Skip to content

A világvége – mikor?

September 9, 2011

Korábban már szó esett arról, hogy az Őrtorony Társulat időről időre újabb dátumokat adott meg a világvégével, Jézus visszajövetelével vagy láthatatlan jelenlétével kapcsolatban. A kiadványaikban próbálták megmagyarázni, hogy a Szentírás alapos tanulmányozása során ki lehet számolni a pontos dátumot. A kronológia pedig, melyre eljutottak, valójában Isten titka, melyet a végidőben igaz prófétái által tárt fel.

“Később a hűségesek felismerték, hogy ezek a dátumok egyértelműen meg voltak határozva az Írásokban” (J. F. Rutherford: Vindication, 1. kötet, 1931. p. 338-339.).
“Visszatekintve könnyen láthatjuk, hogy ezekre a dátumokra tisztán utalt az Írás” (Az Őrtorony, 1922/06/15 p. 187.).
“Ezek — úgy hisszük — Isten dátumai, nem a miénk” (Az Őrtorony, 1894/06/15 p. 226.).

De vajon tényleg ki lehet számolni a Bibliából Jézus visszatérésének idejét? Ha őszintén elfogadjuk azt, amit benne látunk, akkor erre a kérdésre nemmel kell válaszolnunk. Jézus egy alkalommal, amikor a visszajöveteléről beszélt, ezt mondta: “Azt a napot és azt az órát senki nem tudja, sem az egek angyalai, sem a Fiú, csak az Atya” (Mt 24:36, ÚVF). Vegyük észre, hogy Jézus nem azt mondja nekik, hogy nem mondja el, hanem azt, hogy ő maga sem tudja. Ha valaki, akkor ő ki tudta volna számolni az ószövetségi próféciákból, hogy mikor kell visszajönnie. Ismerte a Szentírás akkor létező részét, hiszen sokszor tanította azt a zsinagógákban. De mégis azt mondta, hogy nem tudja, mikor jön el a vég.

A feltámadása után a tanítványok mégis arról érdeklődtek, hogy ez mikor történik meg: “Mikor aztán egybegyűltek, kérdezgetni kezdték őt: ‘Uram, ebben az időben állítod helyre Izraelnek a királyságot?’ Ő ezt mondta nekik: ‘Nem a ti dolgotok, hogy tudomást szerezzetek azokról az időkről vagy időszakokról, amelyeket az Atya a saját fennhatósága alá helyezett; de erőt kaptok majd, amikor a szent szellem eljön rátok, és tanúim lesztek mind Jeruzsálemben, mind egész Júdeában, és Szamáriában, és a föld legtávolabbi részéig'” (ApCsel 1:6-8, ÚVF). Jézus szerint az Atya a saját hatalmába helyezte az időkkel és időszakokkal kapcsolatos dolgokat, vagyis nem ránk tartozik. Az apostolok viszont arra szólítják fel a keresztényeket, hogy a maguk dolgával foglalkozzanak, ne pedig máséval: “Közületek tehát senki se szenvedjen mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó” (1Pt 4:15, MBT, 1Tim 5:13).

A mi dolgunk ugyanis nem az, hogy az időpontokat próbáljuk kiszámolni, és ez alapján ‘fokozzuk a prédikálószolgálatban való buzgóságunkat’ (ahogyan azt Jehova Tanúi tették), hanem az, hogy a körülményektől függetlenül hűségesek legyünk, és kövessük Jézust. Közben pedig bármi is történik, tudhatjuk, hogy hűséges az ígéretéhez: “és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20, MBT).

Advertisements
4 Comments leave one →
 1. Névtelenül permalink
  September 9, 2011 3:30 pm

  Tisztelt olvasók, Infaustus és Tanúk!

  Mivel itt több Tanú fordul meg mint más felekezetű, szeretnék egy a témához illő tanulmányt idézni Dr. Jakubinyi György katolikus írásmagyarázótól. Teszem ezt azért, mert a Máté 24:36 -ot az Őrtorony Társulat előszeretettel használja Jézus alárendeltségi viszonyának a “bizonyítására” az Atyával szemben.
  Kedves Tanúk! Olvassátok figyelmesen, a rövid tanulmányt. Elmélkedjetek rajta. S még egy kérés: Gondoljátok át, hogy az alább leírt mélységben és részletességgel tárta e elétek a Társulat Jézus istenségének a gondolatát, vagy valami ehhez csak hasonló, felületes módon?

  “A probléma alapvetően abból adódik, hogy Jézus Krisztusnak kettős természete van: Ő valóságos Isten és valóságos ember is. Ezt már önmagában nehéz elfogadni, még nehezebb megérteni.

  Az Atya, a Fiú és a Szentlélek oszthatatlanul egy Isten, egy lényeggel, egy természettel és egyetlen isteni öntudattal. Tehát, amit az Atya tud, azt tudja a Fiú és a Szentlélek is, mert nincs háromféle tudásról szó. Amikor a Fiú emberré lett, emberi testben született meg, akkor Ő, mint ember adta nekünk a kinyilatkoztatást. Őbenne az isteni és az emberi természet nincs összekeveredve. Tehát ezért volt teljességgel emberi. Emberi volt a születése, növekedése, éhsége, szomjúsága, öröme és szomorúsága, vagy éppen fizikai fájdalma. Amikor természetfölötti hatalmát látjuk, akkor az mind megváltói küldetésével volt kapcsolatban. Ezért voltak annak határai. A világ végének pontos idejének kijelentése nem tartozott az ő megváltói munkájához, így azt emberként nem is tudta.

  Más szavakkal azt is mondhatjuk: azzal, hogy Jézus emberré lett, korlátozva lett az Ő tudása és hatalma szorosan a megváltás elvégzésére. Ezért nem oldott meg minden problémát, nem gyógyított meg minden betegséget, és nem támasztott fel minden halottat.

  A világvégéről csak annyit kell tudnunk, amennyi elég ahhoz, hogy állandó készenlétben legyünk. Valójában – gondoljunk bele – ha az ember tudhatná, mikor jön el a vég, vajon nem a határtalan visszaélésre adna az lehetőséget?

  Üdvözlettel, Névtelenül.
  Áldás, Békesség!

  • picket permalink
   September 30, 2011 12:32 pm

   Jó a cikk, tényleg nem az ember dolga dátumokat számolgatni.
   Névtelenül által adott kommenthez fűznék csak hozzá:
   >>”Tehát, amit az Atya tud, azt tudja a Fiú és a Szentlélek is, mert nincs háromféle tudásról szó”
   Ezek szerint amikor a Fiú a Földre született, akkor logikusan a tudása, hatalma megegyezett a
   korábbi életében levővel.
   Dr. Jakubinyi Györgytől idézett gondolat azt feltételezné, hogy van egy negyedik személy ,aki mint földi Fiú létezik,korlátozott képeségekkel, gondolatokkal,ismerettel.
   Szerintem ez nem logikus.
   Vagy két különálló személy és nem igaz, hogy “az Atya, a Fiú és a Szentlélek oszthatatlanul egy” (nincs szentháromság), vagy a három egy személy, de akkor meg
   miért nem ismerte “azt a napot és azt az órát” ?

   üdv,
   Picket

 2. September 12, 2011 9:47 pm

  >>“Ezek — úgy hisszük — Isten dátumai, nem a miénk” <>”Jehova Tanúi nem állítják magukról,hogy ihletett próféták. Voltak tévedéseik.
  Mint Jézus Krisztus apostolainak,nekik is voltak téves várakozásaik.”<> “Igen,mi a Hű (?) és bölcs (!?!) Rabszolgaosztály hamisan jövendöltünk, többször dátumra jeleztünk előre Armageddont,világméretű anarchiát,a Zsidók visszatérését őshazájukba,-és ezekért (is) bocsánatot kérünk Jehovától,és a sok sok becsapott áldozattól!

 3. Névtelenül permalink
  October 1, 2011 12:35 pm

  Mint ember nem ismerte.
  Természetesen ismerte, de gondolj bele a két lehetőségbe:
  Tudom, de nem mondom meg. -Mondta Jézus.
  Tudom, és meg is mondom: 2012 december 22.. -mondta Jézus.
  Remélem ennyi elég, hogy belásd, Jézus egészen egyszerűen nem adhatott ki olyan információt, amely birtokában számunkra már nem lenne szükség hitre, s elég lenne hit helyett a tudás. Tudom, mert megmondta Isten. Szerinted hány őszinte hívő lenne a világon, ha nyilvánvaló lenne a dátum? Csakis hit által üdvözülhetsz, tudás által nem. Most hogy láttok hisztek? Boldogok akik nem látnak, és úgy hisznek. Mondta Jézus.
  Zseniális volt a válasza, miszerint azt a napot és azt az órát csak az Atya tudhatja, a Fiú nem.
  Majd figyeld meg, Jézus ezt a módszert máshol is alkalmazza. Egyszer magáról mint emberről, egyszer pedig mint Istenről beszél, de nem mondja meg, hogy mikor melyikük szerint. Hát itt csakis mint emberről beszélhetett.
  Jól jegyezd meg, hogy Istenhez csak félútig juthatsz el a tudásod alapján. Eljön a pont, ahonnan már csak a hited vihet tovább. A Jéték ennél a pontnál még nem jutottak tovább. Ha pedig igen, hát rossz irányba.
  Soha nem lehet elég jól szeretni, de mindig lehet rosszul szeretni.
  A hit a legfontosabb. Jézus soha nem kért tudást. Nem kérte, hogy le tudja e vezetni az írásokból a hallgatósága az elhangzottakat. Ő csak annyit kérdezett: Hiszed-e ezt, Márta?
  Itt nem az a kérdés, hogy szerinted logikus-e a háromság. Hanem hogy Te hiszed-e ezt? Mert a biblia adatai alapján ez van. És tényleg nem logikus. De ne innen, ne a logika felől. Az már régen nem hit.
  Ha valaki tudni akarja, az nem hiheti eléggé.
  Isten áldjon benneteket.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: