Skip to content

Mi az evangélium?

September 2, 2011

A görög εὐαγγέλιον (euanggelion) kifejezés jelentése jó hír, örömhír, evangélium (ld. Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár, Logos, Bp. 1998. p. 251.). Érdemes lenne megkérdezni egy átlagos Tanút és egy átlagos keresztényt arról, hogy mit értenek az evangélium alatt. Feltehetőleg meglepődnénk azon, hogy a kettő között komoly különbség lenne. A Mt 24:14 megfogalmazása alapján a Tanúk mindig “a királyság jó híréről” beszélnek, azonban mást értenek alatta, mint az Újszövetség vagy a keresztények. Az Őrtorony Társulat evangéliuma így hangzik:

“Akik magukat őszinte embernek tartják, hasonlítsák össze azt, amit a kereszténység vallásos közösségei évszázadokon át a Királyság evangéliumaként prédikáltak azzal, amit Jehova Tanúi az első világháború vége, vagyis 1918 óta hirdettek. Ez nem egy és ugyanaz. Amit Jehova Tanúi hirdettek, az valóban ‘evangélium’ vagy ‘jó hír’ Isten mennyei királyságáról, amely az Ő fiának, Jézus Krisztusnak a trónraemelésével, a pogányok idejének végén, 1914-ben létrejött” (Az Őrtorony, 1981/0/01 p. 17.).

Az evangélium tehát nem más, mint egy próféciamagyarázat során kapott évszám, amikor Jézus uralkodni kezdett. A kérdés csupán az, hogy ha valóban 1914-ben kezdte meg királyi uralmát, akkor hogy mondhatta a Mt 28:18-20-ban azt, hogy ‘neki adatott minden hatalom mennyen és földön’? És hogy lehet az, hogy — ahogyan azt a Társulat is elismeri — a történelem folyamán a keresztények mindig is mást hirdettek evangéliumként? Sőt még az emberiség legnagyobb misszionáriusa, Pál apostol is mást tekintett az evangélium lényegének. Ő ezt így fogalmazta meg:

“Most pedig emlékeztetlek benneteket, testvérek, a jó hírre, amelyet hirdettem nektek, amelyet el is fogadtatok, amelyben álltok is, amely által megmentésben is részesültök azzal a beszéddel, amellyel hirdettem nektek a jó hírt, ha erősen ragaszkodtok hozzá, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.  Mert azt adtam tovább nektek az első dolgok között, amit én is kaptam, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint, és hogy eltemették, igen, hogy feltámadt a harmadik napon az Írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, aztán a tizenkettőnek. Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben mindmostanáig megmaradtak, de némelyek halálalvásba merültek. Azután megjelent Jakabnak, aztán az összes apostolnak; mindenki közül utolsónak pedig, mint egy koraszülöttnek, megjelent nekem is” (1Kor 15:1-8, ÚVF, vö. 1Kor 1:17-24, Kol 1:19-23).

Pál apostol számára az evangélium sokkal egyszerűbb, mentes mindenféle emberi számítástól, próféciamagyarázattól stb. Egyszerűen arról a Jézusról szól, aki a bűneinkért meghalt, majd feltámadt. Gondold át egy pillanatra, hogy mi a különbség a két evangélium között. Mi a jelentősége ennek? Nagyon is sok, hiszen ha belátjuk, hogy a kettő nem egy és ugyanaz — ahogyan azt a Társulat is hangsúlyozza –, akkor figyelembe kell vennünk Pál apostol további szavait is:

“Csodálkozom, hogy Attól, aki Krisztus ki nem érdemelt kedvességével elhívott benneteket, ilyen gyorsan átpártoltok egy másfajta jó hírhez. De az nem egy másik; csak vannak egyesek, akik nyugtalanságot okoznak nektek, és ki akarják forgatni a Krisztusról szóló jó hírt. De még ha mi vagy egy angyal az égből hirdetne is nektek jó hírként valamit azon túl, amit mi jó hírként hirdettünk nektek, átkozott legyen! Amint a fentiekben mondtuk, most ismét mondom: akárki is az, aki nektek jó hírként hirdet valamit azon túl, amit elfogadtatok, átkozott legyen!” (Gal 1:6-9, ÚVF).

Elég kemény szavak. Pál tisztában volt vele, hogy jönnek majd hamis tanítók (ApCsel 20:29), akik más evangéliumot hirdetnek (2Kor 11:4). Annak érdekében, hogy a keresztény hit tisztaságát megőrizze, keményen lépett fel velük szemben, és még attól sem riadt vissza, hogy megátkozza őket. Ha Jehova Tanúja vagy, gondold át, hogy milyen helyzetbe hozott téged az Őrtorony Társulat. Arra buzdít, hogy olyasmit hirdess “evangéliumként”, ami eltér a Biblia tanításától és a történelmileg bevált, igazolt, elismert keresztény hittől. Ezzel azonban az apostol átkát vonja rád. Nem kellene inkább a Szentírás evangéliumát elfogadnod és követned?

Advertisements
5 Comments leave one →
 1. September 2, 2011 9:43 am

  Nagyon fontos figyelmeztetést Írtál a (még? / már?) gondolkodó, a Bibliát Szentírásként olvasni-tanulmányozni próbáló Jehova Tanúinek,és az érdeklődőiknek.
  Nem lehet kikerülni azt a fájdalmas valóságot,hogy a brooklyni üzenet más evangélium.

 2. Egy őszinte Jehova Tanuja permalink
  November 14, 2011 7:14 pm

  Ez nem tudom milyen egyház oldala ahol,szentírást kutató őszinte emberek ellen rágalmazás folyik???-ha ön tanulmányozza a szentírást akkor abból igazi öröme,és békéje származik,nem pedig ideje arra hogy különböző rágalmakat fogalmazzon meg-és főleg arra buzdítani azokat az őszinte személyeket hogy ne ismerjék meg az egyedüli Igaz istent(JEHOVÁT,és az ő egy szülött fiát Jézus Krisztust(így mondják tehát teremtve lett!)János 17.3.
  -Én egy őszinte tanunak tartom magam,szeretem Istent és krisztust,mielőtt tanulmányoztam nem így volt-Van egy kérdésem.-Akkor miért nem önök kerestek fel???És miért Csak Jehova tanui hírdetik az utcán,azt amit krisztus,és az apostolok szakadatlanul végeztek!!!
  -És más egyház tagjai nem végeznek( Máté 28,19,20)-még egy kérdés.-én Találkoztam sokk pappal,teológussal a szolgálatom során,és azt kérdezték:-Maga honnan tud ennyit a szentírásból?-és meglepődött azon hogy milyen jól kezeljük a Bibliát,pedig akkor még a Károli fordításból tanítottunk,pedig csak egy egyszerű hírnök vagyok,nem utazószolga,egyszerű a válasz.-Jehova Tanuinak,egy jól kidolgozott oktatási rendszere van ami által sok ember élete gyökeresen megváltozott——Emlékszik arra a jelenetre amikor a szanhedrin(Zsidó legfelsőbb bíróság)megpróbálták elítélni az apostolokat?olvassa el! (Csel.5.33-39)
  -tehát a lényeg ha ezt a munkát Jehova Isten támogatja akkor senki sem lesz képes megakadályozni, -én 16 éve tanu vagyok de eddig nem csalódtam az egyházamban,magamban és másokban igen-persze egyetlen ember sincs aki ne vétkezne….
  -Én arra kérem önt vagy önöket,hogy hagyjanak fel ezzel a rágalmazó hadjárattal ami az Őrtorony társulat ellen folyik,azok ellen akik az Igaz isten,Jehova és Jézus Krisztusról szóló tanítást és prédikálást szervezik,persze…kiadványokkal! amik nem kifordítják a bibliát hanem annak tanulmányozására,és megtartására öztönöznek,-Igen vannak részletek,de ezek az emberek sem tökéletesek,és néha tévedhetnek,-
  -Azt kívánom hogy nyerjék el Isten,és krisztus helyeslését és akkor talán Sikeres lesz az önök erőfeszítése!!!

 3. infaustus permalink
  November 14, 2011 8:46 pm

  Kedves őszinte Jehova Tanúja,

  Ennek az oldalnak nem az a célja, hogy a hitedet támadja. Elgondolkodtatni szeretne téged. Ha megnézted a mottómat, az is az Őrtorony Társulat egyik könyvéből származik, és szintén a kritikus, őszinte, biblikus gondolkodásra ösztönöz. Én sem kérek többet. Néhány gondolatban reagálnék arra, amit felvetettél.

  Igen, tanulmányozom a Bibliát. Majdnem két évtizede (tudom, ez nem hosszú idő) mindennap olvasmányom. Évek óta tanítom is egy gyülekezetben, most már mint lelkipásztor. Nem arra buzdítalak, hogy ne ismerd meg Jehovát — épp az ellenkezőjére: ismerd meg őt, akinek magát kijelenti, és ne elégedj meg az Őrtorony Társulat tanításával. Menj vissza az alaphoz, a Bibliához.

  Nem azért hoztam létre ezt az oldalt, mert olyan sok időm van. Nincs. De a Biblia Istene arra tanít, hogy szeressem az elveszetteket is. Arra szeretnélek ezzel az oldallal biztatni, hogy merj kritikus lenni, mert ez a kulcsa, hogy Istent megismerhesd, és válogatni tudj a sok hamis tanítás között (vö. ApCsel 17:11).

  Az evangéliumot nem csak Jehova Tanúi hirdetik. De itt hadd fordítsam meg a kérdést, pont e bejegyzés kapcsán. Amit a Tanúk hirdetnek, az csakugyan az igazi evangélium? Kérlek, olvasd el az idézeteket arról, hogy mi az evangélium Pál apostol, ill. az Őrtorony szerint. A kettőt azonosnak találod? Kinek van igaza?

  Sok más keresztény gyülekezet is van, ahol a Bibliát tanítják. Mi például olyan nagy hangsúlyt fektetünk rá, hogy versről versre, fejezetről fejezetre végigtanulmányozzuk. Nem könyveket tanulmányozunk, sem folyóiratokat, hanem magát a Bibliát. Ti nem ezt teszitek (könyvtanulmányozás, Őrtorony-tanulmányozás stb.). Akikkel találkoztál, valószínűleg a névleges keresztények, papok és teológusok, akik nem veszik komolyan a hitüket, sem Isten szavát. De ne általánosíts, a keresztények nem olyanok, mint ők. A Tanúkról is lehetne rossz dolgokat mondani (ezt most nem fogom), de én is tudom, hogy nem minden Tanú olyan. Te se általánosíts, mert vannak hiteles, krisztuskövető hívők is.

  Én is voltam Tanú 10 évig. Én csalódtam a szervezetben: erkölcsileg és teológiailag egyaránt. Ha érdekel, elmesélem a történetem. Amikor eljöttem, akkor ismertem meg igazán Jehovát, és értettem meg, mekkora áldozatot hozott értem. Azóta minden nap vele élek, és élvezem az áldásait, a közelségét, a vezetését. Az életem és a hitem megváltozott, amikor a szolgája lettem. És ez más, mint amit Tanúként tettem. Értelek, mert voltam ott, ahol most te vagy. De te még nem érthetsz, mert nem álltál még ott, ahol most én vagyok — Isten kegyelméből, Szava átformáló erejéből. Kívánom, hogy ezt tapasztald meg te is.

  Rágalmazó hadjáratról beszélsz. Mi volt a rágalom? Mindig a kiadványokból idéztem. Cáfold meg őket. Reagálj a tartalmukra, és lássuk, Jehova Tanúi igazsága valóban az igazság-e. Elég bátor vagy hozzá? Pál apostol mondta: “mindent megvizsgáljatok” (1Thessz 5). Engedelmeskedsz Isten Szavának?

 4. karecsi permalink
  May 5, 2012 4:24 pm

  Ezzel csak annyit bizonyítasz, hogy Pál ellentmondott Máténak.

Trackbacks

 1. Hogyan nyújtsuk meg azokat az órákat… « Mindenkinek Jehova Tanúiról

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: