Skip to content

Istent megismerni

August 15, 2011

Az Őrtorony, 2011/10/01 p. 4.

A cikk érvelése több ponton is hibákat tartalmaz. Először is a Katolikus Egyház álláspontját vetíti ki a kereszténység egészére, holott az evangéliumi keresztények általában ugyanannyira elzárkóznak a katolikus teológia némely sajátosságától, mint Jehova Tanúi.

Másrészt úgy mutatják be a háromság-tant, mintha az egy misztikus, érthetetlen, felfoghatatlan képzelgés lenne. Való igaz, hogy a keresztények egy jelentős része nem ismeri a háromság-tan bibliai alapját, és ezért beszél úgy róla, mint amit nem lehet megérteni. Maga a tan azonban érthetően és világosan megfogalmazható, a bibliai alapjai ésszerűen bemutathatók. Igaza van a cikknek abban, hogy ha Isten egy misztikus, elrejtőző személy lenne, akkor nem ismerhetnénk meg. Azonban ő nem ilyen, és maga a háromság-tan sem burkolja a misztikum ködébe őt. Az alábbi tanulmányokat felhasználva magad is utána olvashatsz annak, hogy mi a Szentírásra alapozott háromság-tan lényege. Nem szükséges azt azonnal elfogadnod. Egyszerűen csak azt vedd észre, hogy nem valami misztikus, kiismerhetetlen dologról van szó, hanem egy érthető és világos, a Bibliából jól alátámasztható teológiai tanról.

A Szentháromság titka
Szabados Ádám: Küzdelem a Szentháromságért

Érdekesen hangzik a Jn 17:3 az Új világ fordítás megfogalmazásában: “Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról.” Ez a vers ismételten az Őrtorony Társulat sajátos oktatóprogramját hivatott alátámasztani. Az igazi keresztény élet azonban nem Istenről szóló ismeretek lexikális elsajátítását jelenti, hanem a vele való személyes ismertséget, egy mély, bensőséges és baráti kapcsolatot. Hiába ismerem a róla szóló információkat, hiába vagyok a tények birtokában arról, hogy milyen Isten ő, mik a tulajdonságai, ha őt magát nem ismerem úgy, mint Atyámat és barátomat. Ne elégedj meg azzal, hogy ismereteket fogadj magadba Istenről, hanem törekedj arra, hogy a mindennapokban, miközben vele jársz, őt követed, megismerd őt magát, és a vele való kapcsolatod egyre jobban elmélyüljön. Akkor nem csupán egy misztikus személy lesz számodra, hanem egy közeli ismerős, akihez szoros kapcsolat fűz.

Ugyanezt a verset más fordítás így adja vissza: “Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyetlen, igaz Istent és Jézus Krisztust, akit elküldtél” (Egyszerű fordítás).

Advertisements
2 Comments leave one →
  1. August 17, 2011 1:59 pm

    Nagyon jó,hogy Írtál a Szentháromságról.
    Sok sok félreértés van a témában.
    Az Őrtorony Társulat nem a keresztény Szentháromságot cáfolja, -hanem a modalista elképzelést. Érdemes elolvasni: http://eklezsia.hu/Apologia/keresztenyseg/haromsagtan-jt.html

  2. August 20, 2011 11:21 pm

    Amit kiemeltél az fontos. Rendszerint alaposan meg kell nézni, hogy amit a szervezet az “ellenoldaltól” idéz, valójában kinek a véleménye.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: