Skip to content

Van Istennek egy szervezete?

September 6, 2011

Létezik egy Isten által irányított szervezet? Ezzel a címmel jelent meg egy cikk Az Őrtorony 2011. június 1-i számában (pp. 13-15), melyben először Izrael népének, majd pedig az első századi keresztény gyülekezetnek a szervezettségét és Isten által irányított voltát tárgyalták meg. A cikk ezt a következtetést fogalmazza meg:

Logikus hát, hogy Jehova Isten ma is vezeti a népét. Szerető törődését bizonyítja, hogy a szolgái szervezetten és egységesen imádják. Modern kori szervezetét arra használja fel, hogy megvalósítsa az emberiséggel kapcsolatos szándékát. (p. 14.)

Való igaz, hogy Isten imádata során szükség van bizonyos fajta szervezettségre és rendre. Az is igaz, hogy Isten valóban vezeti a népét. Azonban érdemes végiggondolni, hogy az isteni vezetés eredménye egy 21. századi kiadóvállalat a maga irodáival, nagyvállalati infrastruktúrájával, költségvetési terveivel, logisztikai és nyomdai problémáival stb.? Miért van az, hogy sem az Ó-, sem pedig az Újszövetségben nem ezt a képét látjuk valamiféle keresztény szervezetnek?

Az alábbi cikk további gondolatébresztő kérdéseket feszeget Isten szervezetével kapcsolatban a korinthusi levél alapján.

Bibliatanulmányozás Jehova Tanúival: A korinthusi első levél. Van Jehovának egy “tiszta szervezete”?

Advertisements
6 Comments leave one →
 1. Toronyőr permalink
  September 6, 2011 3:38 pm

  ” Modern kori szervezetét arra használja fel, hogy megvalósítsa az emberiséggel kapcsolatos szándékát. (p. 14.)” Megint milyen szerények! Tényleg a krisztusi alázat motiválja őket!
  A nyomdák és egyéb dolgok amiket említettél, csak hab a tortán. De vajon szellemileg, érzelmileg vagy akár fizikailag is olyan könnyen megközelíthetőek, mint az apostolok? Ha már Isten modern kori szervezete vezetőinek mondják magukat, legalább olyan, ha
  nem nagyobb mértékben, jellemzőeknek kellene rájuk lenni ezeknek a dolgoknak. Ehhez képest?

 2. infaustus permalink
  September 6, 2011 3:48 pm

  Teljesen jogos észrevétel! Az egyik cikkben azt bizonygatják, hogy a pápa nem Péter apostol utóda, sem nem Jézus földi helytartója. Még pedig azért nem, mert nem ugyanaz a lelkület van bennnük (mármint a pápákban), mint Péterben vagy Krisztusban volt. Ugyanez a kritika viszont igaz akkor az Őrtorony Társulatra is. Lelkületükben, teológiai hozzáállásukban, alázatukban stb. nem épp az apostoli mintát követik.

 3. Sefatias permalink
  March 1, 2012 9:42 am

  Azonban érdemes végiggondolni, hogy az isteni vezetés eredménye egy 21. századi kiadóvállalat a maga irodáival, nagyvállalati infrastruktúrájával, költségvetési terveivel, logisztikai és nyomdai problémáival stb.? Miért van az, hogy sem az Ó-, sem pedig az Újszövetségben nem ezt a képét látjuk valamiféle keresztény szervezetnek?

  A nyomdák megjelenése előtt emberek százai foglalkoztak azzal, hogy az írásokat másolják. Képzeld el hogy ezt hogyan csinálták, és miért? A céljuk az volt, hogy a bibliát, vagy más könyveket másoljanak, hogy több legyen belőle, és minél többen hozzájussanak.Ezek általában valamilyen szerzetesrend kolostoraiban, gyertyákkal világított szobákban,” nagyiparban” végezték a munkájukat. a kettő között csupán annyi a különbség, hogy eltelt 1000.1500 év, és változott a technológia. Szerintem nem Jehova Tanúi az egyetlen ilyen kiadó vállalat. Nem hiszem hogy ez lenne a legfőbb bizonyíték arra hogy ez a szervezet nem jó

 4. infaustus permalink
  March 1, 2012 10:32 am

  Igen ám, de ők magát a Bibliát másolták és terjesztették. Nem olyan kiadványokat, amik nélkül a Biblia szerintük sötétségbe vinne. A Társulat a Biblia mellett milliószámra terjeszti a könyveit, füzeteit, és a Bibliát csak ürügyként használja a saját írásai terjesztéséhez. Másrészt a szerzetesek pontosan másolták a Bibliát, a társulat pedig félrefordítja azt. Nem lehet joggal párhuzamot vonni a Társulat és a szerzetesek között.

 5. kaunn permalink
  February 20, 2014 7:01 pm

  ” Az is igaz, hogy Isten valóban vezeti a népét.”
  Először azzal kellene foglalkoznod, hogy világosan levezessed a Bibliából, Isten népe még mindig a zsidóság vagy a keresztény gyülekezet, mert ezek az alapok. Tömegek hiszik, hogy a zsidóság még mindig Isten kiválasztott népe, vagyis Istennek két népe van. A könnyebb megoldás ezt átugorni, és szubjektív indulatból a J.T Társulatot teljes gőzzel kritizálni, csakhogy magadat igazoljad, aki elhagytad ezt a szervezetet. Akik valaha tanúk voltak, első számú indítékuk önmaguk igazolása, és nem azt a munkát végzik, amit Krisztus meghagyott!

 6. infaustus permalink
  February 21, 2014 10:42 am

  “Először azzal kellene foglalkoznod, hogy világosan levezessed a Bibliából, Isten népe még mindig a zsidóság vagy a keresztény gyülekezet, mert ezek az alapok.”

  Pál a Róma 9-11. fejezeteiben a zsidó nemzetről beszél, mint Isten népéről, és ezt mondja: “Azt kérdem tehát: elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla! Hiszen én is Izráelita vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjámin törzséből. Az Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott…” (Róm 9:1-2, MBT).

  “Akik valaha tanúk voltak, első számú indítékuk önmaguk igazolása, és nem azt a munkát végzik, amit Krisztus meghagyott!”
  Én végzem a szolgálatomat, mellyel Isten bízott meg. Nem ismered a hétköznapjaimat, így nem tudsz nyilatkozni arról, hogy miről szól az életem. A te szavaid és a mögöttük meghúzódó lelkület viszont minősít téged.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: