Skip to content

“Egy értékes… fordítás”

September 27, 2011

Ébredjetek! 2011/12 p. 24.

Az Ébredjetek! 2011. decemberi számában egy cikk foglalkozik az angol nyelvű King James fordítással (ez tkp. a magyar Károli megfelelője). A cikkbe természetesen beleszőttek 1-2 méltató gondolatot is az Új világ fordításról. Az Őrtorony Társulat valóban szívügyének tekinti, hogy a saját bibliafordítását terjessze az emberek között, ezért adta azt ki mintegy 100 nyelven 170 millió példányban. Valóban számos vonása van, amely segíti a megértést. Azonban érdemes megnézni, hogy más vonásai miben gátolják az isteni szó tanulmányozását és értelmezését. A következőkben három csoportban összegyűjtöttünk néhány írásszöveget, amelyet érdemes összehasonlítani más magyar (vagy akár idegen nyelvű) fordítással. Mindenkire rábízzuk, hogy a bemutatott bibliaversek alapján eldöntse, vajon pontosan fordít-e az Új világ fordítás. Összehasonlítási alapnak a Károli-fordítást (KÁR) és a Magyar Bibliatársulat Új fordítását (MBT) vettük (mindkettőt rendszeresen idézi a Társulat is). Bátran hasonlítsd össze ezeket a fordításokat a héber és görög szöveggel is, ha van rá lehetőséged, és ellenőrizd, melyik van közelebb a valósághoz. Gondold át azt is, hogy mi a jelentősége a kettő közötti különbségnek!

(1) Jézus Krisztus személye

“Kitöltöm majd Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira a kegyelem és az esdeklés szellemét; néznek majd Arra, akit átszúrtak, és jajveszékelnek majd felette, mint ahogyan az egyetlen fiú felett jajveszékelnek, és keservesen siratják, mint ahogyan keservesen siratják az elsőszülött fiút” (Zak 12:10, ÚVF).
“A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, a kit átszegeztek, és siratják őt, a mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint keseregnek az elsőszülött után” (Zak 12:10, KÁR).

“Mikor pedig ismét elhozza Elsőszülöttjét a lakott földre, ezt mondja: ‘És hódoljon neki Isten minden angyala'” (Zsid 1:6, ÚVF).
“Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól: ‘Imádja őt az Isten minden angyala!'” (Zsid 1:6, MBT).

“Kezdetben volt a Szó, és a Szó az Istennél volt, és a Szó isten volt” (Jn 1:1, ÚVF).
“Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige” (Jn 1:1, MBT).

“Jézus ezt mondta nekik: ‘Bizony, bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett, én már voltam‘” (Jn 8:58, ÚVF).
“Jézus így felelt nekik: ‘Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok‘” (Jn 8:58, MBT).

“Aki, noha Isten formájában létezett, nem foglalkozott az elbitorlás gondolatával, tudniillik azzal, hogy Istennel egyenlő legyen” (Fil 2:6, ÚVF).
“Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel” (Fil 2:6, MBT).

“Mert őbenne lakik az isteni jelleg egész teljessége testileg” (Kol 2:9, ÚVF).
“Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg” (Kol 2:9, MBT).

(2) Az üdvösség módja

“Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról” (Jn 17:3, ÚVF).
“Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (Jn 17:3, MBT).

“Mert ha nyilvánosan hirdeted azt a ’saját szádban levő szót’, hogy Jézus Úr, és szívedben hitet gyakorolsz abban, hogy az Isten feltámasztotta őt a halottak közül, megmentésben részesülsz. Az ember ugyanis a szívével gyakorol hitet az igazságosságra, de a szájával tesz nyilvános kijelentést a megmentésre” (Róm 8:9-10, ÚVF).
“Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk” (Róm 10:9-10, MBT).

“Őáltala ajánljunk fel mindenkor az Istennek dicséretáldozatot, vagyis az ajkak gyümölcsét, amelyek nyilvános kijelentést tesznek az Ő neve mellett” (Zsid 13:15, ÚVF).
“Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét” (Zsid 13:15, MBT).

(3) Egyéb témák

“És az emléksírok megnyíltak, és sok, alvásba merült szent teste előtűnt (és emberek, akik a feltámadása után kifelé jöttek az emléksírok közül, bementek a szent városba), és láthatóvá váltak sokak számára” (Mt 27:52-53, ÚVF).
“A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek” (Mt 27:52-53, MBT).

“…általános gyűlésen, és az egekbe írt elsőszülöttek gyülekezetéhez és Istenhez, mindenek Bírájához, és a tökéletessé tett igazságosak szellemi életéhez…” (Zsid 12:23, ÚVF).
“…az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez…” (Zsid 12:23, MBT).

“Ezek azok, akik szakadásokat okoznak; állatias emberek, akiknek nincsen szellemiségük” (Júd 19, ÚVF).
“Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen Szentlélek” (Júd 19, MBT).

Advertisements
4 Comments leave one →
 1. Névtelenül permalink
  September 27, 2011 6:04 pm

  Szeretnék hozzátenni én is két gyors gondolatot a cikkhez. Persze a teljesség igénye nélkül.

  Héberek 1:8

  „De a Fiúról: „Az Isten a trónod örökkön-örökké, és királyságod jogara az egyenesség jogara.” ÚVF

  „de a Fiúról így szól: “A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. „ Biblia Tanács

  „Ellenben a Fiúról: A te királyi széked, oh Isten, mindörökkön örökké áll” Kecskeméty

  „Fiához pedig (így szól): A te királyiszéked, Isten, mindörökön örökké áll;” Káldi

  „Fiának ellenben:”Trónod, Isten, áll örök időre” „Békés-Dalos

  „A Fiúhoz ellenben így szól: “Trónod ó Isten, az örök kornak korain át [megáll,] „ Csia

  „a Fiúról azonban így: A te királyi széked, óh Isten, örökkévaló” Ravasz László

  „a Fiúról ellenben ezt mondja: Óh, Isten, a te királyi széked megmarad örökkön-örökké” Dr. Budai Gergely

  „ámde a Fiúról így: A te királyi széked, óh Isten, örökkévaló „ Czeglédy Sándor

  „A fiúhoz ellenben így: „A te királyi széked, óh Isten, örökkévaló” Raffay

  „A fiúról viszont: Isten! a te trónod örökkön örök” Dr. Masznyik Endre

  János 5:22-23

  ÚVF:
  „Mert az Atya senkit sem ítél, hanem az egész ítélkezést a Fiúnak adta át, hogy mindenki tisztelje a Fiút, mint ahogy az Atyát is tisztelik.

  Magyar Biblia Tanács:
  „hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik.”

  Vida Sándor:
  „hogy mindenki úgy tisztelje (becsülje meg) a Fiút, ahogy(an) tisztelik (megbecsülik) az Atyát.”

  Dr. Masznyik Endre:
  „hogy a Fiút ki-ki úgy tisztelje, ahogy az Atyát tiszteli”

  Raffay Sándor:
  „hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút amint az Atyát tiszteli”

  Károli:
  „Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát”

  Hát, elgondolkodtató.
  Üdv, Névtelenül.

 2. infaustus permalink
  September 27, 2011 9:46 pm

  Köszi a kiegészítést. Tényleg se szeri, se száma az ehhez hasonló ideológiai alapú félrefordításoknak. Azt teszik, amit másokban kritizálnak.

 3. September 29, 2011 2:15 pm

  Itt a görög újszövetségben szóról szóra fordíthatjátok a Bibliát Ti magatok:
  Görög Újszövetség – Magyar nyelvtani elemzésekkel:
  http://www.ehf.hu/ujszov/

  Érdekes a fenti versgyűjteményt tüzetesen megvizsgálni egyenesen a forrásban, és nem csak egy eredetiről angolra majd angolról magyarra ferdített saját hitnézetekre szabott Új világ fordításban.

 4. Névtelenül permalink
  September 29, 2011 3:58 pm

  Én ezt használom általában. Megvettem.
  Próbáljátok ki.

  http://www.mobilbiblia.hu/

  Üdv, Névtelenül.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: