Skip to content

Személyes kutatás

August 27, 2011

“Mit tegyek, ha kérdésem támad a Bibliában olvasottakkal kapcsolatban, vagy ha nem tudom, hogyan oldjak meg egy problémát?” (Az Őrtorony [tanulmányozásra szánt], 2011/10/15 p. 32.)

Az Olvasók kérdései rovatban merült fel ez a kérdés, melyet érdemes nem csak az Őrtorony szemüvegén keresztül megvizsgálni. A válaszban a cikkíró — nagyon helyesen — idézi a Péld 2:1-5-öt, és kiemeli, milyen fontos odaszántan és alaposan kutatni Isten dolgait. A tanulmányozáshoz javasolja a “hű és bölcs rabszolga” által kiadott könyveket, tapasztaltabb véneket vagy más Tanúkat, akiket megkérdezhetünk, ill. az imádságot, mely természetesen nem elhanyagolható. A Fordítsuk javunkra a teokratikus szolgálati iskolát c. kiadványban a Társulat erre buzdít:

Éberen figyeld az érdekes cikkeket, hogy fel tudd használni őket, amikor másokkal beszélgetsz, vagy tanítasz. Ha olyan hírt, statisztikai adatot vagy példát találsz egy újságban vagy folyóiratban, amelyet fel tudsz használni a szolgálatodban, vágd ki vagy fénymásold le.” (p. 37.)

Érdekes, hogy maga a Társulat is ajánlja — bár nem hangsúlyozza túl — azt, hogy a saját kiadványain kívüli folyóiratokban vagy könyvekben is kutassanak a Tanúk. Természetesen a Társulat is tudja, hogy a külsős könyvekben az övétől eltérő állásponttal találkoznak majd a Tanú olvasók (pl. a nem társulati történelemkönyvek és bibliai segédkönyvek következetesen Kr.e. 587-re datálják Jeruzsálem pusztulását, szemben a Társulat Kr.e. 607-es dátumával), ezért csak korlátozott mértékben javasolja a használatukat. Elvárja azonban, hogy mindenki vizsgálja meg a sajátja mellett az Őrtorony Társulat nézeteit is, hogy a teljes kép birtokában tudjon dönteni:

“Az ihletett Szentírás világosan megkülönbözteti az igazi gazdagságot a hamistól és megmagyarázza, miért lehetnek csak azok boldogok, akik az igazi gazdagságot megtalálják. Mielőtt az ember a meggazdagodáshoz vezető helyes vagy téves út között választani tudna, mindkettőt meg kell ismernie, mivel csak szabad választás után dönthet az egyik vagy a másik út követése mellett. Aki valamely ember tanácsára vagy véleményére hallgat, határozottan a téves útra fog lépni.” (Gazdagság, WTB&TS, évszám nélkül)
Nem csak azt kell megvizsgálnunk, amit személy szerint mi hiszünk, hanem azt is, amit az a vallásszervezet tanít, amellyel kapcsolatban vagyunk. Vajon tanításai teljesen összhangban vannak-e Isten Igéjével, vagy emberi hagyományokon alapulnak? Ha szeretjük az igazságot, semmit nem kell félnünk az ilyen vizsgálattól. Ezt a vizsgálatot mindannyiunknál az az őszinte vágy hassa át, hogy megtanuljuk, mi az Isten ránk vonatkozó akarata, hogy azután azt cselekedjük.” (Az igazság, mely örök élethez vezet, WTB&TS, 1968. p. 13.)

Épp ezért egy alapos kutatáshoz figyelembe kell vennünk olyan “segédeszközöket” is, amelyeket ugyan nem az Őrtorony Társulat adott ki, de hozzá tudnak járulni az egyes bibliai témák vagy szakaszok megértéséhez. A továbbiakban ajánlanánk néhány ilyen másodlagos forrást, hiszen az elsődleges mindig maga a Szentírás (egy nyelvtanilag helyes fordításban, pl. a Magyar Bibliatársulat által kiadott Új fordításban).

1. Bibliák
Magyar nyelven az Új világ fordítás mellett sok-sok más, jó minőségű fordítás is elérhető, melyeket haszonnal lehet forgatni, pl. a Magyar Bibliatársulat (MBT, Új fordítás), a Szent István Társulat (SzIT, Katolikus fordítás) fordításai, a könnyebb megértést elősegítő Egyszerű fordítás (World Bible Translation Center), ill. az elérhető magyarázatos Bibliák, melyek a jegyzetekkel, magyarázatokkal és térképekkel segítik elő a megértést.

2. Lexikonok
Keresztyén Bibliai Lexikon I-II, Bp. Kálvin, 1993.
Bibliai nevek és fogalmak, Evangéliumi, Bp. é.n.
Bibliai fogalmi szókönyv, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Bp. 1990.
Scolar kézikönyv a Bibliához, Scolar, Bp. 2001.

3. Kommentárok
A Biblia ismerete — Kommentársorozat I-VIII, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Bp. 1997-2001.
A Szentírás magyarázata — Jubileumi Kommentár, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Bp. 1982.

4. Általános könyvek
Ebbe a kategóriába olyan könyveket soroltam, amelyek a teljes Szentíráshoz, vagy egyes könyvekhez nyújtanak bevezetést, előzetes magyarázatot, feltárva a keletkezés körülményeit, a történelmi hátteret. Másrészt vannak olyanok is, amelyek a bibliatanulmányozás módszereit mutatják be, vagy egyes keresztény alaptanításokat vizsgálnak meg.
Archer, Gleason L.: Az Ószövetségi bevezetés vizsgálata, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Bp. 2001.
Carson, D. A. – Moo, Douglas J.: Bevezetés az Újszövetségbe, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Bp. 2007.
Tenney, Merrill C.: Újszövetségi bevezető, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Bp. é.n.
Érted is, amit olvasol? I-II Bibliatanulmányozás kezdőknek (I) és haladóknak (II), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Bp. 2002.
Fee, Gordon D. – Stuart, Douglas: Kétélű kard – A Biblia olvasása és értelmezése, Harmat Kiadó, Bp. 1996.

Ha a személyes tanulmányozásod és kutatásod során figyelembe veszed ezeket a forrásokat is, akkor elkerülheted a hiszékenység csapdáját. Amikor a Biblia tanulmányozásáról van szó, akkor Isten mélységeit kutatjuk, melyet benne kijelent. Ilyenkor nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyoldalúan értelmezzük a Szentírást, mert ez akár a vesztünket is okozhatja. Egy tárgyilagos tanulmányozásból viszont csak profitálhatunk — a fentebb felsorolt könyvek pedig segíthetnek ebben. Nem ördögi megtévesztők munkái, hanem olyan keresztények írták őket, akik mindennél többre becsülik a Biblia alapos ismeretét, és ezen keresztül az Istennel való jó kapcsolatot.

Advertisements
One Comment leave one →
  1. Toronyőr permalink
    August 27, 2011 6:56 pm

    Az előbb írtam egy oldalas kommentet, de a villámlás miatt eltűnt az egész. Még egyszer nem vállalom be. Kicsit zabos vagyok miatta Na mindegy. Tetszik mert egy kicsit más megvilágításból is látom mint a saját elgondolásomat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: