Skip to content

Csak a Biblia

October 21, 2011

Még Jehova Tanújaként, amikor az érdeklődők megkérdezték, miért van szükség a Biblia mellett ennyi kiadványra, gyakran mondtam el nekik a jól ismert szemléltetést: A Biblia olyan, mint egy mély kút, a kiadványok pedig vödörként és kötélként szolgálnak, hogy vizet meríthessünk belőle. Nélkülük a kút mellett ülve akár szomjan is halhatnánk. Azóta persze már látom, mennyire kicsavart és hamis volt ez a logika. A Biblia önmagában is alkalmas arra, hogy életadó üzenetével megváltoztassa emberek életét. Erre nagyon sok példát láthatunk a történelemben és napjainkban egyaránt. Ezért is érdekes, amit az egyik friss kiadvány közöl:

“Egy utazófelvigyázó a következőképpen írt az érzéseiről, miután elolvasta az ‘Alaposan tanúskodj’ Isten Királyságáról! című könyvet: ‘A Cselekedetek könyve teljesen új értelmet nyert a számomra. Számtalanszor olvastam már a benne szereplő beszámolókat, de csak olyan volt, mintha egy gyertya fénye mellett, egy koszos szemüvegen keresztül tettem volna ezt. Most abban az áldásban van részem, hogy teljes pompájában láthatom, mintha a nap tündöklő fénye ragyogna rá.'” (Az Őrtorony, 2012/01/15. p. 13.).

El kell ismerni, hogy hasznunkra válhatnak a bibliai segédkönyvek. Azonban egy jó könyv nem homályosítja el magát a Szentírást, hanem emeli annak a fényét. A célja nem az, hogy önmagához kössön, hanem hogy a Biblia mélyebb tanulmányozására ösztönözzön. Semmiképp sem egészséges lelkület, ha egy könyv elolvasása után arra a következtetésre jutunk, hogy eddig, pusztán a Szentírást olvasva, majdnem a sötétben tapogatóztunk. Vajon mennyire olvashatta őszintén, és tanulmányozhatta alaposan ez az utazófelvigyázó (Jehova Tanúi egyik felelős felügyelője) a Bibliát, ha eddig nem értette az Apostolok Cselekedeteit? Hogyan tudna jó példát mutatni a híveknek, ha ilyen alapvető szövegértelmezési gondokkal küzd?

A beszámolója jó példa arra, hogyan lehet embereket szellemi függőségben tartani. Az Őrtorony Társulat a sok-sok kiadványával annyit ért el, hogy a tagok függenek az írásmagyarázatától. Önállóan nem képesek a Bibliát értelmezni, és a benne lévő igazságokat megélni. Kiskorúak, akik csak akkor képesek megérteni az üzenetet, ha azt előre megrágják számukra Az Őrtorony és más kiadványok lapjain.

Az ilyen hozzáállásra is alkalmazható, amit a Biblia mond: “Erről nekünk sok mondanivalónk van, amit nehéz megmagyarázni, minthogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek…” (Zsid 5:11-6:1).

Akkor közelítünk helyes lelkülettel a Szentíráshoz, ha nem szolgáltatjuk ki magunkat ennyire (mint a cikk idézi) egy magyarázatnak; ha nem kerülünk függőségi viszonyba egyetlen tanítóval vagy könyvvel sem. A Biblia képes önmagát megmagyarázni, és világosságot gyújtani a fejünkben. Ha valaki azt állítja, hogy ehhez sok-sok más, magyarázó kiadvány is szükséges, az nem mond igazat. Légy óvatos, és fektess nagyobb hangsúlyt a Biblia tanulmányozására és megértésére. Amit ebből nyersz és alkalmazol, az az életed fogja megváltoztatni.

“Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (…) Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket” (Zsolt 119:105, 130).

Advertisements
3 Comments leave one →
 1. October 31, 2011 7:26 am

  >>” “Egy utazófelvigyázó a következőképpen írt az érzéseiről, miután elolvasta az ‘Alaposan tanúskodj’ Isten Királyságáról! című könyvet: ‘A Cselekedetek könyve teljesen új értelmet nyert a számomra. Számtalanszor olvastam már a benne szereplő beszámolókat, de csak olyan volt, mintha egy gyertya fénye mellett, egy koszos szemüvegen keresztül tettem volna ezt. Most abban az áldásban van részem, hogy teljes pompájában láthatom, mintha a nap tündöklő fénye ragyogna rá.’” (Az Őrtorony, 2012/01/15. p. 13.). “<<

  Sajnos, innen _is_ világosan látható / tapasztalható: Az önmagát Jehova Tanújának hívő áldozat számára a Szentírás- gyakorlatilag- az Őrtorony Társulat kiadványai.

  Istennek hála,hogy ilyen mélységből is van szabadulás!
  Imádkozom azért,hogy minél több Krisztus-kereső őszinte Őrtorony Tanúból váljon valódi Krisztus-Tanú!

 2. January 26, 2012 4:18 pm

  Ugye, lesz új Post a Blogon….?

Trackbacks

 1. Ajánló: “Csak a Biblia” | Zsotza NET-naplója

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: