Skip to content

Lukács 23:43

August 17, 2011

Ő pedig ezt mondta neki: „Bizony mondom neked ma, velem leszel a Paradicsomban.” (Lk 23:43, ÚVF).

Az Új világ fordítás eléggé szokatlan módon fordítja a Lk 23:43 versét. Teszi ezt azért, mert a Társulat teológiája tagadja azt, hogy a halottak tudatosan léteznének a test halálát követően. Épp ezért elképzelhetetlen, hogy a lator még aznap — ahogyan a többi fordítás visszaadja a szavait — Jézussal lett volna a Paradicsomban. Az Érveljünk az Írásokból c. könyv (WTB&TS, 1989) a 299-301. oldalán azt írja, hogy Jézus itt a földi Paradicsomról beszél az elítéltnek, amelybe majd bebocsátást fog nyerni valamikor a jövőben. A vershez fűzött további magyarázata így hangzik:

A Lukács 23:43 értelmét az befolyásolja, hogy hová teszi a vesszőt a fordító. Az eredeti görög bibliai kéziratok nem tartalmaztak írásjeleket. A The Encyclopedia Americana (1956. 23. köt. 16. o.) ezt írja: “A korai kéziratokban és a görög feliratokban nem láthatók írásjelek.” Egészen az i. sz. IX. századig nem is voltak használatosak. Így kellene-e hangzania a Lukács 23:43. versének: “Bizony mondom neked: Ma velem leszel a paradicsomban” (Károli), vagy így: “Bizony mondom neked ma: velem leszel a Paradicsomban”? A kérdésre adandó választ Krisztusnak, valamint a Biblia egészének tanítására kell alapozni, és nem a vesszőre, amelyet évszázadokkal azután fűztek a szöveghez, miután Jézus kijelentette ezeket a szavakat.” (Ibid. p. 301.)

Valóban igaz, hogy a kérdést nem szabad pusztán a bevett fordítási hagyomány alapján megválaszolni. Ahogyan a Társulat is írja az Érveljünk könyvben, Jézus szavait és a Biblia tanítását kell figyelembe vennünk. Először is nézzük meg magát a görög szöveget, ahogyan azt az Új világ fordítás alapja, Westcott és Hort alapszövege hozza:

καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀμήν σοι λέγω, σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.

Westcott és Hort a hagyományos írásjelhasználatot követi, és a vesszőt a “Bizony mondom neked” (Ἀμήν σοι λέγω) mondatrész után teszi. Az Új Világ Bibliafordító Bizottság ezt a lábjegyzetben el is ismeri: “A Westcott és Hort-szövegben van egy vessző a ‘ma’ szó előtt, de vesszőket nem használtak a görög unciális kéziratokban, ennélfogva a szövegkörnyezettel összhangban kihagytuk azt” (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, WTB&TS, 1985. p. 392.). Ha a Westcott és Hort-szöveg tartalmazza a vesszőt, akkor a Társulat miért hagyja azt ki? Emlékezzünk csak rá, hogy A Keresztény Görög Iratok új világ fordítása mit állapított meg az előszavában: “Ami a Keresztény Görög Iratokat illeti, az Új világ fordítás legnagyobbrészt a híres Westcott és Hort-féle görög szövegen alapul, mely összhangban van a legrégibb görög kéziratokkal” (p. 5.). Tehát a görög alapszöveg összhangban van a legrégibb kéziratokkal, azt a Társulat fordítói mégis megváltoztatják, és eltérnek tőle, hogy inkább a saját teológiájukkal legyen összhangban?

Hasonlítsuk most össze a kétféle vesszőhasználati lehetőséget, és vegyük szemügyre, hogy mit hangsúlyoz közben Jézus. A Társulat szerint így hangzik a mondat: “Bizony mondom neked ma: velem leszel a Paradicsomban.” Jézus tehát azt hangsúlyozza, hogy “ma”, vagyis azon a napon beszél a latorral, és “ma” mondja el neki, hogy majd valamikor, a távoli jövőben együtt lesznek. Ez vajon mennyiben jelentett volna megnyugvást és reményt a bűnözőnek? A másik lehetőség szerint Jézus viszont azt hangsúlyozza, hogy még aznap együtt lesznek a Paradicsomban. Nem az a lényeges, hogy mikor, melyik napon hangzik el az ígéret, hiszen az mindkettejük számára egyértelmű volt. Az a fontos, hogy még aznap együtt lesznek.

Ezen utóbbi értelmezési lehetőséget támasztja alá Jézus bevett kifejezésmódja. Gyakran használta a “bizony, bizony mondom neked/nektek” szófordulatot. A hangsúlyos közlés mindig az volt, amit ezt követően mondott. Ha ragaszkodunk a Társulat fordításához, akkor máshol is meg kell változtatnunk Jézus szavait, és ezzel teljesen értelmetlenné tesszük a közlést. Csak egyetlen példát vegyünk szemügyre: “Bizony mondom neked még ezen az éjszakán, mielőtt a kakas szól: majd valamikor háromszor fogsz megtagadni engem” (Mt 26:34). Teljesen értelmetlen lenne ez a mondat.

Végezetül az Érveljünk könyv megemlít egyetlen fordítást (J. B. Rotherham), amely támogatja Jehova Tanúi értelmezését. Ezzel szemben az összes magyar és idegennyelvű bibliafordítás az Új világ fordítástól eltérő módon adja vissza Jézus szavait. A fentiek fényében melyik a vers helyes értelmezése?

Advertisements
15 Comments leave one →
 1. August 17, 2011 8:46 am

  >>” Ezen utóbbi értelmezési lehetőséget támasztja alá Jézus bevett kifejezésmódja. Gyakran használta a “bizony, bizony mondom neked/nektek” szófordulatot. A hangsúlyos közlés mindig az volt, amit ezt követően mondott. Ha ragaszkodunk a Társulat fordításához, akkor máshol is meg kell változtatnunk Jézus szavait, és ezzel teljesen értelmetlenné tesszük a közlést. “<<
  Igen! Felekezeti kötődéstől függetlenül evvel szembesülni kell.
  De -sajnos- inkább vállalja az Őrtorony Társulat azt,hogy következetlen, vállalja azt,hogy átírja a bibliai szövegeket,-csak ne kelljen beismerni a "hű és bölcs" vezetőknek:
  "Bocsánat,tévedtünk, annak a mondatnak tényleg semmi értelme!"

  Szerintem sok Jehova Tanú sem tud mit kezdeni a "Bizony mondom neked MA" verzióval. Ennek a változatnak mi az értelme, Persze,hogy MA mondja.
  Az idő-meghatározást _szerintem_ akkor lenne értelme használni,ha múlt időről lenne szó : ("Bizony, mondtam neked tegnap") -vagy- jövő időről: ("Bizony mondom majd neked holnap /később…")
  Tudomásom szerint sehol nincs a "Bizony mondom neked MA"
  szófordulat a Szentírásban. Érdemes elolvasni még ezt is: http://bikbak.uw.hu/uvf3.htm

 2. August 17, 2011 8:53 am

  >>”Ezen utóbbi értelmezési lehetőséget támasztja alá Jézus bevett kifejezésmódja. Gyakran használta a “bizony, bizony mondom neked/nektek” szófordulatot. “<<

  Példák erre Jézus Krisztus beszédeiből:

  "Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik." (Máté 5:8)

  "Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány: bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát." (Máté 10:42) "Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát." (János 3:3)

  "Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába." (János 3:5) "Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket." (János 3:15) "és azon a napon nem kérdeztek éntőlem semmit." "Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. " (János 16:23)

  Van példa erre a változatra: "Bizony mondom neked MA" ?

 3. infaustus permalink
  August 17, 2011 9:03 am

  Zsotza, köszi a gyűjtést és a kiegészítést!

 4. Toronyőr permalink
  August 17, 2011 2:10 pm

  Akkor ez itt most amolyan ŐT tanulmányozás ex módra?:D Mert akkor kedves testvérek felállva énekeljük közösen…………..:XD

 5. August 17, 2011 2:31 pm

  @Toronyőr:
  Én csak a “hajlékunk voltál,ó Jehova” című énekre emlékszem,
  bár úgynevezett “temetési ének” volt, az ének dallamát,és szövegét most is
  vállalhatónak tartom.
  Voltak (meg biztos most is van) néhány
  Királyság-ének,amely nem áll totális “Watchtower-hatás” alatt.
  Az említett ének -sajnos,csak németü-l…-de szerintem szép: http://szabadjehovatanui.gportal.hu/gindex.php?pg=31504490&pageno=1&postid=651369

 6. August 17, 2011 2:35 pm

  @Toronyőr:
  Az emlékezés az énekekkel kapcsolatban a dallam,és a szöveg együttesére vonatkozik.
  Jóval több dallam,-és szöveg részletekre emlékszem,de csak a fent említett Királyság-ének maradt meg emlékezetemben teljesen.
  Ha jól emlékszem,a régi énekeskönyvben a 72. -ik volt.

 7. bigpast permalink
  August 23, 2011 6:55 am

  Kedves Zsotza!
  Valóban gyönyörű ének a régi 72-es (újabban 135; legújabban 121)! A gond csak annyi, hogy már nem a 90. Zsoltárról szól, hanem a “rohanjunk a gyülekezetbé”-ről…

 8. bigpast permalink
  August 23, 2011 7:01 am

  … amennyiben érdekel, tudok neked egy általam készített feldogozást küldeni (csak dallam).
  Amúgy tényleg vannak most is olyan dalok, amelyek nincsenek befolyásoltság alatt, és gyönyörűek. Természetesen nem nagyon sikerült ezzel az új énekessel sem hűnek lenni a címéhez (Énekeljetek Jehovának), mert rengeteg nem Róla szól (vének, hű és bölcs, házanként, úttörők, anyák, nők), kicsit vegyi lett. Sajnos!!!

 9. August 24, 2011 7:12 pm

  @Bigpast:

  Próbállak érteni,-megérteni,hogy mi lehet a baj a régi 72.-es énekkel,
  de én nem látom azt,hogy a szöveg “már nem a 90. Zsoltárról szól, hanem a “rohanjunk a gyülekezetbé”-ről…”

  Lehet,hogy az újabb változatok rosszabb szövegekkel készült,-amire én nem emlékezek,mivel Isten már kiszabadított az Őrtorony Társulat szellemi fogságából….?
  A régi szöveg,-a dallammal együtt itt:

  http://zsotza.blogspot.com/2010/07/jehova-mi-hajlekunk.html

  Érdekelne az Általad elkészített feldolgozás. Köszönöm!

  • bigpast permalink
   August 24, 2011 8:39 pm

   @Zsotza:
   Az újabb, ami a 135-ös számú volt, még a 90.Zsoltárra épült. A legújabb viszont már nem erről szól. Legnagyobb sajnálatomra, mert az eredeti tényleg gyönyörű és szívhez szóló. Nemsoká küldök egy linket, onnan leszedheted a verziómat.
   Már az énekek sem a régiek… 33 év alatt minden megváltozott… de neked ezt nem kell magyaráznom…

   • bigpast permalink
    August 24, 2011 8:50 pm

    @Zsotza:
    Innen letöltheted:
    [audio src="http://s3.toldacuccot.hu/letoltes?sid=4e4579b22f8c3a07a3170d8f8769ba00&file=SONG+135.mp3" /]

 10. August 24, 2011 10:14 pm

  @Bigpast:
  Szép volt! Nagyon szépen köszönöm!
  Publikálhatom esetleg-természetesen forrás-megjelöléssel?

  Én 1995 április 24.-én szabadultam az Őrtorony Társulat szellemi fogságából,
  ezen a napon küldtem el elkülönülő levelemet.

  Ahogy hallom-olvasom, sok dolog megváltozhatott,-nem éppen előnyös irányban.

  • bigpast permalink
   August 24, 2011 10:31 pm

   Ja-ja publikálhatod. ’95 régen volt, akkor talán még voltak értékek. Ma már szinte sehol semmi… Sajnos!

 11. August 25, 2011 5:25 am

  @Bigpast:
  Köszönöm szépen!
  1986-1995 között volt szellemi fogságom ideje.
  Istennek hála,hogy ma már ez történelem…
  bízom abban,hogy egyre több Sorstárs esetében is így lesz!

Trackbacks

 1. A halottak állapota « Őrtorony-figyelő

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: