‘Amint azt megfigyeltem, N. H. Knorr, F. W. Franz, A. D. Schroeder, G. D. Gangas és M. Henschel találkoztak ezeken a fordítói üléseken.’
Nathan Homer Knorr Jehova Tanúi néhai elnöke. Ő az Allentown középiskolát (Pasadena) végezte el. Nem volt görög vagy héber ismerete, nem vett kurzusokat a bibliai nyelvekből. Miután befejezte a középiskolát, szállítási hivatalnoknak ment dolgozni az Őrtoronyhoz.
Fred William Franz Jehova Tanúi jelenlegi elnöke. Valójában ő a pápájuk. Ő teremti Jehova Tanúi teológiáját. A kérdésekre adott minden végső válasz F. W. Franztól van, nem Knorrtól. Franz a felelős az Új világ fordításért. Azt állítja, hogy tudós. A Cincinati Egyetemre két évig járt. Másodévesként otthagyta, úgyhogy Franz csak két évet végzett. 1914-ben hagyta abba a tanulmányait, mert úgy volt, hogy a világnak abban az évben vége lesz. Nem kapott rendes formális képzést a bibliai nyelvekből. Hébert autodidakta módon tanult.
Albert Darger Schroeder az Őrtorony misszióiskolájában a tanulmányi iroda vezetője. Nincs képzettsége a bibliai nyelvekből.
George Demetrius Gangas Athénban, Görögországban született. Nem volt iskolai végzettsége. Az minősítette bibliafordítóvá, hogy Athénban született. (…)
Milton George Henschel most Jehova Tanúi alelnöke. Tanúként nőtt fel. Nem vagyok biztos benne, hogy van-e középiskolai végzettsége. Abban biztos vagyok, hogy sosem járt főiskolára. Úgy vélem, ő lesz Jehova Tanúi következő elnöke.
Itt vannak tehát a világ legrosszabb könyvének a fordítói. Ördögi megtévesztők. Nem csodálkozom rajta, hogy névtelenek akarnak maradni.”

Forrás: Bill Cetnar levele Dr. Julius Mantey-hoz, idézi: Szalai András: Jehova és a szervezet, Apologia, Budapest, 2001. p. 225.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: