Skip to content

Igaz próféta?

August 29, 2011

Az Őrtorony Társulatra kezdettől fogva jellemző volt a próféciamagyarázás. Ennek során időről időre újabb dátumokat határoztak meg Jézus visszajövetelére, a jelenléte kezdetére vagy a világ végére vonatkozóan. Az alábbi idézetek kommentár nélkül is elgondolkodtatnak arról, hogy valóban igaz prófétával állunk-e szemben:

1878 — “Arra az előfeltételezésre alapozva, hogy az első századi események későbbi eseményekkel lehetnek párhuzamban, arra is következtettek, hogy ha Jézus i.sz, 29 őszén történt megkeresztelkedése és felkenetése párhuzamos az 1874-ben kezdődő láthatatlan jelenlétével, akkor az i.sz. 33 tavaszán királykénti bevonulása Jeruzsálembe 1878 tavaszára mutat mint arra az időre, amikor éhi Királyként átveszi hatalmát. Arra is gondoltak, hogy abban az időben megkapják égi jutalmukat” (Jehova Tanúi — Isten Királyságának hirdetői, WTB&TS, 1997. p. 632.).

1914 — “A mostanában jellemző foglalkoztatási problémák és a fenyegető anarchia miatt olvasóink azt tudakolják leveleikben, hogy nincs-e valami hba az 1914-es dátumot illetően? (…) Nem látjuk okát annak, hogy megváltoztassuk a számokat — még ha akarnánk, akkor sem tehetnénk meg. Ezek — úgy hisszük — Isten dátumai, nem a miénk. De tartsuk észben, hogy 1914 vége nem a nyomorúságok kezdete, hanem a vége” (Zion’s Watch Tower, 1894/07/15 p. 226.).

1918 — “1918-ban a Watch Tower Society elnöke előadást tartott a californiai Los Angelesben egy olyan témáról, amit később más szónokok százai ismételtek meg előadásukban a következő cím alatt: ‘A világ véget ért, milliók élnek most, akik sohasem fognak meghalni” (Az Őrtorony, 1986/09/01 p. 15.). “1918-ban, amikor Isten az egyházak egészét és egyháztagok millióit elpusztítja, az fog történni, hogy aki megmenekül, Russell pásztor műveihez fog jönni, hogy megértse a ‘kereszténység’ bukásának jelentőségét” (The Finished Mystery, WTB&TS, 1917. p. 513.).

1925 — “Amint már korábban említettük, a nagy jubileumi időszak 1925-ben fog elkezdődni. Ekkor lesz észrevehető a Királyság földi szakasza. (…) Ennélfogva bizakodva számíthatunk arra, hogy 1925-ben Ábrahám, Izsák és a régi idők hűséges prófétái, akiknek egy részét az apostol a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében megnevezi, az emberi tökéletesség állapotában fognak visszatérni. (…) Akkor, az isteni Igében kijelentett ígéretek alapján arra a pozitív és vitathatatlan következtetésre kell jutnunk, hogy emberek milliói, akik most élnek, soha nem fognak meghalni” (J. F. Rutherford: Millions Now Living Will Never Die, WTB&TS, 1920. pp. 89-97.).

1975 — “E megbízható bibliai kronológia szerint az ember megteremtésétől számított 6000 év 1975-ben telik le, és 1975-ben az emberi történelem hetedik ezeréves időszaka fog elkezdődni. (…) Isten részéről valóban ez lenne a legmegfelelőbb, hiszen emlékezzünk csak: az emberiség előtt még ott áll az, amiről a Szent Biblia utolsó könyve beszél, Jézus Krisztus ezer éven át tartó földi uralma, Krisztus millenniumi uralma. (…) Nem puszta véletlen vagy baleset, hanem Jehova Isten szerető célja szerint lenne az, hogy Jézus Krisztusnak, a ‘szombat urának’ uralma az emberiség létezésének hetedik évezredével párhuzamosan fusson” (Lefe Everlasting — In Freedom of the Sons of God, WTB&TS, 1966. pp. 29-30.).

A 20. század — “És ha e világ gonosz rendszere fennmarad még a századfordulóig, ami nagyon valószínűtlen, tekintettel a világ irányvonalára és a Biblia próféciáinak teljesedésére, még mindig lennének életben maradottak az első világháború nemzedékéből. Mindazonáltal az a tény, hogy a számuk apad, újabb jele annak, hogy ‘a dolgok rendszerének befejezése’ gyorsan halad a vége felé” (Az Őrtorony, 1980/10/15 p. 31.). “Annak a ‘nemzedék’-nek néhány tagja még élhet a század végéig. De sok jel arra mutat, hogy a ‘vég’ ennél sokkal közelebb van!” (Az Őrtorony, 1984/10/01 p. 22.). “Ami a legfontosabb: ez a folyóirat [az Ébredjetek!] megerősíti a bizalmat a Teremtő azon ígérete mellett, amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre, mielőtt elmúlik az a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek” (Ébredjetek!, 1995/10/22 p. 4.).

Amint a szemelvényekből látható, a Társulat az elmúlt több mint egy évszázadban több végidő próféciával is elő állt. Ezek közül egyetlen egy sem teljesült be. A Biblia, és a Társulat kiadványai egyaránt azonosítják a hamis prófétákat, mégpedig a következő szavakkal:

“Jehova Isten az ő igaz követőinek Nagy Azonosítója. Azáltal azonosítja őket, hogy a velük elmondatott üzeneteket valóra váltja. Ezenkívül Jehova a hamis követek Nagy Leleplezője is. Hogyan leplezi le őket? Meghiúsítja jeleiket és jövendöléseiket. Ily módon megmutatja, hogy ezek magukat nevezték ki jósnak, akiknek az üzeneteik saját hamis érvelésükből származnak, igen ostoba, testi gondolkodásból!” (Az Őrtorony, 1997/05/01 p. 8.)

“Hogyan azonosíthatók az igaz és a hamis próféták? Az igaz próféták jövendölései valóra válnak, ők maguk azonban lehet, hogy nem tudják, mikor és hogyan” (Érveljünk az Írásokból, WTB&TS, 1989. p. 137.).

“Russell bírálta azokat, akik más és más dátumokat adtak meg az Úr visszatérésére vonatkozóan” (Jehova Tanúi — Isten Királyságának hirdetői, WTB&TS, 1997. p. 143.).

“Igaz, időnként voltak olyanok, akik megjósolták ‘a világ végét’, még bizonyos dátumokat is megadva. (…) A vég nem jött el. Vétkesnek találtattak hamis prófétálás bűnében. (…) Ezeknél az embereknél Isten igazságai és annak bizonyítéka hiányzott, hogy Isten vezette és felhasználta őket” (Ébredjetek!, 1968/10/08 p. 23.).

” De ha a próféta olyan szót mer mondani az én nevemben, melyet nem parancsoltam, hogy mondjon, vagy más istenek nevében beszél, annak a prófétának meg kell halnia. Ha pedig azt kérdezed szívedben: ,Honnan tudjuk, melyik szót nem mondta Jehova?’; ha a próféta Jehova nevében beszél, és az a szó nem lesz meg vagy nem teljesedik be, akkor ez az a szó, amelyet nem mondott Jehova. Elbizakodottságból mondta azt a próféta. Ne rémülj meg tőle” (Deut 18:20-22, ÚVF).

“Mikor aztán egybegyűltek, kérdezgetni kezdték őt: ‘Uram, ebben az időben állítod helyre Izraelnek a királyságot?’ Ő ezt mondta nekik: ‘Nem a ti dolgotok, hogy tudomást szerezzetek azokról az időkről vagy időszakokról, amelyeket az Atya a saját fennhatósága alá helyezett‘” (ApCsel 1:6-7, ÚVF).

“Ő ezt mondta: ‘Vigyázzatok, félre ne vezessenek titeket; mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: »Én vagyok az«, és: »Elközeledett a megfelelő időNe menjetek utánuk‘” (Lk 21:8, ÚVF).

Hasonlítsd össze a próféciákat, melyeket — sok esetben Jehova nevében — megfogalmazott a Társulat, és azt, ahogyan ők maguk, és a Szentírás is elítéli a hamis próféták tevékenységét. Vajon bebizonyosodott a történelmük során Jehova Tanúiról, hogy igaz próféták?

Advertisements
5 Comments leave one →
 1. August 29, 2011 1:24 pm

  Nagyon jó,és fontos kigyűjtés! Köszönöm!

  Nem lehet most már avval érvelniük a “Jehova Tanúi”-nak,hogy csak “egyesek” kitalálták a dátumos próféciákat,elsöprő bizonyítékok cáfolják meg!

  Persze Brooklynban azért megpróbálkoznak a
  “ködösítés&mellébeszélés” című taktikával:
  >>” Jehova tanúi Jézus második eljövetelének buzgó várásában olyan dátumokat említettek,amelyek végül is tévesnek bizonyultak. Ezért némelyek hamis prófétáknak nevezték őket. Ám ők egyik esetben sem >> Jehova nevében<< tették bejelentéseiket,azt feltételezve,hogy az Tőle származna "<<
  ("Ébredjetek" 1993, 1993 március 22,4.oldal)

  Az Internet-korszakban ekkora mellébeszélést csak a legfrissebb érdeklődők,és a leg-keményvonalasabb, több évtizedes "Jehova Tanú" hiszi el az Őrtorony Társulat "mosakodását".

  Az egész Őrtorony Társulat "Jehova nevében", az Ő tekintélyével (-visszaélve) kormányoz,és tanít. "Jehova" a "Hű és bölcs Rabszolgaosztály" által irányítja a Szervezetet. Így az Őrtorony Társulat magyarázatát elutasítani egyenlő "Jehova" elutasításával (az "Őrtorony-teológia" szerint.)

  "…senki… sem mondhatja őszintén, hogy tudást kapott az isteni tervről bármely más forrásból, mint Russell Testvér lelkészségétől/minisztériumától… az Úr Szolgájától. Megtagadni őt és a munkáját egyenértékű az Úr megtagadásával." (Őrtorony 1922 május 1, 132. oldal)

 2. August 29, 2011 5:07 pm

  A Jehova tanúi közt szerzett gyakorlati tapasztalat alapján erősen kétlem, hogy egy “átlag tanú” önálló “prófécia értelmezésekbe” mert volna kezdeni, s hogy ezeket valaha is publikálták volna az Őrtorony, vagy az ébredjetek oldalain. Eleve ezek a “Biblikus irodalmak” egy kő kemény brooklyni cenzúrán esnek keresztül. Nagyon tisztességtelen-nek tartom, hogy a brooklyni vezetőtestület úgy kívánja megőrízni a tagsága és a világ előtt tévedhetetlen lényének látszatát, hogy a tévedéseit az “átlag tanúk” nyakába varrja!
  Ez tényleg egy olyan nevetséges kibúvó, amit csak a fanatikusok és az avatatlan “érdeklődők” nem látnak át…

 3. Be0884 permalink
  August 30, 2011 3:35 pm

  Sziasztok!
  Aktív Jehova Tanúja vagyok, kisegítőszolga…. viszont olvasva a sok blog-ot, és fordításokat, egyre nagyobb bennem a kétely, hogy jó helyen vagyok-e… illetve amiről beszélek a színpadon, az igaz-e… szükségem lenne olyan személyekre, akik be tudják nekem bizonyítani (nem internetes linkekkel), hogy nem i.e. 607-ben pusztult el Jeruzsálem… mert ugye ha a dátum nem stimmel, bukta minden… (bár azt is megmagyaráznák szerintem, hogy “egyre világossabb a fény…” szokásos szöveggel) olyan MAgyarországon élő történészt keresek, aki be tudja nekem bizonyítani, hogy mikor is pusztult el valójában Jeruzsálem. Tudtok segíteni?
  Köszönöm
  e-mail címem: be0884@gmail.com

 4. infaustus permalink
  August 30, 2011 4:07 pm

  Privátban válaszoltam.

Trackbacks

 1. A világvége – mikor? « Őrtorony-figyelő

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: