Skip to content

A Szentírás új világ fordítása

August 15, 2011

N. H. Knorr közreadja az ÚVF-t

Az Őrtorony Társulat hosszú évtizedekig használt különféle bibliafordításokat (magyarul általában a Károlit), mígnem 1950-ben kiadták az Újszövetségről készült fordításukat, A Keresztény Görög Iratok új világ fordítását. Ezt a későbbiekben követte az Ószövetségi rész is. Magyarul 2000-ben jelent meg az újszövetségi rész, 2003-ban pedig a teljes Biblia. Azóta több Őrtorony-cikk is megjelent, ami dicséri ezt a fordítást, és a modern nyelvezete mellett a lehető legpontosabb, legelfogulatlanabb fordításnak tekinti. A 2000-es kiadásban az Előszó így ír a fordítás sajátosságáról:

Az Új világ fordítás igyekszik a lehető legszószerintibben fordítani a görög szöveget, és ez a magyar nyelvű fordítás is igyekszik ugyanezt a szószerintiséget nyújtani. (…) Amennyire csak ésszerű keretek között lehetséges, az Új világ fordítás minden eredeti görög szót igyekszik következetesen egy-egy magyar szóval visszaadni ennek a fordításnak a nyelvezetében. (A Keresztény Görög Iratok új világ fordítása, WTB&TS, 2000. p. 5.)

Ezt az álláspontot azóta sok Tanútól hallottam már, és ők is büszkén dicsérték, hogy mennyire szó szerinti módon adja vissza az egyes verseket az ő fordításuk. Hogy jobban megértsük, miről is van itt szó, gondolkodjunk el a bibliafordítás módszertanán.

Az eredeti héber, arámi és görög nyelvnek sajátos struktúrája van; minden egyes kifejezésnek megvan a maga jelentése és jelentésárnyalatai. A szövegkörnyezet határozza azt meg, hogy az adott szó éppen mit jelent. Ezen kívül vannak sajátos idiómák is, amelyeket nem lehet szó szerint lefordítani, mert elveszítik az értelmüket. Egyetlen példa talán szemléltetni fogja, hogy bizonyos esetekben a szó szerinti fordítás nem járható út. Az ApCsel 1:15 így hangzik az Új világ fordítás szerint (helyesen): “Azokban a napokban pedig felállt Péter a testvérek között (összesen mintegy százhúsz főből állt a sokaság), és így szólt”. A Westcott és Hort-féle alapszövegben azonban, amit lefordítottak, az ὄνοματος (onomatosz) kifejezés áll, amely jelentése: név. Tehát szó szerinti fordításban ez így hangzik: “összesen mintegy százhúsz névből állt a sokaság”. Ennek azonban semmi értelme nem lenne, ezért az Új Világ Bibliafordító Bizottság úgy döntött, hogy itt eltér a szó szerinti fordítástól, mert felismerték, hogy az onomatosz kifejezésnek van egy mögöttes tartalma, amely a nevet viselő személyre utal (vö. pl. Jn 17:6, ugyanez a kifejezés).

Egy fordításnál nem az jelenti az igazi értéket, ha szó szerint fordít, hanem az, ha az eredeti szöveg alapgondolatát ragadja meg, és azt a lehető legértetőbb módon ülteti át a célnyelvre, felhasználva annak a nyelvnek a struktúráját és nyelvtani adottságait. A jó fordítás tehát egy sajátos egyensúlyozást jelent két nyelv világában, melynek során a fordítónak mindkét nyelvben otthonosan kell mozognia. Eközben az egyik nyelv adottságait nem erőltetheti rá a másik nyelvre a szó szerinti fordítással, mert azzal az üzenetet megöli.

Amit tehát az Őrtorony Társulat és Jehova Tanúi a legjobb vonásának tartanak, valójában az leplezi le az Új világ fordítás pontatlanságát. Némely esetben valóban elrugaszkodik a megszokott fordítási sémáktól, és segít a szöveg megértésében. Ezen sajátosságai miatt méltatta néhány tudós a fordítást. Amikor azonban alapvető hitkérdésekről van szó (pl. Isten személye, az üdvösség alapjai), akkor eltér a szó szerinti fordítástól, és körülírással próbálkozik meg. Ezzel azonban elhomályosítja az eredeti üzenetet (pl. amikor a kegyelem helyet ki nem érdemelt kedvességről beszél stb.). Ilyenkor vajon miért nem ragaszkodik a saját elvéhez?

Általában Az Őrtorony-cikkekből nem szokott kiderülni, de az Új világ fordítást nem csak elismerés fogadta a tudományos, bibliafordító körökben. A magyar nyelvű kiadás megjelenése után a Magyar Bibliatársulat is kiadott egy közleményt, melyben így “méltatta” a művet:

A Magyar Bibliatársulat az általa képviselt tizenkét tagegyház és a megfigyelő státusú intézmények nevében felelősséget érez a Biblia magyar nyelvű fordítása iránt, ezért ettől a bibliatudomány és a bibliafordítás nemzetközi, valamint hazai szinten elért eredményeit ignoráló fordítástól — amely a Jehova tanúi tanítását hivatott megalapozni — elhatárolja magát, és felhívja tagegyházai figyelmét arra, hogy terjesztését ne támogassák.

A későbbiek folyamán a blogban időről időre visszatérünk majd az Új világ fordítás elemzéséhez is, és sorra veszünk olyan írásszövegeket, melyeknél igencsak eltértek a rendelkezésükre álló alapszövegtől. Addig is, akiket érdekel a fordítás nyelvtani, tudományos elemzése, azoknak ajánljuk Szalai András Jehova és a Szervezet (Apológia, Bp. 2001.) c. könyvének ide vonatkozó részét (pp. 129-226.).

Advertisements
One Comment leave one →
 1. August 17, 2011 2:17 pm

  Köszönöm a postot,és a képet Infa!

  Még “Jehova Tanú-korszakomban” nagyon vágytam,hogy magyarul olvashassam az “Új Világ fordítást,- hogy irigyeltük ‘anno 1993-ban a szlovák tesókat,hogy ők bezzeg már anyanyelvükön tanulmányozhatják! Mivel magyarul a szabadulásom után jelent meg,így nagy nehezen tudtam megkapni. Szerintem sok -főleg régi- Jehova tanúja
  szívesebben olvassa a Károlyi-fordítást.

  A több évszázados magyar szöveg is jobban olvasható-érthető,mint az “Új Világ fordítás”,amely először héber/arám/görög nyelvekből lett angolra fordítva,-majd aztán az angol ,-lefordított(!)- szöveget fordították magyar nyelvre.
  Az eredményt ismerjük…..
  Németh Ferenc (“Nemo”) is írt nagyon erős tanulmányt erről a fordításról,érdemes elolvasni az evvel kapcsolatos levelezését is,
  amelyet egy (tipikus!) Jehova Tanúval folytatott.
  Nem csupán a teológiai oldala az erős,hanem a vita stílusa!

  A “papírforma” bejött: amikor már nem tudott Nemo Bibliai cáfolataival,érveivel mit kezdeni ellenfele, akkor elővette az Index-fórumos Watchtower-fan stílust: fölényeskedik, kiabál (=nagybetűs mondatok) -pedig dőlt,és vastag betűket is használ,-lekezelő,személyeskedő “stílusba” megy át:

  http://www.leporollak.hu/romkat/magyvita/UJVILAG.HTM ,

  http://www.leporollak.hu/romkat/magyvita/KOCSISJT.HTM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: